Wprowadzanie informacji o otrzymanej płatności

W sytuacji, gdy wraz z wystawieniem faktury (zakładka PRZYCHODY» WYSTAW» WYSTAW FAKTURĘ) kontrahent dokonuje zapłaty należności, można tę informację wprowadzić bezpośrednio w oknie wystawianej faktury. Wpisu należy dokonać w zależności od otrzymania zapłaty:

  • w całości - wówczas przy generowaniu faktury należy zaznaczyć kwadracik przy polu Zapłacono, co będzie skutkować całkowitym rozliczeniem dokumentu.

rozliczenie faktur

  • w części - wówczas w polu Zapłacono należy wprowadzić otrzymaną kwotę.

rozliczenie faktur

W przypadku, gdy zapłata nastąpiła po wystawieniu faktury, informację o jej uzyskaniu należy wprowadzić do systemu poprzez zaznaczenie faktury w zakładce PRZYCHODY » SPRZEDAŻ i wybranie z górnego menu opcji Rozlicz.

płatność za fakturę

Wtedy też pojawi się okno, w którym należy uzupełnić datę otrzymania płatności oraz kwotę. W przypadku zapłat częściowych system automatycznie uzupełnia pole Kwota wartością pozostałej należności. Po wybraniu opcji Zapisz, faktura zostanie oznaczona jako opłacona, w całości lub w części.

płatność za fakturęOpcja Rozlicz nie zmieni na wydruku faktury kwoty w rubryce “zapłacono”.Rozliczenia przychodów można również dokonać w zakładce BIURO » PŁATNOŚCI » NIEROZLICZONE PRZYCHODY I WYDATKI. W pierwszej części dotyczącej przychodów można znaleźć informacje o nieopłaconych fakturach. Aby wprowadzić wpis o otrzymaniu należności, należy zaznaczyć odpowiednią fakturę i z górnego menu wybrać funkcję Rozlicz. Tak jak we wcześniej opisanym przypadku, tutaj również pojawi się okno, w którym należy wprowadzić datę oraz wartość otrzymanej kwoty należności.

rozliczenie płatności