0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wydatki związane z eksploatacją pojazdu - księgowanie w systemie wFirma.pl

Wielkość tekstu:

Aby prawidłowo zaksięgować wydatki związane z eksploatacją pojazdu w systemie wFirma.pl w pierwszej kolejności należy upewnić się, że omawiany pojazd został wprowadzony do systemu.

Jeśli pojazd nie został wprowadzony, należy go niezwłocznie wprowadzić odpowiednim dla danego rodzaju pojazdu schematem, o czym więcej w artykule: Dodawanie pojazdu do systemu

Od 1 stycznia 2019 roku zmianie uległ sposób rozliczania wydatków związanych z wykorzystywaniem samochodu osobowego w firmie co zostało przedstawione w artykule: Zmiana sposobu rozliczania samochodów osobowych w firmie od 2019 roku

Zakup paliwa do pojazdu

Otrzymane faktury dotyczące zakupu paliwa do samochodu, należy zaksięgować w systemie w zakładce WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT / FAKTURA (BEZ VAT) / WYDATEK » ZAKUP PALIWA DO POJAZDU.

Wydatki związane z eksploatacją pojazdu - dodaj

Dane należy uzupełnić zgodnie z fakturą, a następnie należy wybrać pojazd, którego dotyczy dany wydatek i zapisać.

Wydatki związane z eksploatacją pojazdu - zakup paliwa

System automatycznie dokona odpowiednich wpisów:

  • do KPiR w kolumnie 13 - pozostałe wydatki;

  • rejestru VAT zakupu w wartości 100% lub 50% (w zależności od prawa do odliczenia VAT) - w przypadku czynnych podatników VAT.

Inne wydatki związane z bieżącym użytkowaniem pojazdu

Otrzymaną fakturę dotyczącą innych kosztów związanych z bieżącym użytkowaniem samochodu (np. myjnia, zakup akcesoriów, opłata za autostradę, itp.) należy zaksięgować według schematu WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT / FAKTURA (BEZ VAT) / WYDATEK » INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z BIEŻĄCYM UŻYTKOWANIEM POJAZDU.

Wydatki związane z eksploatacją pojazdu - dodaj

Dane należy uzupełnić zgodnie z fakturą, a następnie należy wybrać pojazd, którego dotyczy dany wydatek i zapisać.

Wydatki związane z eksploatacją pojazdu - wybierz pojazd

System automatycznie dokona odpowiednich wpisów:

  • do KPiR w kolumnie 13 - pozostałe wydatki;

  • rejestru VAT zakupu w wartości 100% lub 50% (w zależności od prawa do odliczenia VAT) - w przypadku czynnych podatników VAT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów