0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Korekta faktury zaliczkowej w systemie wFirma - jak wystawić?

Wielkość tekstu:

Korekta faktury zaliczkowej powinna być wystawiona w razie błędów rachunkowych (np. niewłaściwa cena na fakturze) lub błędów formalnych (np. adresu kontrahenta).

Korekta faktury zaliczkowej a wartość faktury

Aby wystawić korektę faktury zaliczkowej, dotyczącą wartości faktury należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ i zaznaczyć odpowiednią fakturę. Następnie z górnego menu wybrać opcję MODYFIKUJ » KORYGUJ POZYCJE FAKTURY.

Korekta faktury zaliczkowej - jak skorygować fakturę?

W pojawiającym się oknie należy uzupełnić wymagane pola. Przy czym jeżeli korekta dotyczy zwrotu zaliczki, należy w polu KOREKTA O wpisać kwotę poprzedzoną minusem.

Korekta faktury zaliczkowej - jakie pola uzupełnić?

Po uzupełnieniu danych, w polu UZASADNIENIE KOREKTY należy podać powód wystawienia faktury korygującej.

Korekta faktury zaliczkowej z opisaniem uzasadnienia korekty

Po zapisaniu, korekta będzie widoczna w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, a przy korygowanej fakturze zaliczkowej pojawi się informacja o wystawionej korekcie w postaci ikony pióra.

Oraz faktura korygująca zostanie ujęta w rejestrze VAT sprzedaży i w kolumnie 7 (Wartość sprzed. towarów i usług) w KPIR (w sytuacji gdy korygowana jest faktura zaliczkowa - końcowa).

Korekta faktury zaliczkowej - dane formalne

Korekta faktury zaliczkowej dotycząca danych formalnych może mieć zastosowanie np. w przypadku skorygowania błędu w nazwie kontrahenta, numerze NIP lub adresie.

W celu wystawienia korekty faktury zaliczkowej dotyczącej danych formalnych należy postępować analogicznie jak w przypadku korekty wartości z faktury czyli przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, wybrać fakturę i skorzystać z funkcji MODYFIKUJ » KORYGUJ DANE FORMALNE.

Korekta faktury zaliczkowej w systemie

W kolejnym kroku należy skorygować błędne dane. Jeżeli błąd wystąpił w numerze NIP, nazwie lub adresie kontrahenta należy skorzystać z opcji ZMIEŃ DANE. Szczególną uwagę należy zwrócić również na uzupełnienie pola UZASADNIENIE KOREKTY.

Korekta faktury zaliczkowej - jak napisać uzasadnienie?

Po zapisaniu, korekta będzie widoczna w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ, a przy korygowanej fakturze zaliczkowej pojawi się ikona pióra informująca o wystawionej korekcie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów