Środek trwały w budowie - księgowanie

Przedsiębiorca może wprowadzić do ewidencji środków trwałych składnik majątku, który spełnia definicję środka trwałego. Mianowicie dany przedmiot musi spełniać łącznie 5 warunków:

  • stanowić własność lub współwłasność podatnika,
  • być nabytym lub wytworzonym we własnym zakresie,
  • być kompletnym i zdatnym do użytku w dniu przyjęcia do używania,
  • mieć przewidywany okres używania dłuższy niż rok,
  • być wykorzystywany przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą albo oddany do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub umowy leasingu.

Jeśli zaś dany składnik majątku jest dopiero w fazie budowy, a podatnik zakłada że w przyszłości zostanie zaliczony do środków trwałych firmy, wówczas będzie stanowił tzw. środek trwały w budowie.

Środek trwały w budowie a wartość początkowa

Środka trwałego w budowie nie należy wprowadzać do majątku firmy aż do momentu, gdy będzie on kompletny i zdatny do użytkowania. Wówczas wydatki związane ze środkiem trwałym w budowie poniesione do dnia wprowadzenia go do ewidencji środków trwałych będą powiększać jego wartość początkową.

Dla celów ustalenia wartości początkowej środka trwałego warto prowadzić dodatkową ewidencję kwot, które składają się na jego wartość. Jednak ewidencję należy prowadzić poza systemem.

Środek trwały w budowie a odliczenie VAT

Podatek VAT od wydatków poniesionych na środek trwały w budowie można odliczyć na bieżąco w miesiącu otrzymania faktury. Wówczas należy go zaksięgować bezpośrednio w rejestrze VAT zakupu poprzez zakładkę: EWIDENCJE » REJESTR VAT ZAKUPÓW » DODAJ WPIS.

Środek trwały w budowie - wpis w rejestrze

Po uzupełnieniu podstawowych danych na podstawie faktury zakupu należy przejść do zakładki ZAAWANSOWANE i zaznaczyć opcję ŚRODEK TRWAŁY. Wówczas w pliku JPK V7, wydatki na inwestycję będą trafiały do odpowiedniej pozycji.

Środek trwały w budowie - wpis do rejestru VAT

Wprowadzenie środka trwałego do majątku firmy

Po zakończeniu inwestycji należy zsumować wartość wydatków składających się na wartość początkową środka trwałego i wprowadzić go poprzez zakładkę: EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE » DODAJ ŚRODEK TRWAŁY. Po dokonaniu wyboru kategorii (KŚT) system automatycznie dopasuje stawkę amortyzacji.

Środek trwały w budowie - dodawanie do ewidencji

Po zapisaniu system automatycznie wygeneruje dokument OT. Aby go wydrukować należy przejść do zakładki EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE, gdzie należy kliknąć na nazwę danego środka trwałego. W oknie, które się pojawi należy przejść do zakładki DOKUMENTY MAJĄTKOWE i zaznaczyć dokument OT, po czym wybrać opcję DRUKUJ. Pod wydrukowany dokument OT należy podpiąć kopię dokumentów dotyczących zakupu danego środka trwałego i całość umieścić w dokumentacji księgowej firmy.

Środek trwały w budowie - drukowanie OT

Natomiast w zakładce PODSTAWOWE INFORMACJE dostępny będzie plan amortyzacji.

Stale wspieramy naszych klientów poprzez indywidualne podejście do każdej sprawy. Do tej pory udzieliliśmy ponad 40 000 porad z zakresu księgowości, podatków, kadr i prawa gospodarczego. Dostarczamy niezbędną wiedzę, która bezpośrednio przekłada się na efektywne zarządzanie firmą.
Angelika Borowska Dyrektor Biura Obsługi Klienta Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Angelika Borowska