Rejestr sprzedaży MOSS

Rejestr sprzedaży MOSS dotyczy przedsiębiorców dokonujących sprzedaży elektronicznych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Szczegóły dotyczące rozliczania transakcji w procedurze VAT MOSS wyjaśnia artykuł Nowa procedura MOSS - zasady rozliczenia VAT

Rejestr sprzedaży VAT MOSS pojawia się w systemie tylko i wyłączenie wtedy, gdy funkcja ta zostanie uruchomiona w zakładce: USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK VAT , gdzie należy zaznaczyć opcję PODATNIK VAT ZAREJESTROWANY W MOSS.

Rejestr sprzedaży moss

Rejestr sprzedaży MOSS w systemie wfirma.pl

Do Rejestru sprzedaży MOSS znajdującego się w zakładce EWIDENCJE » REJ. SPRZEDAŻY MOSS trafiają automatycznie wszystkie faktury wystawione na rzecz osób prywatnych z UE w systemie wfirma.pl (PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ) z użyciem zagranicznych stawek VAT w oraz dokumenty wystawione poza systemem, jeśli zostały wprowadzone w zakładce PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY również na rzecz osoby fizycznej z UE z oznaczeniem zagranicznej stawki VAT.

Rejestr sprzedaży moss

Sposób wystawiania faktury w systemie w procedurze VAT MOSS opisuje artykuł pomocy Faktura MOSS - jak wystawić?

Dodawanie ręcznego wpisu do rejestru VAT MOSS

Wpisy do rejestru VAT MOSS można wprowadzać także ręcznie przechodząc do zakładki EWIDENCJE » REJ. SPRZEDAŻY MOSS » DODAJ WPIS. Pozycje wprowadzone w ten sposób nie zostaną przeniesione do Księgi Przychodów i Rozchodów lub Ewidencji przychodów. Zostaną uwzględnione jedynie w rejestrze VAT MOSS. Zagraniczne stawki VAT pojawią się po wyborze w polu dodawania nabywcy kraju UE.

Rejestr sprzedaży moss

Filtrowanie zapisów po kraju nabywcy 

W Rejestrze sprzedaży MOSS w prawym dolnym rogu można wybrać filtr kraju, dzięki któremu zostanie wyselekcjonowana sprzedaż na rzecz nabywców z konkretnego kraju. Filtrować można również po etykiecie.

Rejestr sprzedaży moss

Drukowanie rejestru sprzedaży VAT MOSS

Istnieje również możliwość wydrukowania rejestru VAT MOSS. W tym celu w zakładce EWIDENCJE » REJ. SPRZEDAŻY MOSS należy z górnego paska zadań wybrać opcję DRUKUJ.

Rejestr sprzedaży moss

Rejestr sprzedaży MOSS zawiera dane kwartalne. Wpisy ujęte w Rejestrze zostaną uwzględnione w deklaracji kwartalnej VIU-D.

Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka