0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Akceptacja wniosku urlopowego pracownika

Wielkość tekstu:

Pracodawca ma możliwość zarówno wprowadzać do systemu urlop odręcznie, jak i zaakceptować wniosek wystawiony przez pracownika. Akceptacja wniosku urlopowego pracownika ma swoje odzwierciedlenie w ewidencji czasu pracy, danej osoby, po stronie pracodawcy, jak i w panelu ePracownik. 

Dodanie urlopu przez przedsiębiorcę i pracodawcę

Dodawanie urlopu przez pracodawcę może odbywać się z poziomu KADRY » PRACOWNICY, wejście w profil pracownika w zakładkę EWIDENCJA CZASU PRACY » ECP/GRAFIK/NIEOBECNOŚCI.

Pracownik może natomiast dodać propozycję urlopu, pod warunkiem, że pracodawca udostępnił mu panel e-pracownika. Propozycje można wtedy dodać z poziomu zakładki ePracownik » Grafik, po kliknięciu w wybrany dzień (można również wybrać kilka dni), uzupełnieniu okresu i potwierdzeniu klikając w Zapisz. Pracodawca zostanie poinformowany o zdefiniowanej propozycji urlopu w formie wiadomości mailowej:

Akceptacja wniosku urlopowego pracownika przez pracodawcę - Propozycja racownika

oraz w formie powiadomienia systemowego:

Akceptacja wniosku urlopowego pracownika przez pracodawcę - Powiadomienie systemowe

Do pracownika również przesłana zostanie wiadomość mailowa potwierdzająca przesłanie propozycji urlopu do pracodawcy:

Akceptacja wniosku urlopowego pracownika przez pracodawcę - Informacja o przekazaniu

Odrzucenie lub akceptacja wniosku urlopowego pracownika

Akceptacja wniosku urlopowego pracownika bądź jego odrzucenie odbywa się również z poziomu CZAS PRACY pracownika. W zakładce NIEOBECNOŚCI wyświetlana jest lista wszystkich wprowadzonych przez pracodawcę urlopów oraz wniosków urlopowych wystawionych przez pracownika. Niezaakceptowane wnioski pracownicze oznaczone są szarą trójkątną ikoną z wykrzyknikiem.

Akceptacja wniosku urlopowego pracownika przez pracodawcę - Nieobecności

 

Akceptacja wniosku urlopowego pracownika może odbyć się na dwa sposoby.

Pierwszą z możliwości jest zaznaczenie z listy wniosków urlopowych jednego z nich a następnie kliknięcie MODYFIKUJ. W wygenerowanym oknie należy zaznaczyć opcję URLOP ZATWIERDZONY. Przy zaznaczeniu dodatkowej opcji GENERUJ WNIOSEK URLOPOWY zostanie sporządzony i ściągnięty na komputer wniosek w formacie PDF. Wprowadzone zmiany należy zapisać.

Akceptacja wniosku urlopowego pracownika przez pracodawcę - Modyfikuj

Drugą możliwością jest, po zaznaczeniu danego wniosku urlopowego, kliknięcie w zieloną ikonę symbolizującą zatwierdzenie urlopu i wybraniu akcji Zaakceptuj

Akceptacja wniosku urlopowego pracownika przez pracodawcę - Akceptacja

Gdy pracodawca zaakceptuje propozycję urlopu pracownik otrzyma wiadomość e-mail z informacją w tym temacie.

Akceptacja wniosku urlopowego pracownika przez pracodawcę - Wiadomość

W przypadku nie wyrażenia zgody na udzielenie urlopu pracownikowi, przedsiębiorca, z poziomu NIEOBECNOŚCI zaznacza wniosek urlopowy do odrzucenia i wybiera opcję MODYFIKUJ » USUŃ.

Akceptacja wniosku urlopowego pracownika przez pracodawcę - Niewyrażenie zgody

Możliwe jest również skorzystanie z akcji Akceptacja » Odrzuć.

Akceptacja wniosku urlopowego pracownika przez pracodawcę - Odrzuć

W ten sposób propozycja urlopu zostanie usunięta z systemu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów