Wydarzenia

W zakładce CRM » WYDARZENIA możliwe jest wprowadzenie informacji o nadchodzących wydarzeniach związanych z danym kontrahentem, przeprowadzonych rozmowach czy też dokonanych ustaleniach.

Dodawanie wydarzenia

Aby dodać wydarzenie, należy wybrać opcję Dodaj wpis

dodawanie wydarzenia

a następnie uzupełnić informacje dotyczące wydarzenia.

szczegóły wydarzenia

Możliwe jest również modyfikowanie i usuwanie wydarzeń. Aby zmienić wydarzenie, należy zaznaczyć odpowiednie i w pasku zadań wybrać Modyfikuj.

modyfikowanie wydarzenia

Aby usunąć daną pozycję, należy zaznaczyć wydarzenie, wybrać opcję Modyfikuj a następnie potwierdzić poleceniem Usuń. Usunięcie wydarzenia wymaga dodatkowej akceptacji.

usuwanie wydarzeniaJak dodać wydarzenia płatne?

W systemie istnieje możliwość utworzenia wydarzenia płatnego, na podstawie którego użytkownik może wystawić specyfikację.

Aby dodać wydarzenie płatne należy przejść do zakładki CRM » WYDARZENIA » DODAJ WPIS a następnie zaznaczyć opcję ODPŁATNE i uzupełnić wymagane pola takie jak:

  • datę wydarzenia
  • czas wykonania (w minutach)

  • cenę netto

  • stawę VAT

  • kontrahenta

  • typ wydarzenia

  • opis wydarzenia (zostanie zawarty w specyfikacji) 

wydarzenia odpłatne