Rejestr sprzedaży MOSS

Rejestr sprzedaży VAT MOSS pojawia się w systemie tylko i wyłączenie wtedy, gdy funkcja ta została uruchomiona w zakładce: USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK VAT , gdzie należy zaznaczyć opcję PODATNIK VAT ZAREJESTROWANY W MOSS.

Rejestr sprzedaży moss - jak dodać?

Rejestr sprzedaży VAT MOSS w systemie wfirma.pl

Do Rejestru sprzedaży MOSS znajdującego się w zakładce EWIDENCJE » REJ. SPRZEDAŻY MOSS trafiają automatycznie wszystkie faktury wystawione w systemie wfirma.pl (PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ) z użyciem zagranicznych stawek VAT oraz dokumenty wystawione poza systemem, jeśli zostały wprowadzone w zakładce PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY również z oznaczeniem zagranicznej stawki VAT.

Rejestr sprzedaży MOSS w wfirma

Wpisy do rejestru można wprowadzać także ręcznie, przechodząc do zakładki EWIDENCJE » REJ. SPRZEDAŻY MOSS » DODAJ WPIS. Pozycje wprowadzone w ten sposób nie zostaną przeniesione do Księgi Przychodów i Rozchodów, zostaną uwzględnione jedynie w VAT. Stawki VAT pojawią się po wyborze nabywcy.

Rejestr sprzedaży MOSS - dodawanie wpisu

Filtrowanie zapisów po kraju nabywcy 

W Rejestrze sprzedaży MOSS w prawym dolnym rogu można wybrać filtr kraju, dzięki któremu zostanie wyselekcjonowana sprzedaż na rzecz nabywców z konkretnego kraju.

Rejestr sprzedaży MOSS - wybór kraju

Drukowanie rejestru sprzedaży VAT MOSS

Rejestr sprzedaży MOSS można wydrukować, wybierając w pasku zadań opcję DRUKUJ.

Rejestr sprzedaży MOSS - drukowanie

Rejestr sprzedaży MOSS zawiera dane kwartalne. Wpisy ujęte w Rejestrze zostaną uwzględnione w deklaracji kwartalnej VIU-D.