Akceptacja wniosku urlopowego pracownika

Pracodawca ma możliwość zarówno wprowadzać do systemu urlop odręcznie jak i zaakceptować wniosek wystawiony przez pracownika. Akceptacja wniosku urlopowego pracownika ma swoje odzwierciedlenie w ewidencji czasu pracy, danej osoby, po stronie pracodawcy jak i w panelu ePracownik. 

Dodanie urlopu przez przedsiębiorcę

Dodawanie urlopu przez pracodawcę może odbywać się z poziomu KADRY » PRACOWNICY, wejście w profil pracownika w zakładkę EWIDENCJA CZASU PRACY » ECP/GRAFIK/NIEOBECNOŚCI.

Odrzucenie lub akceptacja wniosku urlopowego pracownika

Akceptacja wniosku urlopowego pracownika bądź jego odrzucenie odbywa się również z poziomu CZAS PRACY pracownika. W zakładce NIEOBECNOŚCI wyświetlana jest lista wszystkich wprowadzonych przez pracodawcę urlopów oraz wniosków urlopowych wystawionych przez pracownika. Niezaakceptowane wnioski pracownicze oznaczone są szarą trójkątną ikoną z wykrzyknikiem.

Akceptacja wniosku urlopowego pracownika przez pracodawcę - podgląd wniosków

 

Akceptacja wniosku urlopowego pracownika może odbyć się na dwa sposoby.

Pierwszą z możliwości jest zaznaczenie z listy wniosków urlopowych jednego z nich a następnie kliknięcie MODYFIKUJ. W wygenerowanym oknie należy zaznaczyć opcję URLOP ZATWIERDZONY. Przy zaznaczeniu dodatkowej opcji GENERUJ WNIOSEK URLOPOWY zostanie sporządzony i ściągnięty na komputer wniosek w formacie PDF. Wprowadzone zmiany należy zapisać.

Akceptacja wniosku urlopowego pracownika przez pracodawcę - zatwierdzanie urlopów

Drugą możliwością jest, po zaznaczeniu danego wniosku urlopowego, kliknięcie w zieloną ikonę symbolizującą zatwierdzenie urlopu. 

 

 

W przypadku nie wyrażenia zgody na udzielenie urlopu pracownikowi, przedsiębiorca, z poziomu NIEOBECNOŚCI zaznacza wniosek urlopowy do odrzucenia i wybiera opcję USUŃ.

Akceptacja wniosku urlopowego pracownika przez pracodawcę - odrzucenie wniosku urlopowego

W ten sposób propozycja urlopu zostanie usunięta z systemu.

Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn