Korekta deklaracji rozliczeniowej DRA w systemie wfirma.pl

Deklaracja rozliczeniowa DRA służy do wykazania składek społecznych należnych do zapłacenia za dany miesiąc. Może jednak zdarzyć się tak, że deklaracja pierwotna przekazana do ZUS była błędna lub wystąpiło zdarzenie (np. choroba przedsiębiorcy), które powoduje konieczność zmniejszenia składek ZUS. W takiej sytuacji korekta deklaracji rozliczeniowej DRA musi zostać przekazana do ZUS.

Korekta deklaracji rozliczeniowej DRA

W pierwszej kolejności należy wprowadzić zmiany w poszczególnych częściach systemu, w zależności od błędu, który musimy skorygować w deklaracji, np. wprowadzić zasiłek chorobowy przedsiębiorcy.

Korekta deklaracji jest możliwa pod warunkiem, że w systemie została wygenerowana deklaracja pierwotna. Następnie należy przejść do zakładki START » ZUS  » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ.

Korekta deklaracji rozliczeniowej DRA - generowanie w systemie

W oknie dodawania deklaracji należy wybrać okres, w którym nastąpiły zmiany. W systemie zostanie wygenerowana deklaracja z identyfikatorem 02, która będzie oznaczała korektę deklaracji pierwotnej.

Korekta deklaracji rozliczeniowej DRA powinna być  przekazana do ZUS w ciągu 7 dni od daty zaistnienia okoliczności wpływających na konieczność utworzenia korekty.

Jeśli różnice między korektą deklaracji, a deklaracją pierwotną, dotyczą wysokości składek, w systemie powstanie nadpłata lub niedopłata, którą również należy rozliczyć. Postępowanie dotyczące rozliczenia nadpłaty składek w systemie wFirma znaleźć można w artykule: Rozliczenie nadpłaty składek ZUS