Dokumenty w panelu ePracownik

Dokumenty w panelu ePracownik są udostępniane do wglądu, gdy przedsiębiorca dokona ich ówczesnej publikacji. Poniżej opisane zostały procedury postępowania po stronie przedsiębiorcy i pracownika.

Dokumenty w panelu ePracownik - udostępnianie ich przez przedsiębiorcę

Tworzenie np. nowej umowy czy aneksu dla pracownika skutkuje powstaniem w systemie nowego dokumentu pracowniczego. Wszystkie wygenerowane dokumenty podpięte pod daną osobę są zebrane w zakładce DOKUMENTY w jej profilu pracowniczym.

W celu nadania dostępu pracownikowi do jego dokumentów, należy przejść do zakładki KADRY » PRACOWNICY wejść w profil danego pracownika klikając w jego imię i nazwisko, a następnie kliknąć DOKUMENTY. Po zaznaczeniu przez użytkownika dokumentu do udostępnienia z górnego paska opcji należy wybrać  OPUBLIKUJ » OPUBLIKUJ W PANELU ePRACOWNIK.

dokumenty w panelu epracownik - opublikuj

Potwierdzeniem poprawnie dokonanej przez system publikacji, jest pojawienie się symbolu niebieskiego oka przy udostępnionym dokumencie.

dokumenty w panelu epracownik - udostępnienie

Cofnięcie publikacji

Przedsiębiorca ma możliwość cofnąć publikację danego dokumentu w systemie. W tym celu należy zaznaczyć wcześniej opublikowany dokument a następnie wybrać opcję OPUBLIKUJ » COFNIJ PUBLIKACJĘ.

 dokumenty w panelu epracownik - cofnięcie publikacji

 

Dokumenty w panelu ePracownik - podgląd i wydruki

Po udostępnieniu przez przedsiębiorcę dokumentów pracowniczych danej osobie, będzie ona miała do nich wgląd po zalogowaniu się do systemu w zakładce DOKUMENTY w panelu ePracownik.

Dokumenty w panelu ePracownik zostaną wyświetlone po ówczesnym kliknięciu w ich nazwę. Natomiast w celu ich wydrukowania należy je zaznaczyć i kliknąć na DRUKUJ.

dokumenty w panelu epracownik - drukowanie przez pracownika

Dzięki temu pracownik sam będzie mógł wydrukować dokumenty, które są mu potrzebne.

Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn