0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Podmiot powiązany - oznaczanie kontrahenta na potrzeby pliku JPK V7

Wielkość tekstu:

Nowa struktura JPK V7 wymaga dodatkowych oznaczeń np. dla poszczególnym transakcji lub towarów. W odniesieniu do kontrahentów konieczne jest oznaczenie w strukturze JPK V7 faktury sprzedażowej jeżeli nabywcą jest podmiot powiązany. Oznaczenia kontrahenta jako podmiotu powiązanego dokonuje się na etapie wprowadzania kontrahenta do CRM, dzięki czemu po wybraniu nabywcy z katalogu w momencie wystawiania faktury sprzedaży system nada odpowiednie oznaczenie w JPK V7 automatycznie.

Funkcja nadawania oznaczenia "TP" dla podmiotów powiązanych dostępna jest w pakiecie Menedżer sprzedaży + Magazyn, Księgowość online oraz Księgowość online + Magazyn.

Czym jest podmiot powiązany?

Definicja podmiotu powiązanego wynika bezpośrednio z ustawy o PIT, na mocy której podmioty powiązane to:

  • podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot, lub

  • podmioty, na które wywiera znaczący wpływ:

    • ten sam inny podmiot lub
    • małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia osoby fizycznej wywierającej znaczący wpływ na co najmniej jeden podmiot, lub
  • spółkę niemającą osobowości prawnej i jej wspólników, lub

  • podatnika i jego zagraniczny zakład.

Faktura sprzedaży wystawiona na rzecz kontrahenta oznaczonego w systemie jako podmiot powiązany automatycznie zostanie oznaczona w pliku JPK V7 symbolem “TP”.

Oznaczanie podmiotu powiązanego przy dodawaniu kontrahenta do CRM

Jeżeli kontrahent będący podmiotem powiązanym nie znajduje się jeszcze w bazie kontrahentów CRM przed wystawieniem pierwszej faktury na jego rzecz należy wprowadzić go do systemu w zakładce CRM » KONTRAHENCI » DODAJ KONTRAHENTA. W pierwszej kolejności konieczne jest wprowadzenie numeru NIP kontrahenta.

Podmiot powiązany - dodaj kontrahenta

Na podstawie numeru NIP system automatycznie pobierze dane kontrahenta z bazy GUS. W oknie dodawania nowego kontrahenta należy przejść do podzakładki FAKTURY i zaznaczyć opcję PODMIOT POWIĄZANY.

Podmiot powiązany - podmiot powiązany

Oznaczanie podmiotu powiązanego znajdującego się w CRM

W celu oznaczenia podmiotu powiązanego dla kontrahenta znajdującego się już w CRM należy przejść do zakładki CRM » KONTRAHENCI » DODAJ KONTRAHENTA zaznaczyć go i z górnego menu wybrać opcję MODYFIKUJ » MODYFIKUJ. W podzakładce FAKTURY należy oznaczyć opcję PODMIOT POWIĄZANY.

Podmiot powiązany - modyfikowanie kontrahenta

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów