Samochody elektryczne - obsługa limitu 225 tys.zł dla aut w leasingu i w ewidencji środków trwałych

W przypadku pojazdów elektrycznych bądź napędzanych wodorem ustawodawca określił odrębny limit w stosunku do dokonywanych odpisów amortyzacyjnych pojazdów osobowych, jak również w stosunku do limitu umożliwiającego uwzględnienie w kosztach rat leasingowych. Limit ten wynosi w obydwu przypadkach 225 tys. złotych. W systemie wFirma.pl możliwe jest prowadzenie ewidencji pojazdów i ewidencji środków trwałych dla samochodów elektrycznych z limitem do 225 tys. zł. Sprawdźmy, jak wskazać w systemie, że pojazd stanowi samochód elektryczny bądź z napędem wodorowym.

Samochody elektryczne bądź z napędem wodorowym objęte są limitem 225 tys. zł w zakresie ujmowania w kosztach rat leasingowych czy odpisów amortyzacyjnych. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule: Rozliczanie samochodów elektrycznych w działalności gospodarczej.

Samochody elektryczne używane w ramach leasingu operacyjnego lub najmu

W przypadku gdy pojazd elektryczny bądź z napędem wodorowym wzięty został w leasing operacyjny bądź po prostu najem to aby dokonywać poprawnego rozliczenia kosztów leasingowych z nim związanych konieczne jest dodanie pojazdu do ewidencji pojazdów. W tym celu należy przejść do zakładki: EWIDENCJE » POJAZDY » DODAJ POJAZD. W oknie, które się pojawi uzupełniamy dane dotyczące samochodu.

Aby system mógł automatycznie wyliczać proporcję do ujmowania rat leasingowych dla samochodów elektrycznych użytkownik powinien:

 • jako TYP wybrać SAMOCHÓD OSOBOWY
 • jako FORMA WŁASNOŚCI wybrać LEASING OPERACYJNY I NAJEM
 • jako SPOSÓB UŻYWANIA:
  • TYLKO W DZIAŁALNOŚCI - oznacza 100% odliczenia podatku VAT oraz 100% ujmowanie kosztów przy wydatkach związanych z użytkowaniem pojazdu pod warunkiem zgłoszenia pojazdu na druku VAT-26 w urzędzie oraz prowadzenia szczegółowej kilometrówki VAT
  • PRYWATNIE I W DZIAŁALNOŚCI - oznacza 50% odliczenia podatku VAT oraz 75% odliczenia kosztów eksploatacji
 • jako RODZAJ wybrać SAMOCHÓD ELEKTRYCZNY I NAPĘDZANY WODOREM.

Wybór takiego rodzaju wydatku spowoduje pojawienie się dodatkowego pola: WARTOŚĆ PONIŻEJ 225. TYS. ZŁ. Jeśli wartość pojazdu jest wyższa to opcję należy odznaczyć i uzupełnić odpowiednio pola:

 • DATA UMOWY - datę zawarcia lub zmiany umowy (jeżeli zmiana ta nastąpiła po 31 grudnia 2018 roku)
 • WARTOŚĆ POJAZDU - wpisujemy wartość pojazdu

 

Jeżeli data umowy jest po dniu 01.01.2019 roku to raty leasingowe do tego pojazdu o wartości powyżej 225 tys. zł księgowane poprzez zakładkę: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT » LEASING LUB DZIERŻAWA SAMOCHODU ujmowane są w kosztach w kolumnie 13 KPiR z uwzględnieniem dodatkowego współczynnika, czyli w proporcji 225.000 zł do wartości pojazdu. 

Samochody elektryczne dodane bezpośrednio do ewidencji środków trwałych

Samochody elektryczne można wprowadzić do ewidencji środków trwałych przez: EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE » DODAJ ŚRODEK TRWAŁY

Jako RODZAJ należy wybrać SAMOCHÓD ELEKTRYCZNY I NAPĘDZANY WODOREM i wpisać prawidłową wartość początkową. 

W zakładce ZAAWANSOWANE można dodać informacje o:

 • środku trwałym zakupionym z dotacji
 • środku trwałym przeniesionym z innej firmy

Dodatkowo w polu UWAGI można wpisać dodatkowe informacje na temat auta oraz można zmienić ustawienia dotyczące automatycznego księgowania odpisów amortyzacyjnych.

Samochody elektryczne stanowiące środki trwałe zakupione na podstawie faktury

Samochody elektryczne zakupione na podstawie faktury wprowadzamy do ewidencji środków trwałych przez: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT » ZAKUP SAMOCHODÓW OSOBOWYCH - KŚT 741.

Użytkownik uzupełnia dane zgodnie z fakturą i dodatkowo jako RODZAJ wybiera SAMOCHÓD ELEKTRYCZNY I NAPĘDZANY WODOREM.

Po uzupełnieniu danych i zapisaniu samochód zostanie ujęty w Ewidencji środków trwałych.

Jeśli wartość początkowa pojazdu będzie wyższa niż 225 tys. zł to system będzie ujmował w kosztach w KPIR odpisy amortyzacyjne w proporcji do tej kwoty.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Księgowość onlone

Księgowość online wFirma

 • Generowanie i wysyłka JPK_VAT
 • Integracja z e-US i e-ZUS
 • Kontrola płatności
 • Automatyczne rozliczanie różnic kursowych
Rozpocznij 30 dni za darmo!
Zapewniamy innowacyjność serwisu popartą wieloletnim doświadczeniem w branży księgowości i zarządzania biznesem. Cały czas monitorujemy zmiany oraz trendy zachodzące w sposobie prowadzenia i rozwijania firmy.
Beata Kostrzycka Dyrektor ds. Rozwoju Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Beata Kostrzycka