0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Samochody elektryczne - obsługa limitu dla aut w leasingu i środków trwałych

Wielkość tekstu:

W przypadku pojazdów elektrycznych bądź napędzanych wodorem ustawodawca określił odrębny limit w stosunku do dokonywanych odpisów amortyzacyjnych pojazdów osobowych, jak również w stosunku do limitu umożliwiającego uwzględnienie w kosztach rat leasingowych. Limit ten wynosi w obydwu przypadkach 225 tys. złotych. W systemie wFirma.pl możliwe jest prowadzenie ewidencji pojazdów i ewidencji środków trwałych dla samochodów elektrycznych z limitem do 225 tys. zł. Sprawdźmy, jak wskazać w systemie, że pojazd stanowi samochód elektryczny bądź z napędem wodorowym.

Samochody elektryczne bądź z napędem wodorowym objęte są limitem 225 tys. zł w zakresie ujmowania w kosztach rat leasingowych czy odpisów amortyzacyjnych. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule: Rozliczanie samochodów elektrycznych w działalności gospodarczej.

Samochody elektryczne używane w ramach leasingu operacyjnego lub najmu

W przypadku gdy pojazd elektryczny bądź z napędem wodorowym wzięty został w leasing operacyjny bądź po prostu najem to aby dokonywać poprawnego rozliczenia kosztów leasingowych z nim związanych konieczne jest dodanie pojazdu do ewidencji pojazdów. W tym celu należy przejść do zakładki: EWIDENCJE » POJAZDY » DODAJ POJAZD. W oknie, które się pojawi uzupełniamy dane dotyczące samochodu.

Samochody elektryczne - dodanie pojazdu

Aby system mógł automatycznie wyliczać proporcję do ujmowania rat leasingowych dla samochodów elektrycznych użytkownik powinien:

 • jako TYP wybrać SAMOCHÓD ELEKTRYCZNY
 • jako FORMA WŁASNOŚCI wybrać LEASING OPERACYJNY I NAJEM
 • jako SPOSÓB UŻYWANIA:
  • TYLKO W DZIAŁALNOŚCI - oznacza 100% odliczenia podatku VAT oraz 100% ujmowanie kosztów przy wydatkach związanych z użytkowaniem pojazdu pod warunkiem zgłoszenia pojazdu na druku VAT-26 w urzędzie oraz prowadzenia szczegółowej kilometrówki VAT
  • PRYWATNIE I W DZIAŁALNOŚCI - oznacza 50% odliczenia podatku VAT oraz 75% odliczenia kosztów eksploatacji.

Wybór takiej formy własności spowoduje pojawienie się dodatkowego pola: WARTOŚĆ PONIŻEJ 225 TYS. ZŁ. Jeśli wartość pojazdu jest wyższa to opcję należy odznaczyć i uzupełnić odpowiednio pola:

 • DATA UMOWY - datę zawarcia lub zmiany umowy,
 • WARTOŚĆ POJAZDU - wpisujemy wartość pojazdu.

Samochody elektryczne - modyfikowanie pojazdu

Jeżeli data umowy jest po dniu 01.01.2019 roku to raty leasingowe do tego pojazdu o wartości powyżej 225 tys. zł księgowane poprzez zakładkę: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT » LEASING LUB DZIERŻAWA SAMOCHODU ujmowane są w kosztach w kolumnie 13 KPiR z uwzględnieniem dodatkowego współczynnika, czyli w proporcji 225.000 zł do wartości pojazdu. 

Samochody elektryczne dodane bezpośrednio do ewidencji środków trwałych

Samochody elektryczne można wprowadzić do ewidencji środków trwałych przez: EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE » DODAJ ŚRODEK TRWAŁY a następnie należy wybrać kategorię środka trwałego (KŚT) oraz wpisać NUMER REJESTRACYJNY.

samochody elektryczne - dodaj środek trwały

W zakładce ZAAWANSOWANE można dodać informacje o:

 • środku trwałym zakupionym z dotacji
 • środku trwałym przeniesionym z innej firmy

Dodatkowo w polu UWAGI można wpisać dodatkowe informacje na temat auta oraz można zmienić ustawienia dotyczące automatycznego księgowania odpisów amortyzacyjnych.

Samochody elektryczne stanowiące środki trwałe zakupione na podstawie faktury

Samochody elektryczne zakupione na podstawie faktury wprowadzamy do ewidencji środków trwałych przez: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT » ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH.

samochody elektryczne - księgowanie faktury na zakup samochodu elektrycznego

Użytkownik uzupełnia dane zgodnie z fakturą. Po wybraniu Kategorii środka trwałego pojawi się dodatkowe pole NUMER REJESTRACYJNY w którym należy wprowadzić numer pojazdu. Jeżeli księgowana jest faktura wykupu pojazdu z leasingu operacyjnego należy w numerze rejestracyjnym wprowadzić dodatkowe oznaczenie np. "*" aby numer ten w ewidencji pojazdów w systemie był unikalny.

Po uzupełnieniu danych i zapisaniu samochód zostanie ujęty w Ewidencji środków trwałych.

Jeśli wartość początkowa pojazdu będzie wyższa niż 225 tys. zł to system będzie ujmował w kosztach w KPiR odpisy amortyzacyjne w proporcji do tej kwoty.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów