0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ewidencja czasu pracy w systemie wFirma.pl

Wielkość tekstu:

Ewidencja czasu pracy to podstawa do rozliczenia godzin pracy. Ewidencja czasu pracy ma wpływ na wysokość wynagrodzenia oraz  innych świadczeń związanych z pracą. Pracodawca ma obowiązek prowadzenia ewidencji nawet w przypadku zatrudniania tylko jednego pracownika z umową o pracę.

W szczegółach pracownika, w zakładce KADRY » PRACOWNICY, znajduje się CZAS PRACY » ECP. Z tego miejsca można zarządzać również grafikiem dla pracowników oraz kontrolować wprowadzone nieobecności.

W zakładce tej dodaje się głównie absencje pracownika oraz inne terminy z nim związane. Można również ewidencjonować godziny nadliczbowe, nocne oraz ustalać, które zostaną oddane w innym terminie, a za które zostanie wypłacone wynagrodzenie. 

Ewidencja czasu pracy - Szczegółu pracownika

Ewidencja czasu pracy pracownika

Dla każdego pracownika domyślnie przyjęta jest dzienna norma czasu pracy zgodna z wymiarem etatu, np. dla pracownika zatrudnionego na 1/2 etatu program domyślnie zakłada pracę od poniedziałku do piątku po 4h dziennie, natomiast dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze będzie to 8h dziennie.

Ewidencja czasu pracy - Kalendarz pracy

W zależności od przyjętego systemu czasu pracy, okresu rozliczeniowego oraz indywidualnych potrzeb można modyfikować liczbę godzin pracy poprzez Akcje » CZAS PRACY.

 Ewidencja czasu pracy - Czas pracy

Po kliknięciu w niebieską ikonkę “Jak to działa” wyświetlone zostanie wyjaśnienie użytych symboli oraz zostaną opisane przykłady.

Ewidencja czasu pracy - Jak to działa?

Godziny nadliczbowe płatne +50%

Pracownik przepracował danego dnia 11 godzin, z czego 3 to godziny nadliczbowe. Za te 3 godziny pracownikowi przysługuje dodatkowo wynagrodzenie w wysokości 50% stawki godzinowej.

Ewidencja czasu pracy - +50%

Godziny nadliczbowe płatne +100%

Pracownik ze względu na szczególne potrzeby pracodawcy przepracował w niedzielę (niebędącą dla niego dniem pracującym) 5 godzin. Za te godziny przysługuje mu dodatek w wysokości 100% stawki godzinowej.

Ewidencja czasu pracy - +100%

Co do zasady, pracownikowi, który wykonywał pracę w dniu wolnym, wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy lub niedzielę i święto, przysługuje w zamian inny dzień wolny do końca okresu rozliczeniowego.

Praca w godzinach nocnych +20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia

Pracownik, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, przepracował danego dnia 8 godzin, z czego 2 godziny przypadały w porze nocnej. Za 2 godziny pracownikowi przysługuje dodatek za pracę w godzinach nocnych w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia ustalonego na dany rok.

Ewidencja czasu pracy - Praca w godzinach nocnych

Tak wprowadzone godziny będą zaznaczone na grafiku pracownika, który jest dostępny w Szczegółach pracownika » CZAS PRACY » GRAFIK.

Ewidencja czasu pracy - Grafik

Godziny nadliczbowe przypadające w nocy

Pracownik przepracował w danym dniu łącznie 12 godzin, z czego 2 godziny przypadły na pracę w nocy. W tych 12 godzinach 4 godziny były nadliczbowe. Dwie z godzin nadliczbowych wypadły w nocy, więc pracownikowi przysługuje dodatkowo wynagrodzenie w wysokości 100% stawki godzinowej i 20% stawki godzinowej minimalnego wynagrodzenia za godziny nocne. Za dwie godziny nadliczbowe przypadające w dzień, pracownikowi przysługuje dodatkowo 50% stawki godzinowej.

Ewidencja czasu pracy - Godziny nadliczbowe w nocy

Godziny nadliczbowe, które zostaną zamienione na wolne

Pracownik przepracował w danym dniu 10 godzin, z czego 2 to godziny nadliczbowe, za które na wniosek pracownika zostanie mu udzielony w tym samym wymiarze czas wolny do końca okresu rozliczeniowego.

Ewidencja czasu pracy - Zamiana na dni wolne

Odebranie godzin nadliczbowych w innym okresie na wniosek pracownika

Pracownik przepracował w danym dniu 6 godzin, zaś w harmonogramie miał zaplanowane 8 godzin zgodnie z rozkładem czasu pracy. Pracownik jednak na swój wniosek odebrał wypracowane wcześniej 2 godziny nadliczbowe.

Ewidencja czasu pracy - Nadliczbowe w innym okresie

Odebranie godzin nadliczbowych w innym okresie na wniosek pracodawcy

W sytuacji, gdy z inicjatywą udzielenia czasu wolnego występuje pracodawca, musi go udzielić w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych. Pracodawca może oddać czas wolny za pracę nadliczbową najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego.

Przykład 1.

Pracownik przepracował w danym dniu 2 godziny, zaś w harmonogramie miał zaplanowane 8 godzin zgodnie z rozkładem czasu pracy. Pracownik na wniosek pracodawcy wyszedł 6 godzin wcześniej, ponieważ wcześniej miał wypracowane 4 godziny nadliczbowe.

Ewidencja czasu pracy - Nadliczbowe w innym okresie na wniosek pracodawcy

Pomniejszenie wynagrodzenia o godziny przepracowane poniżej obowiązującego wymiaru

Pracownik przepracował w danym dniu 7 godzin, przy obowiązującej go normie 8 godzin i ustalił z pracodawcą, że godzina nie będzie odrabiana, a zostanie potrącona z wynagrodzenia.

Ewidencja czasu pracy - Potrącenie

Opieka na dziecko godzinowa

Jeżeli pracownik korzysta z opieki godzinowej, wtedy w godzinach przepracowanych należy podać godziny pracy, a godziny opieki należy odnotować w oknie opieka. 

Przykład 2.

Pracownik z 8 godzinną normą czasu pracy w danym dniu świadczył pracę przez 7 godzin, a na pozostałą 1 godzinę skorzystał z opieki nad dzieckiem.

Ewidencja czasu pracy - Opieka nad dzieckiem

Zwolnienie siła wyższa godzinowa

Jeżeli pracownik korzysta ze zwolnienia z powodu siły wyższej, wtedy w godzinach przepracowanych należy podać godziny pracy, a godziny zwolnienia z powodu siły wyższej należy odnotować w oknie zw. siła wyższa. 

Przykład 3.

Pracownik z 8 godzinną normą czasu pracy w danym dniu świadczył pracę przez 7 godzin, a na pozostałą 1 godzinę skorzystano ze zwolnieni z powodu siły wyższej.

Ewidencja czasu pracy - Zwolnienie siła wyższa

Godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy

W szczegółach pracownikach KADRY » PRACOWNICY, po kliknięciu na imię i nazwisko w otwartym oknie należy przejść do zakładki CZAS PRACY » ECP. W prawym menu akcji po kliknięciu Godziny pracy można wprowadzać godziny pracy w poszczególnych dniach.

Ewidencja czasu pracy - Godziny pracy

Więcej na temat wprowadzania godzin pracy można znaleźć w artykule pomocy: Godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy w ECP

Wydruk ECP

Użytkownik systemu ma możliwość wydrukować ewidencję czasu pracy pracownika za dany miesiąc poprzez wykorzystanie dostępnych Akcji. W tym celu należy kliknąć DRUKUJ.

Ewidencja czasu pracy - Wydruk

System automatycznie wygeneruje i pobierze na dysk użytkownika dokument ECP. Dokument jest dostępny w formacie PDF.

Ewidencja czasu pracy - ECP PDF

Ewidencja czasu pracy pozwala na łatwe rejestrowanie czasu pracy. Osobą odpowiedzialną za prowadzenie ewidencji jest zawsze pracodawca.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów