0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dokumenty w panelu ePracownik

Wielkość tekstu:

Dokumenty w panelu ePracownik są udostępniane do wglądu, gdy przedsiębiorca dokona ich publikacji. Poniżej opisane zostały procedury postępowania po stronie przedsiębiorcy i pracownika.

Dokumenty w panelu ePracownik - udostępnianie ich przez przedsiębiorcę

Tworzenie np. nowej umowy czy aneksu dla pracownika skutkuje powstaniem w systemie nowego dokumentu pracowniczego. Wszystkie wygenerowane dokumenty podpięte pod daną osobę są zebrane w zakładce DOKUMENTY w jej profilu pracowniczym.

W celu nadania dostępu pracownikowi do jego dokumentów, należy przejść do zakładki KADRY » PRACOWNICY wejść w profil danego pracownika klikając w jego imię i nazwisko, a następnie kliknąć DOKUMENTY. Po zaznaczeniu przez użytkownika dokumentu do udostępnienia z górnego paska opcji należy wybrać  OPUBLIKUJ »OPUBLIKUJ W PANELU ePRACOWNIK.

dokumenty w panelu epracownik - opublikuj

Potwierdzeniem poprawnie dokonanej przez system publikacji, jest pojawienie się symbolu niebieskiego oka przy udostępnionym dokumencie.

dokumenty w panelu epracownik - udostępnienie

Cofnięcie publikacji

Przedsiębiorca ma możliwość cofnąć publikację danego dokumentu w systemie. W tym celu należy zaznaczyć wcześniej opublikowany dokument a następnie wybrać opcję OPUBLIKUJ » COFNIJ PUBLIKACJĘ.

 dokumenty w panelu epracownik - cofnięcie publikacji

 

Oznaczenie odczytanego dokumentu

Po udostępnieniu dokumentu pracownikowi pojawia się ikona niebieskiego oka. Jeśli pracownik odczyta dokument lub go wydrukuje, ikona oka zmieni kolor na zielony. Jest to informacja dla pracodawcy, że pracownik widział (lub wydrukował) otrzymany dokument.

Dokumenty w panelu ePracownik - odczytany dokument

 

Dokumenty w panelu ePracownik - podgląd i wydruki

Po udostępnieniu przez przedsiębiorcę dokumentów pracowniczych danej osobie, będzie ona miała do nich wgląd po zalogowaniu się do systemu w zakładce DOKUMENTY w panelu ePracownik.

Dokumenty w panelu ePracownik zostaną wyświetlone po kliknięciu w ich nazwę. Natomiast w celu ich wydrukowania należy je zaznaczyć i kliknąć na DRUKUJ.

dokumenty w panelu epracownik - drukowanie przez pracownika

Dzięki temu pracownik sam będzie mógł wydrukować dokumenty, które są mu potrzebne.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów