Jak poprawnie prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu?

Jak księgować faktury za wydatki eksploatacyjne do samochodu, do którego prowadzona jest ewidencja przebiegu pojazdu? Jaki jest prawidłowy sposób rozliczania auta na zasadzie kilometrówki w systemie wfirma.pl?

 

Pierwszy krok to wprowadzenie samochodu do ewidencji pojazdów w zakładce EWIDENCJE » POJAZDY » DODAJ POJAZD (gdzie okienko POJAZD FIRMOWY zostawia się jako odznaczone - puste). Ważne jest wpisanie poprawnej pojemności silnika, gdyż od tego zależą dalsze wyliczenia.

Ewidencja przebiegu pojazdu w wfirma.pl

Po zapisaniu należy wybrać odliczenie VAT 50% lub 100% (w przypadku samochodów prywatnych używanych w działalności i prywatnie należy wybrać 50% VAT).

Wydatki, związane z użytkowaniem samochodu prywatnego, księguje się następująco: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT/FAKTURA (BEZ VAT) » ZAKUP PALIWA DO POJAZDU lub INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z BIEŻĄCYM UŻYTKOWANIEM POJAZDU. W oknie wprowadzenia wydatku oznacza się pojazd, którego wydatek dotyczy oraz wprowadza się wartości według kwot wyszczególnionych na fakturach - system poprzez przypisany do wydatku pojazd rozpozna, czy do danego pojazdu istnieje prawo do odliczenia podatku VAT, czy też nie oraz w jakiej wysokości (50% lub 100% odliczenia VAT w zależności od sposobu użytkowania pojazdu).

Następnie należy wprowadzić trasy, na których używa się samochodu dla celów firmowych: WYDATKI » KILOMETRÓWKA » DODAJ WPIS. W okienku, które się pojawi, najpierw należy wybrać pojazd, następnie uzupełnić datę i cel wyjazdu np. dojazd do klienta. Przedsiębiorcy nie obowiązują żadne limity przejechanych kilometrów. Wpisuje on więc wszystkie trasy, które pokonał w danym okresie w związku z prowadzoną działalnością.

Ewidencja przebiegu pojazdu - księgowanie

Koszt przejechanych kilometrów wyliczy się automatycznie w oparciu o wskaźniki kosztu za 1 km, obowiązujące w okresie użytkowania pojazdu.

Na koniec miesiąca system dokona  narastająco zestawienia sumy wydatków związanych z samochodem oraz sumy kwot wynikających z przejechanych tras. Zgodnie z przepisami mniejsza kwota zostanie zaksięgowana w koszty pod datą ostatniego dnia miesiąca.