Przypomnienie o braku płatności

W systemie wfirma.pl można wysyłać przypomnienia o braku płatności za fakturę drogą mailową jak i SMS-em. Można zarządzać treścią wysyłanych szablonów jak i określaniem sposobu ich wysyłki (ręcznie, automatycznie).

Definiowanie szablonów przypomnień o braku płatności

W zakładce USTAWIENIA » FIRMA » FAKTURY » PRZYPOMNIENIA O BRAKU PŁATNOŚCI można stworzyć szablony wysyłki. Rozróżniamy dwa typy przypomnień:

Przypomnienia wysyłane droga mailową

Poprzez opcję Dodaj przypomnienie można wybrać wzór automatycznego generowania przypomnienia i wysyłania go po dacie lub przed datą płatności.

Przypomnienie o braku płatności

Szablon treści oraz temat przypomnienia można dowolnie modyfikować. Można również stosować znaczniki, które w trakcie wysyłki zostaną zamienione na odpowiedni tekst:

 • [faktura] - numer faktury

 • [termin] - termin płatności

 • [kontrahent] - nazwa kontrahenta

 • [wystawca] - nazwa firmy

 • [pozostało] - pozostało do zapłaty

 • [razem] - kwota razem

 • [hash] - kod autoryzacyjny faktury

 • [konto] - numer rachunku bankowego

Modyfikację można zastosować w celu np. zmiany terminu wysyłania przypomnienia lub też modyfikacji treści. W tym celu należy zaznaczyć dane przypomnienie, a następnie wybrać na górnym menu opcję Modyfikuj. Po wyświetleniu nowego okna należy wprowadzić pożądane zmiany.

 Przypomnienie o braku płatności

W celu zrezygnowania z wysyłania przypomnienia, wystarczy zaznaczyć przypomnienie i wybrać opcję Usuń lub podczas modyfikowania zaznaczyć opcję Przypomnienie ręczne. W zakładce BIURO » PŁATNOŚCI » NIEROZLICZONE PRZYCHODY I WYDATKI istnieje możliwość ręcznej wysyłki przypomnień. Zaznaczając tą opcję możemy określić domyślną treść i temat takiego przypomnienia.

Obok szablonów przypomnień automatycznych można tworzyć też szablony przypomnień ręcznych.

11.png

Dodane przypomnienia są widoczne w tabeli jako szablony.

przypomnienie

Można je następnie wybrać podczas wysyłki przypomnienia o niezapłaconej fakturze w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ  akcja wyślij » wyślij przypomnienie e-mail

przypomnienie

Przypomnienia wysyłane poprzez SMS

W celu wysyłki przypomnień za pośrednictwem SMS-a należy najpierw dokonać integracji z serwisem SMSAPI zgodnie z instrukcją.

Po poprawnie przeprowadzonej konfiguracji możliwe będzie ręczne stworzenie szablonu przypomnienia SMS.

Przypomnienie o braku płatności

Po wybraniu opcji Dodaj przypomnienie otworzy się okno z domyślną treścią szablonu którą można dowolnie modyfikować. Można również stosować znaczniki, które w trakcie wysyłki zostaną zamienione na odpowiedni tekst:

 • [faktury] - numery faktur oddzielone przecinkami

 • [wystawca] - nazwa firmy

 • [pozostało] - pozostało do zapłaty

 • [konto] - numer rachunku bankowego

Ilość oraz długość wiadomości SMS jest zależna od wartości poszczególnych znaczników, dlatego liczby podane w polach (zielone, niebieskie, pomarańczowe) są orientacyjne. Kiedy w treści szablonu znajdują się polskie znaki to maksymalna długość wiadomości to 67 znaków, kiedy ich nie ma to 160.

Zarządzanie przypomnieniami kontrahentów

Przypomnienia można wysyłać do kontrahentów którzy są zdefiniowanie w zakładce CRM » KONTRAHENCI.

Przypomnienia e-mail

Aby możliwe było wysyłanie elektronicznych przypomnień należy wiedzieć, że:

 • przypomnienia wysyłane są automatycznie dla każdej nierozliczonej faktury, przed lub po terminie płatności - w zdefiniowanym samodzielnie czasie;

 • przypomnienie jest wysyłane tylko wtedy, gdy z fakturą jest powiązany kontrahent z katalogu kontrahentów, z wypełnionym adresem email, tzn. należy najpierw wprowadzić szczegółowe dane dotyczące kontrahenta w zakładce CRM » KONTRAHENCI, gdyż tylko to gwarantuje automatyczne generowanie przypomnień.

przypomnienie

Przypomnienia SMS

Przypomnienie jest wysyłane tylko wtedy, gdy z fakturą jest powiązany kontrahent z katalogu kontrahentów z wypełnionym numerem telefonu.

Przypomnienie o braku płatności

Wyłączenie przypomnień

Można całkowicie wyłączyć wysyłanie przypomnień dla danego kontrahenta. W tym celu należy przejść do szczegółów kontrahenta w zakładce CRM » KONTRAHENCI oraz w zakładce Faktury odznaczyć opcję Przypominaj o niezapłaconych fakturach.

przypomnienie

Wysyłanie przypomnień z systemu

Przypomnienia mailem można wysyłać ręcznie lub automatycznie dla każdej nierozliczonej faktury, przed lub po terminie płatności - w zdefiniowanym samodzielnie czasie. Natomiast przypomnienia SMS można wysyłać tylko ręcznie.

Ręcznie można wysyłać przypomnienia o braku płatności po zaznaczeniu danej faktury w zakładce:

 • PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » po zaznaczeniu faktury należy wybrać opcję Wyślij » Wyślij przypomnienie e-mail/ Wyślij powiadomienie sms;

przypomnienie

 • WINDYKACJA » WSZYSTKIE WIERZYTELNOŚCI » po zaznaczeniu wybranych pozycji WINDYKUJ » Wyślij przypomnienie;

przypomnienie

 • BIURO » PŁATNOŚCI » NIEROZLICZONE PRZYCHODY I WYDATKI » po zaznaczeniu wybranych pozycji WYŚLIJ » przypomnienie e-mail/ Wyślij powiadomienie sms.

przypomnienie