Wynajem / dzierżawa krótkoterminowa samochodu osobowego

Faktury dotyczące opłat za krótkoterminowy wynajem lub dzierżawę samochodów osobowych należy księgować przez zakładkę WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT » INNE WYDATKI ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ.

Wynajem / dzierżawa krótkoterminowa samochodu osobowego - księgowanie w systemie

Schemat ten dotyczy rat za samochód osobowy, użytkowany na podstawie umowy dzierżawy/najmu, która nie spełnia warunków określonych w ustawie o pdof, aby być traktowana jak umowa leasingu operacyjnego.

W przypadku, gdy zgodnie z przepisami ustawy o VAT użytkownik odlicza 100% podatku VAT, fakturę należy wprowadzić tradycyjnie. Ujmując kwotę netto, system wyliczy wartość VAT i brutto, które powinny być zgodne z otrzymaną fakturą.

Podatnik, który odlicza 50% podatku VAT od wydatków związanych z danym pojazdem (jako użytkowanie mieszane), powinien:

  • w polu Wartość netto wprowadzić 50% kwoty netto z otrzymanej faktury,

  • w polu Kwota VAT system automatycznie przeliczy 50% VAT podlegający odliczeniu,

  • w polu Wartość brutto system automatycznie przeliczy sumę wprowadzonej kwoty netto + VAT

Następnie należy dodać kolejną stawkę VAT “nie podl.” poprzez przycisk + Nowy wiersz oraz w polu Wartość netto wprowadzić nieodliczoną część kwoty netto oraz podatku VAT.

Wynajem / dzierżawa krótkoterminowa samochodu osobowego- wybór stawek

Podatek podlegający odliczeniu trafi do Rejestru zakupu VAT. Natomiast w Księdze Przychodów i Rozchodów faktura zostanie ujęta pod datą wystawienia faktury - kwota równa sumie wydatku netto oraz nieodliczonej części podatku VAT (w przypadku korzystania z 50% odliczenia).W przypadku samochodów osobowych do dnia 31 marca 2014 r. obowiązywało ograniczenie w odliczeniu podatku VAT od wynajmu lub dzierżawy w wysokości 60% VAT nie więcej niż 6.000 zł. Od 1 kwietnia obowiązuje odliczenie 100% VAT w przypadku korzystania z pojazdu wyłącznie do działalności gospodarczej lub 50% VAT, gdy następuje użytek mieszany. Więcej informacji na ten temat w artykule: Samochody w firmie - zmiany w VAT po 1 kwietnia.