0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Podatek VAT - jak dostosować ustawienia?

Wielkość tekstu:

Zarówno czynny podatnik VAT jak i zwolniony przed księgowaniem pierwszej transakcji powinien dokonać właściwych ustawień w systemie.

Podatek VAT- ustawienia

Ustawienia dotyczące podatku VAT dostępne są w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK VAT.

Podatek VAT - ustawienia

W wygenerowanym oknie należy wypełnić dane dotyczące podatku VAT, które będą niezbędne do poprawnego generowania deklaracji.

W pierwszej kolejności trzeba określić prawidłowy urząd skarbowy czyli wskazuje się ten ze względu na:

  • adres zamieszkania - jeśli przedsiębiorca jest osobą fizyczną,
  • adres siedziby - w przypadku jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej (np. spółki cywilne).

Urząd skarbowy wskazuje się również na druku VAT-R.

Czynny podatnik VAT

W przypadku, gdy przedsiębiorca jest zarejestrowany do VAT, okienko PŁATNIK VAT należy pozostawić zaznaczone.

Kolejny krok to wybór terminów składania pliku - miesięczna JPK V7M lub kwartalna JPK V7K. Następnie należy określić, czy jako płatnik VAT użytkownik:

  • stosuje system VAT marża,
  • stosuje metodę kasową,
  • prowadzi sprzedaż opodatkowaną i zwolnioną (tzw. sprzedaż mieszaną),
  • jest zarejestrowany w VAT MOSS.

Rozliczenie VAT miesięczne lub kwartalne oraz opcjonalnie metodę kasową należy zaznaczyć w zależności od zgłoszenia dokonanego na druku VAT-R i złożonego w urzędzie skarbowym.
W zakładce tej należy również określić, czy podmiot jest zarejestrowany jako płatnik VAT UE oraz wybrać rodzaj i termin składanych deklaracji.
Rejestracji do VAT-UE dokonuje się na druku VAT-R w części C.3 formularza

Opcję PODATNIK ZAREJESTROWANY W MOSS wybierają użytkownicy, którzy będą świadczyć usługi elektroniczne na rzecz osób prywatnych z innych państw UE i w tym celu dokonali rejestracji do transakcji MOSS, na druku VIU-R.

podatek vat

Podatnik zwolniony z VAT (nievatowiec)

W przypadku, gdy podmiot jest tzw. nievatowcem, należy odznaczyć okienko PŁATNIK VAT oraz wskazać podstawę prawną zwolnienia:

Podatek VAT - podatnik zwolniony

Zgodnie z przepisami wskazana podstawa prawna zwolnienia będzie widoczna na fakturach sprzedażowych. Obowiązek podania na fakturze podstawy prawnej wynika bezpośrednio z przepisów ustawy o VAT.

W przypadku korzystania ze zwolnienia ze względu na nieprzekroczenie 200 000 PLN obrotu, informacja o podstawie zwolnienia nie będzie się wyświetlać na fakturze. Przypisy w tym przypadku nie zobowiązują do zamieszczania na fakturze takiej adnotacji. Więcej na ten temat w artykule Informacja o podstawie zwolnienia nie zawsze na fakturze podatnika zwolnionego z VAT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów