Przypinanie księgowych biura do firm

Aby przydzielić księgowego z biura rachunkowego prowadzonego na mojebiuro24.pl do konta klienta, w pierwszej kolejności należy dodać na koncie firmowym biura rachunkowego nowego użytkownika w zakładce USTAWIENIA » INNE » UŻYTKOWNICY » DODAJ.

Przypinanie księgowych biura do firm - użytkownicy

Następnie w wyświetlonym oknie należy uzupełnić dane pracownika. Po zapisaniu pracownik zostanie automatycznie dodany do listy użytkowników.

Przypinanie księgowych biura do firm - dane księgowego

Kolejnym krokiem jest przelogowanie się do firmy klienta, do której chcemy przypiąć księgowego.

Przypinanie księgowych biura do firm - przelogowanie

W celu przydzielenia danego księgowego do klienta należy przejść na koncie danego klienta do zakładki USTAWIENIA » INNE » UŻYTKOWNICY oraz wybrać opcję PRZYPNIJ » KSIĘGOWYCH.

Przypinanie księgowych biura do firm - funkcja przypnij

W wyświetlonym oknie należy wybrać wcześniej dodanego pracownika.

Przypinanie księgowych biura do firm - wybór księgowego

Użytkownik przypisany jako KSIĘGOWY ma możliwość wprowadzania dokumentów księgowych, ale nie posiada uprawnień do dokonywania wyliczeń podatkowych.Możliwe jest również masowe przydzielenie księgowych do firm prowadzonych przez biuro. W tym celu należy przejść do listy firm, która znajduje się w kokpicie zaraz po zalogowaniu, zaznaczyć firmy, do których chcemy przypisać danego księgowego i wybrać opcję UŻYTKOWNICY » PRZYPNIJ KSIĘGOWYCH.

Przypinanie księgowych biura do firm - masowe przypinanie