0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Prowadzenie ksiąg rachunkowych przez wspólnoty mieszkaniowe w systemie

Wielkość tekstu:

Wspólnoty mieszkaniowe nie mają ustawowego obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości. Natomiast często zdarza się, że dla celów prowadzenia ewidencji prowadzone są pełne księgi - bowiem wspólnota sama ustala zasady prowadzenia ewidencji. W systemie wFirma.pl możliwe jest dostosowanie ksiąg do prowadzenia wspólnoty mieszkaniowej.

Zakładanie konta - dane podstawowe organizacji pozarządowej

Aby dodać w systemie spółdzielnię mieszkaniową należy skorzystać z opcji DODAJ KLIENTA, gdzie po wprowadzeniu numeru NIP w oknie “Ustawienia początkowe firmy” należy dokonać weryfikacji zaciągniętych danych i następnie w polu RODZAJ FIRMY wskazać należy opcję SPÓŁKA i następnie w polu RODZAJ SPÓŁKI wskazać opcję INNE.

prowadzenie ksiąg rachunkowych przez wspólnoty mieszkaniowe

W podzakładce PODATKI należy jako RODZAJ EWIDENCJI wybrać opcję KSIĘGI RACHUNKOWE.

prowadzenie ksiąg rachunkowych przez wspólnoty mieszkaniowe

Rozliczając spółdzielnię mieszkaniową przy dodawaniu roku obrotowego poprzez zakładkę: USTAWIENIA » PODATKI » OKRESY KSIĘGOWE I ROK OBROTOWY » ROK OBROTOWY należy wybrać po uzupełnieniu danych w polu DEFINIOWANIE PLANU KONT opcję UTWÓRZ WŁASNY PLAN KONT.

prowadzenie ksiąg rachunkowych przez wspólnoty mieszkaniowe

Po zapisaniu roku obrotowego pojawi się kolejne okno, w którym należy uzupełnić ręcznie plan kont. W tym celu można skorzystać z opcji DODAJ KONTO lub DODAJ FOLDER, jeżeli przed dodaniem analityki chcemy podzielić zespół na dodatkowe podfoldery.

prowadzenie ksiąg rachunkowych przez wspólnoty mieszkaniowe

Jeśli konieczne jest dodanie analityk do kont syntetycznych należy kliknąć na dodane konto i przejść do zakładki ANALITYKA, gdzie następnie należy skorzystać z opcji DODAJ KONTO

prowadzenie ksiąg rachunkowych przez wspólnoty mieszkaniowe

Tworzenie kont kartotekowych, omówione zostało w artykule: Plan kont - pełna księgowość w systemie wFirma.

Program dla wspólnoty mieszkaniowej - definiowanie schematów księgowych

Aby prawidłowo operować na systemie konieczne jest utworzenie własnych dedykowanych schematów księgowych. W tym celu należy przejść do zakładki: USTAWIENIA » PODATKI » PLAN KONT I SCHEMATY KSIĘGOWE » SCHEMATY KSIĘGOWE » DODAJ

prowadzenie ksiąg rachunkowych przez wspólnoty mieszkaniowe

Dodane schematy księgowe będą mogły być wykorzystane np. przy wprowadzaniu przychodów lub wydatków czy przy dystrybucji zamkniętych zeznań podatkowych. Jeśli podczas tworzenia własnego schematu pojawią się problemy, sugerowanym rozwiązaniem jest dodanie do systemu konta testowego z wzorcowym planem kont i postępowanie zgodnie z już istniejącym schematem z uwzględnieniem własnego planu kont.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów