Przypinanie księgowych biura do firm

Aby przydzielić księgowego z biura do klienta, w pierwszej kolejności należy dodać na koncie firmowym biura rachunkowego nowego użytkownika w zakładce USTAWIENIA » FIRMA » INNE » UŻYTKOWNICY.Użytkownik przypisany jako KSIĘGOWY ma możliwość wprowadzania dokumentów księgowych, ale nie posiada uprawnień do dokonywania wyliczeń podatkowych.

Następnie w wyświetlonym oknie należy uzupełnić dane pracownika. Po zapisaniu pracownik zostanie automatycznie dodany do listy użytkowników. Kolejnym krokiem jest przelogowanie się do firmy, do której chcemy przypiąć księgowego.

W celu przydzielenia danego księgowego do klienta należy przejść do zakładki USTAWIENIA » FIRMA » INNE » UŻYTKOWNICY oraz wybrać opcję PRZYPNIJ - Księgowego. W wyświetlonym oknie należy wybrać wcześniej dodanego pracownika.

Możliwe jest również masowe przydzielenie księgowych do firm prowadzonych przez biuro. W tym celu należy przejść do listy firm, która znajduje się w kokpicie zaraz po zalogowaniu, zaznaczyć firmy, do których chcemy przypisać danego księgowego i wybrać opcję Użytkownicy » Przypnij księgowych.