Wyznaczenie dnia wolnego za pracę w dniu wolnym

Jeśli w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy lub w niedziele i święta pracownik wykonywał pracę, pracodawca powinien udzielić dnia wolnego w innym terminie. Wolny cały dzień należy się zarówno za pracę w niedzielę, jak i święto oraz w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy bez względu na liczbę przepracowanych godzin w takim dniu. Wyznaczenie dnia wolnego za pracę w dniu wolnym należy zaznaczyć w ewidencji czasu pracy pracownika. 

Wyznaczenie dnia wolnego za pracę w dniu wolnym

Aby w systemie wprowadzić wolne za pracę w takim dniu, należy przejść do zakładki KADRY » PRACOWNICY » nacisnąć na imię i nazwisko pracownika. Pojawi się okno szczegółów pracownika, w którym należy przejść do zakładki EWIDENCJA CZASU PRACY.

 

 Wyznaczenie dnia wolnego - ECP

Następnie należy wprowadzić faktyczną liczbę godzin, które w konkretnym dniu przepracował pracownik.

Wprowadzenie przepracowanej liczby godzin w dniu wolnym

Przykład 1.

Pracownik jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy i świadczy pracę od poniedziałku do piątku po 8 godzin dziennie. Pracownik świadczył pracę przez 8 godzin w sobotę, która jest dla niego wolnym dniem z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Pracownik zamierza odebrać te godziny nadliczbowe w innym terminie do końca okresu rozliczeniowego.

W pierwszej kolejności należy wpisać liczbę przepracowanych godzin w dniu wolnym: AKCJE » GODZINY PRACY pojawi się okno, w którym w ostatniej pozycji Nad. wol. - Godziny nadliczbowe zamienione na wolne w innym terminie, należy wpisać odpowiednią ilość godzin przepracowanych w sobotę. Taką wartość należy również wpisać w sumie godzin przepracowanych.

 Wyznaczenie dnia wolnego - liczba przepracowanych godzin

Wprowadzenie dnia wolnego w ewidencji czasu pracy pracownika

Jeżeli pracownik odbierze wszystkie godziny  nadliczbowe w innym terminie, w zakładce KADRY » WYBÓR PRACOWNIKA » EWIDENCJA CZASU PRACY » AKCJE » GODZINY PRACY należy wybrać dzień, w którym pracownik odbiera godziny nadliczbowe.

Pojawi się okno, w którym w pozycji na dole NIEOBECNOŚCI » ROZLICZANE trzeba wpisać faktyczną ilość godzin, jaką pracownik miał w tym dniu przepracować, a odbiera cały dzień wolny z powodu pracy w wolnym dniu. Następnie w sumie godzin przepracowanych należy wpisać 0. To pozwoli na prawidłowe sporządzenie ewidencji czasu pracy z poprawnym nominałem czasu pracy w danym miesiącu i godzinami przepracowanymi.

 

Wyznaczenie dnia wolnego - dodawanie nadgodzin
 

Dopuszczalna jest wypłata dodatku za pracę w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy lub w niedzielę oraz święto  tylko w wyjątkowych sytuacjach. Co do zasady pracodawca powinien zrekompensować pracownikowi pracę w tym dniu wolnym dniem.

Drukowanie ewidencji czasu pracy

Ewidencje czasu pracy można wydrukować poprzez KADRY » WYBÓR PRACOWNIKA » EWIDENCJA CZASU PRACY » AKCJE » DRUKUJ

 Wyznaczenie dnia wolnego - drukowanie ECP

 

W ten sposób zostanie wygenerowany dokument w formacie pdf, który można wydrukować lub zapisać. Na ewidencji czasu pracy będzie wykazany dzień wolny, w którym pracownik pracował, oraz dzień, w którym odbierał wolne. 

 Wyznaczenie dnia wolnego - ECP w formacie PDF

Nadgodziny w dniu wolnym od pracy

W sytuacji, gdy pracownik świadczył pracę w dniu wolnym od pracy dłużej niż przez 8 godzin, przysługuje mu inny dzień wolny od pracy oraz rozliczenie czasu pracy powyżej 8 godzin na zasadach dotyczących pracy w godzinach nadliczbowych.

Przykład 2.

Pracownik wykonywał pracę ponad dobową normę czasu pracy, czyli świadczył ją np. przez 10 godzin w dniu dla niego wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy, to praca w 9 i 10 godzinie, będzie pracą w godzinach nadliczbowych na dobę. Za taką pracę oprócz normalnego wynagrodzenia, pracownikowi przysługuje dodatek w wysokości 50 proc. wynagrodzenia za każdą godzinę takiej pracy. Za pozostałe 8 godzin pracodawca powinien udzielić innego dnia wolnego.

Wyznaczenie dnia wolnego - dodawanie nadgodzin