Przydzielanie zadań opiekunom

Przydzielanie zadań opiekunom możliwe jest z kokpitu biura rachunkowego, gdzie należy zaznaczyć wybrane firmy (klientów biura) oraz wybrać Akcje masowe  » Dodaj zadanie opiekunowi.

dodawanie zadań opiekunomAby umożliwić dodanie zdania opiekunowi, w pierwszej kolejności należy Przypiąć opiekuna do klientów biuraPojawi się okno, w którym należy wpisać treść zlecanego zadania. Opcjonalnie można też oznaczyć dane zadanie jako ważne. Następnie należy wybrać Zapisz.

dodawanie zadań opiekunom

Przydzielone przez Szefa biura zadanie będzie widoczne po zalogowaniu przez Opiekuna na konto danej firmy, na stronie głównej (pulpicie) w module informacyjnym Zadania opiekuna.

dodawanie zadań opiekunom

Po wykonaniu zleconego zadania Opiekun może je zakończyć, klikając w okienko dostępne przy treści zadania.