0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przejście z ryczałtu na zasady ogólne w trakcie roku - Polski Ład 2.0.

Wielkość tekstu:

W związku z wprowadzeniem polskiego ładu 2.0. ustawodawca w 2022 roku zezwolił ryczałtowcom na zmianę formy opodatkowania w trakcie roku podatkowego na skalę podatkową. W związku z tym w systemie wFirma.pl na jednym tym samym koncie jest możliwość dla 2022 roku na poprowadzenie jednocześnie pół roku w formie opodatkowania ryczałt, a drugie pół roku w formie opodatkowania skala podatkowa.

Przejście z ryczałtu na zasady ogólne w trakcie roku - co należy wiedzieć

Zgodnie z polskim ładem 2.0. przedsiębiorcy mogą zmienić formę podatkową poprzez złożenie naczelnikowi właściwego urzędu skarbowego oświadczenia o rezygnacji z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych do 22 sierpnia 2022 roku. Rezygnacja następuje dla II półrocza 2022 roku czyli od rozliczenia za lipiec 2022 lub III kwartał 2022. 

Przejście z ryczałtu na zasady ogólne w tracie roku - ustawienia

Zmiany ustawień należy dokonać po wyliczeniu zaliczki za czerwiec lub odpowiednio II kwartał a przed wystawieniem pierwszej faktury w lipcu/zaksięgowaniem pierwszego wydatku do lipca.

Aby dokonać zmiany formy opodatkowania w systemie należy w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY » w polu RODZAJ EWIDENCJI wskazać KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW następnie w polu FORMA OPODATKOWANIA wybieramy ZASADY OGÓLNE

Zmiany formy opodatkowania wskazane jest dokonać z dniem 1 lipca 2022 roku. Tak aby księgowane dokumenty z datą “księgowania do KPIR” po 1 lipca 2022 roku trafiły do KPIR. Analogicznie w przypadku faktur sprzedaż aby te trafiały do KPIR. Jeśli użytkownik bądź biuro rachunkowe z opóźnieniem dokona zmiany formy opodatkowania w ustawieniach co należy zrobić omawia akapit:

Dzięki zmianie ustawień wystawiane faktury sprzedaży jak również zaksięgowane faktury zakupu ujmowane zostaną w KPIR. Dodatkowo możliwe będzie wyliczenie zaliczki na podatek dochodowy od lipca 2022 roku lub odpowiednio za III kwartał 2022 roku w skali podatkowej mimo iż zaliczki na podatek dochodowy za I półrocze były wyliczane na ryczałcie.

Za I półrocze możliwe będzie wygenerowanie zaliczek tylko na formie opodatkowania ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. W sytuacji gdy użytkownik przed wyliczeniem wszystkich zaliczek za I półrocze zmieni formę opodatkowania to w trakcie generowania zaliczki w jednym z miesięcy/kwartałów należących do I półrocza system poinformuje o złej formie opodatkowania “W jednym półroczu nie mogą istnieć zaliczki z różną formą opodatkowania.” W tej sytuacji należy dokonać na chwilę zmiany formy opodatkowania na właściwą i wyliczyć zaliczkę.

Przejście z ryczałtu na zasady ogólne w trakcie roku - remanent

W związku ze zmianą formy opodatkowania z ryczałtu na skalę podatkową użytkownik ma obowiązek sporządzić remanent na dzień 1 lipca 2022 roku. Informację o sporządzonym remanencie należy w systemie dodać w zakładce EWIDENCJE » REMANENTY » DODAJ REMANENT. W oknie, które się pojawi uzupełniamy następująco dane:

  • Rodzaj - remanent początkowy,
  • Data - 1 lipca 2022 roku,
  • Wartość - wartość sporządzonego remanentu.

Dodanie remanentu jest niezbędne aby system umożliwił wyliczenie pierwszej zaliczki na podatek dochodowy liczonej w formie skali podatkowej.

Przejście z ryczałtu na zasady ogólne w trakcie roku - ewidencje

W systemie wFirma.pl umożliwiony został podgląd obydwu prowadzonych ewidencji tj. KPIR oraz Ewidencji Przychodów. W tym celu należy przejść do zakładki EWIDENCJE » EWIDENCJA KSIĘGOWA i wybrać odpowiednio ewidencję:

  • KPIR lub,
  • Ewidencja Przychodów.

Możliwość działania na danej ewidencji możliwa jest gdy włączona jest w ustawieniach dana ewidencja podatkowa. W związku z tym możliwość dodawania zapisów w:

  • KPIR  - możliwa jest gdy w ustawieniach: USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY » w polu RODZAJ EWIDENCJI wskazana została KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

  • Ewidencja Przychodów - możliwa jest gdy w ustawieniach: USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY » w polu RODZAJ EWIDENCJI wskazana została EWIDENCJA PRZYCHODÓW.

 

Niezależnie od tego, która z ewidencji jest wybrana w ustawieniach możliwe jest wydrukowanie danej Ewidencji podatkowej, odpowiedniej dla niej pliku JPK i jej podglądnięcie.

Przejście z ryczałtu na zasady ogólne w trakcie roku - składki ZUS

W systemie zdjęta została dla 2022 roku blokada na generowanie deklaracji ZUS DRA w różnych formach opodatkowania. W związku z tym ZUS DRA dla II półrocza 2022 roku można wygenerować w formie opodatkowania skala podatkowa.

Przejście z ryczałtu na zasady ogólne w trakcie roku - deklaracja ZUS DRA

Pierwszym ZUS DRA generowanym na skali podatkowej jest lipiec 2022 roku. W związku z tym, że lipiec liczony jest na podstawie dochodu wygenerowanego w czerwcu 2022 roku składka zdrowotna w ZUS DRA za lipiec będzie liczona od najniższej podstawy wymiaru tj. 3010 zł. W związku z tym składka zdrowotna za lipiec będzie wynosić 270,90 zł. Kolejne ZUS DRA będą liczone od dochodu osiągniętego za miesiąc poprzedzający miesiąc za który jest deklaracja ZUS DRA. Informacje dotyczące liczenia ZUS DRA na skali podatkowej omawia artykuł: Polski Ład – składka zdrowotna osób prowadzących działalność od 2022 roku.

Dodatkowo począwszy od deklaracji ZUS DRA za sierpień do deklaracji ZUS DRA za styczeń (generowanej w lutym) należy dokonywać pomniejszenia w ZUS DRA składek ZUS, które odliczane były w deklaracjach generowanych w czasie opodatkowania ryczałtem.

Aby dokonać takiego pomniejszenia należy w trakcie generowania ZUS DRA za sierpień, w oknie generowania ZUS DRA w podzakładce ZAAWANSOWANE zaznaczyć opcję “Dodatkowe pomniejszenie podstawy wyliczenia składki zdrowotnej” i następnie w polu “Kwota zmniejszająca podstawę naliczenia składki zdrowotnej” należy wprowadzić kwotę “na minus” składek społecznych obowiązujących w okresie ryczałtu.

Przejście z ryczałtu na zasady ogólne w tracie roku

Aby sprawdzić kwotę składek społecznych należy w zakładce START» ZUS» DEKLARACJE ROZLICZENIOWE» DEKLARACJE ZGŁOSZENIOWE kliknąć na ZUS DRA za czerwiec i w oknie które się pojawi, przejść do podzakładki SKŁADKA ZDROWOTNA. Kwotę należy wziąć z parametru “składki społeczne zapłacone od początku roku do miesiąca, za który liczona jest składka zdrowotna”.

Przejście z ryczałtu na zasady ogólne w tracie roku

Dzięki powyższemu działaniu składki społeczne, które były odliczane na ryczałcie nie wejdą do wyliczeń składki zdrowotnej na skali podatkowej.

Wystawionych faktur nie widać w KPIR - co zrobić?

Jeżeli zostały wystawione faktury przed zmianą rodzaju ewidencji w ustawieniach, czyli w poprzedniej formie opodatkowania to w zakładce: PRZYCHODY » SPRZEDAŻ obok wystawionej faktury będzie widoczna ikona ][ informująca o tym fakcie. 

W takiej sytuacji należy przeksięgować fakturę tak aby została ujęta w KPIR. W tym celu należy przywrócić ustawienia na ryczałt i następnie zaznaczyć fakturę na liście i z górnego menu wybrać opcję MODYFIKUJ » MODYFIKUJ. W oknie modyfikacji faktury należy przejść do podzakładki KSIĘGOWE i jako Skutek księgowy wybrać opcję KSIĘGUJ DO VAT.

Dzięki temu faktura zostanie ujęta wyłącznie w rejestrze VAT sprzedaży. W przypadku podatnika zwolnionego z VAT jako skutek księgowy należy wybrać opcję NIE KSIĘGUJ

Aby ująć faktury w KPIR wybieramy w ustawieniach rodzaj ewidencji KPIR (bowiem wcześniej mieliśmy włączony ryczałt) i następnie należy przejść do zakładki: PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » SPRZEDAŻ a następnie uzupełnić wymagane dane na podstawie wystawionej faktury i w podzakładce ZAAWANSOWANE jako Skutek księgowy wybrać opcję KSIĘGUJ DO KPIR.

W przypadku PKPIR możliwe jest ujęcie na ostatni dzień miesiąca zbiorczego zestawienia faktur sprzedaży. Wówczas w tym celu dla każdej z faktur określa się skutek księgowy KSIĘGUJ DO VAT (w przypadku nievatowca) lub NIE KSIĘGUJ (w przypadku nievatowca) i następnie dokonuje się zapis w zakładce EWIDENCJE » KPIR » DODAJ WPIS. Wskazujemy opcję “Brak kontrahenta”, jako numer dokumentu “Zestawienie faktur sprzedaży za MM/RRRR”, data ostatni dzień miesiąca, kwotę sprzedaży wprowadzamy w polu “Sprzedaż tow. i usług”.

Zaksięgowanych wydatków nie widać w KPIR

Jeżeli zostały zaksięgowane faktury przed zmianą rodzaju ewidencji w ustawieniach, czyli w poprzedniej formie opodatkowania to zaksięgowany wydatek będzie ujęty tylko dla celów VAT (w przypadku vatowców). W takiej sytuacji należy ująć fakturę kosztową tak aby została ujęta w KPIR. W tym celu należy w zakładce EWIDENCJE » KPIR skorzystać z opcji DODAJ WPIS i ręcznie zaksięgować do KPIR fakturę.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów