0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wysyłka informacji o podatkach i ZUS mailowo lub SMS

Wielkość tekstu:

System wFirma dla Biur Rachunkowych posiada wiele narzędzi usprawniających pracę biura rachunkowego oraz umożliwiających kontakt z klientem. Jednym z nich jest wysyłka informacji o podatkach i ZUS. Szef biura rachunkowego może wysłać informacje o wysokości zobowiązania podatkowego lub składkach ZUS za dany okres do wszystkich lub wybranych klientów za pomocą systemu wysyłania informacji o podatkach za pomocą wiadomości e-mail bądź SMS.

Jak wygląda wysyłka mailowo informacji o podatkach i ZUS?

Zdefiniowanie użytkownika o uprawnieniach przedsiębiorcy a wysyłka informacji o podatkach i ZUS

Aby móc wysyłać informacje o podatkach i ZUS do klienta konieczne jest dodanie jego jako użytkownika z uprawnieniami przedsiębiorcy. Schemat dodawania przedsiębiorcy obrazuje artykuł pomocy: Udostępnienie kont klientom biura rachunkowego.

Klient nie musi aktywować konta aby biuro rachunkowe mogło dokonywać przesyłki informacji o podatkach i ZUS.

Wysyłka mailowo informacji o podatkach i ZUS

W celu wysyłki informacji o podatkach i ZUS, po wygenerowaniu deklaracji VAT, ZUS DRA oraz wyliczeniu PIT przedsiębiorcy i PIT pracowników należy przejść do zakładki PODATKI na liście firm. Następnie należy zaznaczyć klientów, którzy mają otrzymać informację o podatkach bądź/i składkach ZUS i z górnego paska menu wybrać opcję AKCJE MASOWE » WYŚLIJ INFORMACJĘ O PODATKACH/ZUS.

Wysyłka sms informacji o podatkach i ZUS

W oknie wysyłki informacji o podatkach i ZUS należy wybrać okres oraz rodzaj informacji, która ma zostać wysłana do klienta. W celu wysyłki powiadomień za pomocą E-MAIL należy zaznaczyć w sekcji FORMA WYSYŁKI opcję E-MAIL. Dodatkowo zaznaczając opcję OPUBLIKUJ KLIENTOWI wyliczenia ZUS lub podatków zostaną automatycznie opublikowane także na koncie klienta. Po zaznaczeniu wybranych opcji należy kliknąć WYŚLIJ.

Wysyłka sms informacji o podatkach i ZUS

Jak wygląda wysyłka SMS informacji o podatkach i ZUS?

Integracja z SmsApi

Aby wysyłka SMS informacji o podatkach i ZUS była możliwa, to w pierwszej kolejności należy założyć konto na smsapi.pl.

Po założeniu konta na stronie smsapi.pl, w celu dokonania konfiguracji po stronie systemu wFirma dla Biur Rachunkowych należy po zalogowaniu się na konto biura rachunkowego przejść do zakładki USTAWIENIA » INTEGRACJE » WYSYŁKA SMS » KONFIGURACJA SMSAPI i zaznaczyć opcję WŁĄCZ MODUŁ SMSAPI. Po tym należy podać dane do logowania z platformy smsapi.pl, w pozycji POLE NADAWCY należy wybrać opcję jaką nazwę ma mieć nadawca SMS oraz zaznaczyć lub odznaczyć opcję USUWAJ ZNAKI SPECJALNE Z WIADOMOŚCI (odznaczenie tej opcji spowoduje, że w wysłanym SMS polskie znaki zostaną zamienione na zwykłe litery). Po wprowadzeniu danych należy kliknąć ZAPISZ.

Wysyłka sms informacji o podatkach i ZUS - integracja z SmsApi

W pozycji HASŁO należy podać wygenerowane lub stworzone przez siebie hasło w platformie smsapi.pl. W celu wygenerowania danego hasła należy w pierwszej kolejności wylogować się z wFirma dla Biur Rachunkowych i na stronie smsapi.pl przejść do zakładki USTAWIENIA API » HASŁO DO API [MD5], gdzie należy kliknąć opcję GENERUJ HASŁO MD5 lub STWÓRZ NOWE HASŁO MD5. Po stworzeniu hasła MD5 należy zalogować się na konto szefa biura i dokończyć integrację.

Dodanie numeru telefonu klienta

Po dokonaniu integracji z SMSAPI należy wprowadzić w systemie numer telefonu klienta, na który ma zostać dokonana wysyłka SMS informacji o podatkach i ZUS. W tym celu należy przejść na konto klienta, gdzie w zakładce USTAWIENIA » INNE » UŻYTKOWNICY należy zaznaczyć na liście użytkownika mającego uprawnienia przedsiębiorcy i z górnego menu wybrać opcję MODYFIKUJ. W zakładce PODSTAWOWE INFORMACJE w pozycji TELEFON należy wprowadzić numer telefonu klienta, na który zostaną wysłane wiadomości SMS z informacją o wysokości podatków lub ZUS i kliknąć ZAPISZ.

Wysyłka sms informacji o podatkach i ZUS

Wysyłka SMS informacji o podatkach i ZUS

W celu wysyłki SMS informacji o podatkach i ZUS, po wygenerowaniu deklaracji VAT, PIT przedsiębiorcy, PIT pracowników lub składek ZUS należy przejść na listę firm i w zakładce FIRMY, na liście zaznaczyć klientów, którzy mają otrzymać powiadomienie SMS, a następnie z górnego paska menu wybrać opcję AKCJE MASOWE » WYŚLIJ INFORMACJĘ O PODATKACH/ZUS.

Wysyłka sms informacji o podatkach i ZUS

W oknie wysyłki należy wybrać okres oraz rodzaj informacji, która ma zostać wysłana do klienta. W celu wysyłki powiadomień za pomocą SMS należy zaznaczyć w sekcji FORMA WYSYŁKI opcję SMS. Dodatkowo zaznaczając opcję OPUBLIKUJ KLIENTOWI wyliczenia ZUS lub podatków zostaną automatycznie opublikowane także na koncie klienta. Po zaznaczeniu wybranych opcji należy kliknąć WYŚLIJ.

Wysyłka sms informacji o podatkach i ZUS

Przykładowa wersja otrzymanego SMS przez klienta:

 Wysyłka sms informacji o podatkach i ZUS

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów