Wydarzenia

W zakładce CRM » WYDARZENIA możliwe jest wprowadzenie informacji o nadchodzących wydarzeniach związanych z danym kontrahentem, przeprowadzonych rozmowach czy też dokonanych ustaleniach.

Dodawanie wydarzenia

Aby dodać wydarzenie, należy wybrać opcję Dodaj wpis

Dodawanie wydarzenia

a następnie uzupełnić informacje dotyczące wydarzenia.

Szczegóły wydarzenia

Możliwe jest również modyfikowanie i usuwanie wydarzeń. Aby zmienić wydarzenie, należy zaznaczyć odpowiednie i w pasku zadań wybrać MODYFIKUJ.Modyfikowanie wydarzenia

Aby usunąć daną pozycję, należy zaznaczyć wydarzenie, wybrać opcję MODYFIKUJ a następnie potwierdzić poleceniem USUŃ. Usunięcie wydarzenia wymaga dodatkowej akceptacji.

Usuwanie wydarzenia
Jak dodać wydarzenia płatne?

W systemie istnieje możliwość utworzenia wydarzenia płatnego, na podstawie którego użytkownik może wystawić specyfikację.

Aby dodać wydarzenie płatne należy przejść do zakładki CRM » WYDARZENIA » DODAJ WPIS a następnie zaznaczyć opcję ODPŁATNE i uzupełnić wymagane pola takie jak:

  • datę wydarzenia
  • czas wykonania (w minutach)

  • cenę netto

  • stawę VAT

  • rodzaj sprzedaży w JPK V7
  • kod GTU
  • kontrahenta

  • typ wydarzenia

  • opis wydarzenia (zostanie zawarty w specyfikacji) 

Wydarzenia odpłatne

Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn