0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Korekta deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA w systemie wFirma.pl

Wielkość tekstu:

Deklaracja rozliczeniowa ZUS DRA służy do wykazania składek społecznych należnych do zapłacenia za dany miesiąc. Może jednak zdarzyć się tak, że deklaracja pierwotna przekazana do ZUS była błędna lub wystąpiło zdarzenie (np. choroba przedsiębiorcy), które powoduje konieczność zmniejszenia składek ZUS. W takiej sytuacji korekta deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA musi zostać przekazana do ZUS.

Deklaracja ZUS DRA

Zanim użytkownik przejdzie do generowania korekty deklaracji ZUS DRA za dany okres, powinien on posiadać już wygenerowaną w systemie pierwotną deklarację za omawiany okres.

Korekta deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA - korekta DRA

Korekta deklaracji jest możliwa pod warunkiem, że w systemie została wygenerowana deklaracja pierwotna.

Korekta deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA

W pierwszej kolejności należy wprowadzić zmiany w poszczególnych częściach systemu, w zależności od błędu, który musimy skorygować w deklaracji, np. wprowadzić zasiłek chorobowy przedsiębiorcy.

Następnie należy przejść do zakładki START » ZUS  » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ.

Korekta deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA - generowanie korekty

W oknie dodawania deklaracji należy wybrać okres, w którym nastąpiły zmiany. W systemie zostanie wygenerowana deklaracja z identyfikatorem 02, która będzie oznaczała korektę deklaracji pierwotnej.

Korekta deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA - deklaracja rozliczeniowa pierwotna

Korekta deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA powinna być  przekazana do ZUS w ciągu 7 dni od daty zaistnienia okoliczności wpływających na konieczność utworzenia korekty.

Jeśli różnice między korektą deklaracji, a deklaracją pierwotną, dotyczą wysokości składek za przedsiębiorcę lub osobę współpracującą, w systemie powstanie nadpłata lub niedopłata, którą również należy rozliczyć. Postępowanie dotyczące rozliczenia nadpłaty składek w systemie wFirma.pl znaleźć można w artykule: Rozliczenie nadpłaty składek ZUS oraz Neutralna płatność - rozliczenie nadpłaty składek ZUS.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów