Regulamin pracy - oznaczenie w systemie

Czy w systemie jest możliwość zaznaczenia wprowadzenia w firmie regulaminu pracy, tak aby informacja ta była widoczna na wydruku umowy o pracę? Jak oznaczyć że w firmie mam regulamin pracy?


Obowiązek wprowadzenia regulaminu pracy mającego ustalać organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników ciąży na pracodawcy zatrudniającym co najmniej 50 pracowników. Pracodawcy zatrudniający powyżej 20 osób, ale mniej niż 50 osób, mogą stworzyć regulamin pracy (nie mają takiego obowiązku).

Jeśli pracodawcę obowiązuje Regulamin Pracy, to taką informację można wprowadzić w ustawieniach w zakładce: USTAWIENIA » INNE » KADRY » REGULAMIN PRACY

Regulamin pracy - ustawienia

Po zapisaniu tej informacji wzmianka o regulaminie znajdzie się na wydruku każdej umowy o pracę KADRY » UMOWY należy zaznaczyć umowę, a następnie kliknąć opcję DRUKUJ.

Regulamin pracy w umowie

Jeśli pracodawca zrezygnuje z Regulaminu Pracy powinien przejść od  USTAWIENIA » INNE » KADRY » REGULAMIN PRACY, odznaczyć opcję REGULAMIN PRACY i zapisać zmiany. 

Regulamin pracy - brak

Po wykonaniu tej czynności każda z drukowanych umów o pracę nie będzie zawierała informacji o Regulaminie Pracy.

Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska