Akceptacja wniosku urlopowego pracownika

Pracodawca ma możliwość zarówno wprowadzać do systemu urlop odręcznie jak i zaakceptować wniosek wystawiony przez pracownika. Akceptacja wniosku urlopowego pracownika ma swoje odzwierciedlenie w ewidencji czasu pracy, danej osoby, po stronie pracodawcy jak i w Panelu Pracownika.

Dodanie urlopu przez przedsiębiorcę

Dodawanie urlopu przez pracodawcę może odbywać się z poziomu KADRY » PRACOWNICY, wejście w profil pracownika w zakładkę EWIDENCJA CZASU PRACY » ECP/GRAFIK/NIEOBECNOŚCI.

Odrzucenie lub akceptacja wniosku urlopowego pracownika

Akceptacja wniosku urlopowego pracownika bądź jego odrzucenie odbywa się również z poziomu EWIDENCJA CZASU PRACY pracownika. W zakładce NIEOBECNOŚCI wyświetlana jest lista wszystkich wprowadzonych przez pracodawcę urlopów oraz wniosków urlopowych wystawionych przez pracownika. Niezaakceptowane wnioski pracownicze oznaczone są szarą trójkątną ikoną z wykrzyknikiem.

akceptacja wniosku urlopowego pracownika

 

Akceptacja wniosku urlopowego pracownika odbywa się poprzez jego zaznaczenie a następnie kliknięcie MODYFIKUJ.W wygenerowanym oknie należy zaznaczyć opcję URLOP ZATWIERDZONY. Przy zaznaczeniu dodatkowej opcji GENERUJ WNIOSEK URLOPOWY zostanie sporządzony i ściągnięty na komputer wniosek w formacie PDF. Wprowadzone zmiany należy zapisać.

akceptacja wniosku urlopowego pracownika

W przypadku nie wyrażenia zgody na udzielenie urlopu pracownikowi, przedsiębiorca, z poziomu NIEOBECNOŚCI zaznacza wniosek urlopowy do odrzucenia i wybiera opcję USUŃ.

akceptacja wniosku urlopowego pracownika