0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przypinanie i odpinanie opiekuna do klientów biura rachunkowego

Wielkość tekstu:

Jeżeli biuro rachunkowe zatrudnia pracowników, to można przypinać i odpinać ich jako użytkowników z uprawnieniami księgowego, kadrowego lub opiekuna firmy. Przypinanie i odpinanie opiekuna jest na wyłączność szefa biura. Sprawdźmy, jak dodać opiekuna w systemie wFirma dla Biur Rachunkowych?

Jak dodać użytkownika?

W pierwszej kolejności, aby dokonać przydzielenia opiekuna do przedsiębiorców (klientów), należy na koncie firmowym biura rachunkowego dodać nowego użytkownika. W tym celu należy przejść do zakładki USTAWIENIA » INNE » UŻYTKOWNICY » DODAJ.

przypinanie i odpinanie opiekuna 

W wyświetlonym oknie należy uzupełnić wymagane dane. Po kliknięciu na przycisk ZAPISZ pracownik zostanie automatycznie dodany do listy użytkowników. Następnie na podany adres e-mail pracownika zostanie wysłany link aktywacyjny konto.

Przypinanie i odpinanie opiekuna - dodaj

Po wejściu w link użytkownik zostanie przeniesiony do strony, która umożliwi aktywację konta, ustawienie hasła dla konta w serwisie oraz zaakceptowanie regulaminu serwisu.

Przypinanie i odpinanie opiekuna do klientów biura rachunkowego - ustawianie hasła

Przypinanie i odpinanie opiekuna w wFirma dla Biur Rachunkowych

Uprawnienia użytkownika przypisanego jako OPIEKUN pozwalają między innymi na generowanie i publikowanie wyliczeń podatków oraz deklaracji, zamykanie i otwieranie okresów księgowych, księgowanie dokumentów oraz prowadzenie ewidencji i rejestrów.

Przypinanie opiekunów bezpośrednio na koncie klienta

W pierwszej kolejności należy dokonać przelogowania do firmy, do której chcemy podpiąć opiekuna. Zmianę firmy można dokonać poprzez kliknięcie w lewym menu w nazwę biura rachunkowego. Pojawi się lista firm. Należy wybrać jedną z nich lub przejść do listy wszystkich firm klikając w opcję PEŁNA LISTA FIRM.

Przypinanie i odpinanie opiekuna - jak przełączyć firmę

Następnie na koncie klienta należy przejść do zakładki: USTAWIENIA » INNE » UŻYTKOWNICY » PRZYPNIJ » OPIEKUNÓW i wybrać dostępnego użytkownika.

przypinanie i odpinanie opiekuna

Z tego poziomu możemy jednocześnie zaznaczyć kilku użytkowników i dokonać grupowego dodania uprawnień opiekuna dla jednego konta firmy klienta.

Przypinanie opiekunów z listy firm do kont klientów

Opiekuna można przypiąć do firmy klienta bezpośrednio z głównej listy firm, która pojawia po zalogowaniu na konto. W zakładce FIRMY należy zaznaczyć firmę lub kilka firm, a następnie z górnego paska menu wybrać funkcję UŻYTKOWNICY » PRZYPNIJ OPIEKUNÓW. W oknie, które się pojawi zaznaczamy użytkowników lub jednego użytkownika i zapisujemy.

przypinanie i odpinanie opiekuna

Przypinanie i odpinanie opiekunów jest łatwiejsze przy użyciu funkcji szybkiego wyszukania użytkowników z listy dodanych już pracowników. W celu skorzystania z wyszukiwarki użytkownika, należy w pozycji SZUKAJ podać imię, nazwisko lub adres e-mail dodanego użytkownika, aby móc go wyfiltrować z listy. 

Przypinanie i odpinanie opiekuna - opcja szukaj

Oznaczanie Głównego opiekuna

Po przypięciu opiekuna można mu nadać uprawnienia opiekuna głównego poprzez zaznaczenie go na liście w zakładce USTAWIENIA » INNE » UŻYTKOWNICY i wybranie z górnego paska menu opcji GŁÓWNY OPIEKUN.

przypinanie i odpinanie opiekuna

Przy imieniu i nazwisku opiekuna na koncie klienta w zakładce START pojawi się dodatkowa ikona informująca, że użytkownik został oznaczony jako główny opiekun firmy.

Odpinanie wcześniej przypiętego opiekuna

Odpiąć opiekuna można również na dwa sposoby:

1. Bezpośrednio na panelu głównym, który się pojawia po zalogowaniu na konto. Należy zaznaczyć firmę lub kilka firm i z górnego paska menu wybrać funkcję UŻYTKOWNICY » ODEPNIJ UŻYTKOWNIKA. W oknie, które się pojawi należy zaznaczyć wybranego użytkownika i zapisać.

przypinanie i odpinanie opiekuna

2. Na koncie firmy klienta poprzez zakładkę: USTAWIENIA » INNE » UŻYTKOWNICY, gdzie należy zaznaczyć danego użytkownika i wybrać opcję ODEPNIJ.

przypinanie i odpinanie opiekuna

Na zakończenie pojawi się okno z potwierdzeniem dokonanego wyboru. Jeżeli rzeczywiście chcemy odpiąć użytkownika należy wybrać opcję TAK.

Przypinanie i odpinanie opiekuna - akceptacja

Poza funkcją przypinania i odpinania opiekuna, szef biura rachunkowego ma także możliwość skorzystania z funkcji:
przypinania i odpinania księgowych,
przypinania i odpinania kadrowych

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów