0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wersjonowanie wzorcowego planu kont - w jaki sposób działa?

Wielkość tekstu:

Wprowadzone w systemie wFirma.pl wersjonowanie planu kont, pozwala na aktualizowanie wzorcowego planu kont przez aktualizacje systemowe bez utraty znacznika wzorcowości planu kont.

Jak działa wersjonowanie wzorcowego planu kont?

W przypadku jeżeli we wzorcowym planie kont w ramach aktualizacji systemu np. rozbudowa czy dodanie nowych funkcji w planie kont będą wprowadzane zmiany, które mogłyby się przyczynić do utraty wzorcowości u użytkownika, taka aktualizacja nie będzie wprowadzana do aktualnie wykorzystywanego planu kont, a powstanie jego kolejna wersja. 

Przykład

Użytkownik, korzystający z wzorcowego planu kont posiada zapisy na zwykłym koncie syntetycznym, które po aktualizacji planu będzie kontem słownikowym. Wprowadzenie zmiany spowodowałoby utratę znacznika wzorcowości planu kont użytkownika. Dzięki wprowadzeniu wersjonowania, użytkownik zachowa znacznik wzorcowości.

Jak włączyć nową wersję planu kont?

Użytkownik będzie mógł skorzystać z nowego wzorcowego planu kont dopiero po dodaniu w systemie nowego roku obrotowego w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » OKRESY KSIĘGOWE I ROK OBROTOWY » ROK OBROTOWY » DODAJ - pod warunkiem, jeżeli zostanie wybrana opcja “zastosuj wzorcowy plan kont”.

Wersjonowanie wzorcowego planu kont - jak wskazać wzorcowy plan kont?

Zalecane jest tworzenie roku obrotowego zawsze wybierając w opcji DEFINIOWANIE PLANU KONT opcji ZASTOSUJ WZORCOWY PLAN KONT, dlatego w przypadku jeżeli podczas dodawania nowego roku obrotowego zostanie wybrana opcja “skopiuj plan kont z poprzedniego roku obrotowego”, a poprzedni rok obrotowy, korzystał z wzorcowego planu kont, zostanie wyświetlony komunikat informujący o utracie wzorcowości planu kont. Po jego zaakceptowaniu wersje te zostaną oznaczone jako modyfikowane i nie będą już automatycznie aktualizowane przez system.

Archiwum wersji planów kont

Wersja planu kont przypisanego do danego roku obrotowego jest określona w kolumnie “Wersja planu kont” w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » OKRESY KSIĘGOWE I ROK OBROTOWY » ROK OBROTOWY. Wersje numerowane są kolejnymi liczbami naturalnymi.

Wersjonowanie wzorcowego planu kont- gdzie znajdę?

Dzięki tej funkcjonalności będzie możliwe równoległe wdrożenie kolejnych zmian i aktualizacji do planu kont, które będą przeprowadzane do najnowszej wersji - także w posiadanej przez użytkownika poprzedniej wersji planu kont.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów