0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Publikowanie wyliczeń i deklaracji - przydatne funkcje

Wielkość tekstu:

Szef biura rachunkowego, opiekun oraz kadrowa w systemie MojeBiuro24 mają możliwość (w trakcie miesiąca, który został oznaczony statusem w trakcie księgowania, czyli przed zamknięciem miesiąca) opublikowania klientowi wstępnie wyliczonych podatków oraz składek ZUS.

W przypadku gdy po wyliczeniu podatków i wygenerowaniu deklaracji miesiąc księgowy zostanie oznaczony jako zamknięty, wyliczenia podatków oraz ZUS będą automatycznie widocznie na koncie klienta.
Dodatkowo, użytkownik z uprawnieniami kadrowego może opublikować poprzez zakładkę KADRY listy płac, rachunki oraz zawarte umowy z pracownikami. Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule: Funkcja opublikuj w module Kadry.

Publikowanie wyliczeń i deklaracji

Aby przykładowo opublikować na koncie klienta wysokość podatku VAT za dany okres, należy przejść do zakładki START » PODATKI » PODATEK VAT, zaznaczyć daną deklarację, która została wcześniej utworzona przez biuro rachunkowe bądź opiekuna i wybrać opcję OPUBLIKUJ KLIENTOWI.

Publikowanie wyliczeń i deklaracji - funkcja publikuj
Wówczas na koncie klienta widoczna będzie kwota do zapłaty, która wynika z deklaracji VAT za dany okres.

Analogicznie w przypadku podatku dochodowego oraz deklaracji ZUS funkcja ta występuje w zakładce START » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY oraz START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE.

Cofnięcie publikacji wyliczeń i deklaracji

Aby cofnąć publikację, należy zaznaczyć wcześniej opublikowaną deklarację oraz wybrać opcję OPUBLIKUJ » COFNIJ PUBLIKACJĘ.

Publikowanie wyliczeń i deklaracji - funkcja cofnij publikację

Automatyczne publikowanie wyliczeń i deklaracji

W momencie, gdy opiekun firmy lub szef biura zamknie okres księgowy w danej firmie, wszystkie deklaracje i wyliczenia podatkowe zostaną automatycznie opublikowane, zgodnie z miesiącem, który został zamknięty.

W celu zamknięcia okresu księgowego należy przejść na koncie firmy do zakładki USTAWIENIA » PODATKI » OKRESY KSIĘGOWE, następnie zaznaczyć rozliczony miesiąc na liście i wybrać opcję USTAW STATUS » ZAMKNIĘTY.

Publikowanie wyliczeń i deklaracji - automatyczna publikacja

W trakcie miesiąca, zaraz po wygenerowaniu deklaracji podatkowej lub ZUS, bądź wyliczeniu podatku dochodowego również możliwa jest bieżąca publikacja sporządzonej deklaracji lub wyliczenia. W tym celu podczas sporządzenia deklaracji lub wyliczenia zaliczki w oknie generowania należy skorzystać z opcji ZAPISZ I OPUBLIKUJ.

Publikowanie wyliczeń i deklaracji - automatyczna publikacja

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów