Dokumenty w Panelu Pracownika

Dokumenty w Panelu Pracownika są udostępniane do wglądu, gdy przedsiębiorca dokona ich ówczesnej publikacji. Poniżej opisane zostały procedury postępowania po stronie przedsiębiorcy i pracownika.

Dokumenty w Panelu Pracownika - udostępnianie ich przez przedsiębiorcę

Tworzenie np. nowej umowy czy aneksu dla pracownika skutkuje powstaniem w systemie nowego dokumentu pracowniczego. Wszystkie wygenerowane dokumenty podpięte pod daną osobę są zebrane w zakładce DOKUMENTY w jej profilu pracowniczym.

W celu nadania dostępu pracownikowi do jego dokumentów, należy przejść do zakładki KADRY » PRACOWNICY wejść w profil danego pracownika klikając w jego imię i nazwisko, a następnie kliknąć DOKUMENTY. Po zaznaczeniu przez użytkownika dokumentu do udostępnienia z górnego paska opcji należy wybrać  OPUBLIKUJ » OPUBLIKUJ W PANELU PRACOWNIKA.

Potwierdzeniem poprawnie dokonanej przez system publikacji, jest pojawienie się symbolu niebieskiego oka przy udostępnionym dokumencie.

dokumenty w panelu pracownika

Cofnięcie publikacji

Przedsiębiorca ma możliwość cofnąć publikację danego dokumentu w systemie. W tym celu należy zaznaczyć wcześniej opublikowany dokument a następnie wybrać opcję OPUBLIKUJ » COFNIJ PUBLIKACJĘ.

dokumenty w panelu pracownika

 

Dokumenty w Panelu Pracownika - podgląd i wydruki

Po udostępnieniu przez przedsiębiorcę dokumentów pracowniczych danej osobie, będzie ona miała do nich wgląd po zalogowaniu się do systemu w zakładce DOKUMENTY w Panelu Pracownika.

Dokumenty w Panelu Pracownika zostaną wyświetlone po ówczesnym kliknięciu w ich nazwę. Natomiast w celu ich wydrukowania należy je zaznaczyć i kliknąć na DRUKUJ.