0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zwolnienie na opiekę nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny przedsiębiorcy

Wielkość tekstu:

Osoba prowadząca działalność, która zgłosiła się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego może korzystać z różnego rodzaju świadczeń. Jednym z nich jest zasiłek opiekuńczy. Jakie dokumenty należy wysłać do ZUS, aby go otrzymać i jak rozliczyć składki za okres w którym wystąpiło zwolnienie na opiekę nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny? Poniżej znajdziesz odpowiedź jak rozliczyć zasiłek opiekuńczy przedsiębiorcy.

Dokumenty do wypłaty zasiłku opiekuńczego

W celu wypłaty zasiłku opiekuńczego dostarczyć należy do oddziału ZUS druk Z-3b oraz Z-15A (w przypadku, gdy opieka sprawowana jest nad dzieckiem do 14. roku życia) i Z-15B ( w przypadku opieki nad dzieckiem powyżej 14 roku życia lub innych członków rodziny). Zwolnienie lekarskie jest automatycznie przekazywane do ZUS drogą elektroniczną. 

Zaświadczenie ZUS Z-3b można wygenerować w zakładce START » ZUS » DRUKI Z-3b i Z-15A/B » DODAJ ZAŚWIADCZENIE uzupełniając w druku okres zwolnienia lekarskiego.

Dodatkowo konieczne jest przekazanie do ZUS dokumentu Z-15A lub Z-15B, który można wygenerować w zakładce START » ZUS » DRUKI Z-3b i Z-15A/B » DODAJ » ZUS Z-15A/ZUS Z-15B.

Oba druki można wysłać do ZUS elektronicznie z konta na platformy PUE. Zaświadczenie Z-3b można wyeksportować z wFirma, a następnie wgrać je na PUE zgodnie z instrukcją dostępną na stronie: Eksport zaświadczeń Z-3, Z-3a i Z-3b i ich wysyłka z PUE

Na ten moment nie ma możliwości eksportu wniosku z-15a do pliku, aby następnie wgrać go do PUE. Ten dokument można przesłać elektronicznie tworząc go bezpośrednio na swoim koncie w PUE.

Przez jaki okres można pobierać zasiłek opiekuńczy?

Należy pamiętać, że okres przez jaki można pobierać zasiłek opiekuńczy jest ograniczony. Świadczenie to ubezpieczony będzie pobierać przez okres:

  • 60 dni w ciągu roku kalendarzowego w przypadku sprawowania opieki nad dzieckiem, które nie ukończyło 14 roku życia;
  • 14 dni w ciągu roku kalendarzowego w przypadku opieki nad dzieckiem powyżej 14 roku życia lub innymi członkami rodziny.

Jak wprowadzić zwolnienie na opiekę nad dzieckiem lub innym członkiem rodziny?

Co do zasady do chwili wydania przez ZUS decyzji stwierdzającej prawo do zasiłku lub wypłaty tego zasiłku, przedsiębiorca powinien opłacać składki ZUS tak, jakby nie posiadał prawa do otrzymania świadczenia, czyli naliczając je w pełnej wysokości od miesięcznej podstawy wymiaru. Po otrzymaniu zasiłku, należy wprowadzić informacje dotyczącą okresu sprawowania opieki przedsiębiorcy do systemu poprzez START » ZUS » ZASIŁKI PRZEDSIĘBIORCY » DODAJ ZASIŁEK wpisując okres i jako rodzaj wybierając zasiłek opiekuńczy z ubezpieczenia chorobowego.

DRA za okres sprawowania opieki

Po wprowadzeniu zasiłku należy w START » ZUS » DEKLARACJE ROZLICZENIOWE:

  • wygenerować deklarację jeśli wypłata zasiłku nastąpiła przed wysłaniem DRA do ZUS (akcja DODAJ DEKLARACJĘ) lub
  • zmodyfikować deklarację jeśli nie wysyłano jej do ZUS zaznaczenie deklaracji i wybór opcji MODYFIKUJ » ZAPISZ, lub
  • sporządzić korektę deklaracji rozliczeniowej jeśli deklaracja pierwotna została wysłana z naliczeniem pełnych składek z powodu nieotrzymania świadczenia przed terminem jej wysłania (akcja DODAJ DEKLARACJĘ - wtedy pojawi się kolejna deklaracja za dany miesiąc z wyższym identyfikatorem).

za miesiące, w których wystąpiła opieka. W systemie zostanie dodana deklaracja lub korekta deklaracji z pomniejszonymi proporcjonalnie składkami na ubezpieczenie społeczne za okres opieki. Tak wygenerowane DRA należy wysłać do ZUS.

Ewentualną nadpłatę składek ZUS można przekazać na poczet przyszłych składek, o czym więcej można przeczytać w opracowaniu: Rozliczenie nadpłaty składek ZUS

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów