Wydarzenia

W zakładce CRM » WYDARZENIA możliwe jest wprowadzenie informacji o nadchodzących wydarzeniach związanych z danym kontrahentem, przeprowadzonych rozmowach czy też dokonanych ustaleniach.

Aby dodać wydarzenie, należy wybrać opcję Dodaj wpis

dodawanie wydarzenia

a następnie uzupełnić informacje dotyczące wydarzenia.

szczegóły wydarzenia

Możliwe jest również modyfikowanie i usuwanie wydarzeń. Aby zmienić wydarzenie, należy zaznaczyć odpowiednie i w pasku zadań wybrać Modyfikuj.

modyfikowanie wydarzenia

Aby usunąć daną pozycję, należy zaznaczyć wydarzenie, wybrać opcję Modyfikuj a następnie potwierdzić poleceniem Usuń. Usunięcie wydarzenia wymaga dodatkowej akceptacji.

usuwanie wydarzenia