0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Faktura z mechanizmem podzielonej płatności wystawiona poza systemem

Wielkość tekstu:

W przypadku gdy faktura z mechanizmem podzielonej płatności wystawiona została poza systemem wFirma wówczas jej księgowania należy zastosować odpowiedni schemat księgowy, aby prawidłowo została ujęta w ewidencjach.

Faktura z mechanizmem podzielonej płatności - sprzedaż towarów

W celu zaksięgowania faktury z mechanizmem podzielonej płatności na sprzedaż towarów wystawionej poza systemem wfirma.pl należy przejść do zakładki PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » SPRZEDAŻ.

Faktura z mechanizmem podzielonej płatności - jak dodać przychód?

W oknie należy uzupełnić dane sprzedaży zgodnie z fakturą, a następnie przejść do zakładki ZAAWANSOWANE, gdzie w pozycji SCHEMAT KSIĘGOWY należy wybrać schemat PODZIELONA PŁATNOŚĆ.

Faktura z mechanizmem podzielonej płatności - schemat podzielonej płatności

Po zapisaniu faktura zostanie ujęta w KPiR w kolumnie 7 - Sprzedaż towarów i usług lub Ewidencji przychodów (w przypadku podatników rozliczających się w formie ryczałtu) oraz w rejestrze VAT sprzedaży.

Faktura z mechanizmem podzielonej płatności - usługi budowlane

W przypadku otrzymania od klienta faktury z mechanizmem podzielonej płatności na usługi budowlane należy ją zaksięgować przez zakładkę PRZYCHODY » INNE PRZYCHODY » DODAJ INNY PRZYCHÓD » SPRZEDAŻ.

Faktura z mechanizmem podzielonej płatności - jak dodać przychód?
W oknie należy uzupełnić dane sprzedaży zgodnie z fakturą, a następnie przejść do zakładki ZAAWANSOWANE, gdzie w pozycji SCHEMAT KSIĘGOWY należy wybrać schemat USŁUGI BUDOWLANE - PRZYPADEK SZCZEGÓLNY.
Faktura z mechanizmem podzielonej płatności - za usługi budowlane

Wówczas po zapisaniu przychód zostanie ujęty w KPIR w kol. 7 - sprzedaż towarów i usług lub w Ewidencji przychodów (w przypadku ryczałtowców) oraz w rejestrze VAT sprzedaży.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów