Rejestr sprzedaży MOSS

Rejestr sprzedaży VAT MOSS w systemie wfirma.pl

Do Rejestru sprzedaży MOSS znajdującego się w zakładce EWIDENCJE trafiają automatycznie wszystkie faktury wystawione w systemie wfirma.pl (PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW FAKTURĘ) z użyciem zagranicznych stawek VAT oraz dokumenty wystawione poza systemem, jeśli zostały wprowadzone w zakładce PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY.

Wpisy do rejestru można wprowadzać także ręcznie, przechodząc do zakładki EWIDENCJE » REJESTR SPRZEDAŻY MOSS » DODAJ WPIS. Pozycje wprowadzone w ten sposób nie zostaną przeniesione do Księgi Przychodów i Rozchodów, zostaną uwzględnione jedynie w VAT. Stawki VAT pojawią się po wyborze Odbiorcy.

Filtrowanie zapisów po kraju nabywcy 

W Rejestrze sprzedaży MOSS w prawym dolnym rogu można wybrać filtr kraju, dzięki któremu zostanie wyselekcjonowana sprzedaż na rzecz nabywców z konkretnego kraju.

Drukowanie rejestru sprzedaży VAT MOSS

Rejestr sprzedaży MOSS można wydrukować, wybierając w pasku zadań opcję Drukuj.Rejestr sprzedaży MOSS zawiera dane kwartalne. Wpisy ujęte w Rejestrze zostaną uwzględnione w deklaracji kwartalnej VIU-D.