0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Składka zdrowotna na przełomie roku z kilku firm

Wielkość tekstu:

Prowadzę jednoosobową działalność i jestem wspólnikiem spółki cywilnej. Zastanawiam się nad zmianą formy opodatkowania 2023 roku w ramach spółki. Jaki wpływ ta decyzja będzie miała na składkę zdrowotną w 2023 roku?

Decyzję o zmianie formy opodatkowania podatnik ma do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym uzyskał pierwszy przychód w danym roku. Natomiast należy mieć na uwadze, że mimo braku przychodu należy opłacać składkę zdrowotną wg stosowanej formy opodatkowania czyli w uproszczeniu - taką decyzję należałoby podjąć do 20 lutego. 

W systemie wFirma.pl formę opodatkowania dla dodatkowych działalności (innych niż podstawowa działalność rozliczana na koncie w systemie, na którym generowany jest ZUS DRA) określa się w momencie generowania ZUS DRA poprzez zakładkę: START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE » DODAJ DEKLARACJĘ w podzakładce DANE Z INNEJ FIRMY

Kontynuacja formy opodatkowania 

W przypadku opodatkowania skalą podatkową lub podatkiem liniowym podstawą generowania składki zdrowotnej są dane z poprzednich miesięcy czyli generując ZUS DRA za:

 • grudzień 2022 roku - należy wprowadzić dane dotyczące:
  • przychodów i kosztów narastająco z innej firmy od stycznia do listopada 2022 roku - jeżeli forma opodatkowania drugiej firmy jest taka sama jak z podstawowej działalności,
  • dochód z miesiąca poprzedniego czyli z listopada - jeżeli forma opodatkowania drugiej firmy jest inna niż ta z podstawowej działalności.
 • styczeń 2023 roku - należy wprowadzić dane dotyczące:
  • przychodów i kosztów narastająco z innej firmy od stycznia do grudnia 2022 roku - jeżeli forma opodatkowania drugiej firmy jest taka sama jak z podstawowej działalności,
  • dochód z miesiąca poprzedniego czyli z grudnia - jeżeli forma opodatkowania drugiej firmy jest inna niż ta z podstawowej działalności.
 • luty 2023 roku - jest pierwszym miesiącem nowego okresu składkowego. Należy wprowadzić dane dotyczące::
  • przychodów i kosztów narastająco z innej firmy za styczeń 2023 roku - jeżeli forma opodatkowania drugiej firmy jest taka sama jak z podstawowej działalności,
  • dochód z miesiąca poprzedniego, czyli ze stycznia 2023 - jeżeli forma opodatkowania drugiej firmy jest inna niż ta z podstawowej działalności.
 • marzec 2023 roku - należy wprowadzić dane dotyczące:
  • przychodów i kosztów z innej firmy od stycznia do lutego 2023 roku - jeżeli forma opodatkowania drugiej firmy jest taka sama jak z podstawowej działalności lub
  • dochód z miesiąca poprzedniego czyli z lutego 2023 roku - jeżeli forma opodatkowania drugiej firmy jest inna niż ta z podstawowej działalności (ale w dalszym ciągu jest to skala podatkowa lub podatek liniowy).

W przypadku wyboru w kolejnej firmie opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, generując ZUS DRA za:

 • grudzień 2022 roku - jako dane z innej firmy należy wprowadzić dane dotyczące sumy przychodów od stycznia do grudnia 2022 roku,
 • styczeń 2023 roku - jako dane z innej firmy jest pierwszy miesiącem nowego okresu składkowego a więc należy wprowadzić kwotę przychodu za stycznia,
 • luty 2023 roku - jako dane z innej firmy należy wprowadzić dane dotyczące przychodu od stycznia do lutego.

Zmiana formy opodatkowania z innej działalności a ZUS DRA za grudzień 2022 roku

Jeżeli zmiana formy opodatkowania dotyczy tylko innej działalności to należy pamiętać, że zasady wyliczania składki zdrowotnej ulegną zmianie dopiero od ZUS DRA za styczeń 2023 roku. Oznacza to, że generując ZUS DRA za grudzień należy postępować zgodnie ze schematem opisanym w akapicie 1. “Kontynuacja formy opodatkowania” ponieważ w formularzu ZUS DRA za grudzień nie występuje zmiana formy opodatkowania (pomimo tego, że generowany i płatny jest w styczniu 2023 roku).

Zmiana formy opodatkowania z innej działalności a dane do wyliczenia ZUS DRA za styczeń 2023 roku

Decydując się na zmianę formy opodatkowania w kolejnej firmie ze skali podatkowej na podatek liniowy (lub z podatku liniowego na skalę), sposób generowania ZUS DRA będzie uzależniony od formy opodatkowania na firmie podstawowej.

Formę opodatkowania w podstawowej firmie należy wybrać w zakładce: USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY gdzie po wybraniu Rodzaju Ewidencji jako KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW należy wybrać FORMĘ OPODATKOWANIA jako PODATEK LINIOWY lub ZASADY OGÓLNE (skala podatkowa).

Jeżeli w podstawowej firmie w 2023 roku nastąpiła zmiana formy opodatkowania należy przed wygenerowaniem ZUS DRA za styczeń 2023 zapoznać się z artykułem: Składka zdrowotna na przełomie roku.

W uproszczeniu, podstawą składki zdrowotnej w ZUS DRA za styczeń 2023 roku powinien być dochód za grudzień 2022 roku. Taka sytuacja będzie miała miejsce jeżeli nie została zmieniona forma opodatkowania w 2023 roku. Jeżeli podatnik zmienił formę opodatkowania to w grudniu 2022 nie ma dochodów opodatkowanych na nowej formie (trzeba zweryfikować formy opodatkowania z również z innych firm aby ocenić, czy wystąpiły dochody z bieżącej formy opodatkowania obowiązującej w styczniu 2023 ponieważ źródło dochodu - dodatkowa firma czy podstawowa - nie jest istotne), a więc podstawą składki zdrowotnej w ZUS DRA za styczeń 2023 jest wynagrodzenie minimalne obowiązujące jeszcze w 2022 roku czyli 3010 zł.

 1. Zmiana formy opodatkowania od 2023 roku w innej firmie na podatek liniowy ze skali podatkowej (lub na skalę podatkową z podatku liniowego)

Wprowadzając dane z kolejnej firmy należy wprowadzić wartości 0 ponieważ po zmianie formy opodatkowania od stycznia 2023 roku, nie został uzyskany w poprzednim okresie dochód na obecnej formie opodatkowania. 

 1. Zmiana formy opodatkowania od 2023 roku w innej firmie na ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Wprowadzając dane z kolejnej firmy w której nastąpiła zmiana formy opodatkowania na ryczałt należy wprowadzić kwotę przychodu za styczeń 2023 roku.

 1. Zmiana formy opodatkowania od 2023 roku w innej firmie na ryczałt uproszczony

Wprowadzając dane z kolejnej firmy w której nastąpiła zmiana formy opodatkowania na ryczałt uproszczony należy wprowadzić sumę przychodów od stycznia do grudnia 2022 roku.

Zmiana formy opodatkowania - podstawa składki zdrowotnej z kilku działalności w połączeniu z podstawową firmą

Posiadając minimum dwa źródła dochodu (firma podstawowa i kolejna firma), podczas generowania ZUS DRA za styczeń należy zweryfikować, czy w grudniu wystąpiły dochody na formie opodatkowania właściwej dla roku 2023.

 1.  W 2022 roku firma podstawowa opodatkowana skalą, druga firma opodatkowana skalą. W 2023 roku firma podstawowa opodatkowana podatkiem liniowym, druga firma opodatkowana podatkiem liniowym.

W związku z tym, że w 2023 roku obie firmy mają inna forme opodatkowania niż w 2022 roku to generując ZUS DRA za styczeń 2023 podstawą składki zdrowotnej będzie wynagrodzenie minimalne 3010 zł. Czyli w podzakładce DANE Z KOLEJNEJ FIRMY należy wybrać formę prawną działalności i jako FORMĘ OPODATKOWANIA wybrać opcję PODATEK LINIOWY a jako DANE wpisać 0 ponieważ w 2022 roku z drugiej firmy nie było dochodów na podatku liniowym.

 1. W 2022 roku firma podstawowa opodatkowana skalą, druga firma opodatkowana podatkiem liniowym. W 2023 roku firma podstawowa opodatkowana podatkiem liniowym, druga firma opodatkowana skalą podatkową.

W związku z tym, że w 2022 roku zostały uzyskane dochody opodatkowane wg formy opodatkowania, która w 2023 roku stosowana jest w drugiej firmie to należy:

 • w zakładce: USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK DOCHODOWY wyjątkowo wybrać formę opodatkowania właściwą dla grudnia 2022 roku w firmie podstawowej czyli skala podatkowa a nie tą nową z 2023 roku oraz 
 • generując ZUS DRA za styczeń 2023 roku należy w zakładce DANE Z KOLEJNEJ FIRMY wskazać jako formę opodatkowania PODATEK LINIOWY (czyli też tą stosowaną w grudniu 2022 roku a nie nową) i wprowadzić dane z 2022 roku. 
 1. W 2022 roku firma podstawowa opodatkowana skalą (lub podatkiem liniowym), druga firma opodatkowana skalą (lub podatkiem liniowym). W 2023 roku firma podstawowa opodatkowana skalą (lub podatkiem liniowym), druga firma opodatkowana ryczałtem.

W związku z tym, że w przypadku ryczałtu podstawą składki zdrowotnej jest przychód z miesiąca za który generowany jest ZUS DRA należy w momencie generowania ZUS DRA za styczeń 2023 wprowadzając dane z innej firmy jako Formę opodatkowania wybrać EWIDENCJA PRZYCHODÓW (RYCZAŁT) i wprowadzić Przychód z innej firmy ze stycznia 2023 roku.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów