Ewidencja czasu pracy w systemie wfirma.pl

Ewidencja czasu pracy to  podstawa do rozliczenia godzin pracy. Ewidencja czasu pracy ma wpływ na wysokość wynagrodzenia oraz  innych świadczeń związanych z pracą. Pracodawca ma obowiązek prowadzenia ewidencji nawet w przypadku zatrudniania tylko jednego pracownika z umową o pracę.

W szczegółach pracownika w zakładce KADRY » PRACOWNICY znajduje się ewidencja czasu pracy. Z tego miejsca można zarządzać również grafikiem dla pracowników oraz kontrolować wprowadzone nieobecności.

W zakładce tej dodaje się głównie absencje pracownika oraz inne terminy z nim związane. Można również ewidencjonować godziny nadliczbowe, nocne oraz ustalać, które zostaną oddane w innym terminie, a za które zostanie wypłacone wynagrodzenie.

Ewidencja czasu pracy na wfirma.pl

Ewidencja czasu pracy pracownika

Dla każdego pracownika domyślnie przyjęta jest dzienna norma czasu pracy zgodna z wymiarem etatu, np. dla pracownika zatrudnionego na 1/2 etatu program domyślnie zakłada pracę od poniedziałku do piątku po 4h dziennie, natomiast dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze będzie to 8h dziennie.

Ewidencja czasu pracy -  kalendarz

W zależności od przyjętego systemu czasu pracy, okresu rozliczeniowego oraz indywidualnych potrzeb można modyfikować liczbę godzin pracy poprzez Akcje » Godziny pracy.

Ewidencja czasu pracy - godziny pracy

Po kliknięciu w niebieską ikonkę “Jak to działa” wyświetlone zostanie wyjaśnienie użytych symboli oraz zostaną opisane przykłady.

Ewidencja czasu pracy - okno jak to działa

Godziny nadliczbowe płatne + 50%

Pracownik przepracował danego dnia 11 godzin, z czego 3 to godziny nadliczbowe. Za te 3 godziny pracownikowi przysługuje dodatkowo wynagrodzenie w wysokości 50% stawki godzinowej.

Ewidencja czasu pracy - godziny nadliczbowe  50%

Godziny nadliczbowe płatne + 100%

Pracownik ze względu na szczególne potrzeby pracodawcy przepracował w niedzielę (niebędącą dla niego dniem pracującym) 5 godzin. Za te godziny przysługuje mu dodatek w wysokości 100% stawki godzinowej.

Ewidencja czasu pracy - godziny nadliczbowe  100%

Co do zasady, pracownikowi, który wykonywał pracę w dniu wolnym, wynikającym z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,  lub niedzielę i święto, przysługuje w zamian inny dzień wolny do końca okresu rozliczeniowego.  

Praca w godzinach nocnych + 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia

Pracownik zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy przepracował danego dnia 8 godzin, z czego 2 godziny przypadały w porze nocnej. Za 2 godziny pracownikowi przysługuje dodatek za pracę w godzinach nocnych w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia ustalonego na dany rok.

Ewidencja czasu pracy - godziny nocne

Tak wprowadzone godziny będą zaznaczone na grafiku pracownika, który jest dostępny w Szczegółach pracownika » EWIDENCJA CZASU PRACY>>GRAFIK.

Ewidencja czasu pracy - oznaczenie godzin nocnych

Godziny nadliczbowe przypadające w nocy

Pracownik przepracował w danym dniu łącznie 12 godzin, z czego 2 godziny przypadły na pracę w nocy. W tych 12 godzinach 4 godziny były nadliczbowe. Dwie z godzin nadliczbowych wypadły w nocy, więc pracownikowi przysługuje dodatkowo wynagrodzenie w wysokości 100% stawki godzinowej i 20% stawki godzinowej minimalnego wynagrodzenia za godziny nocne. Za dwie godziny nadliczbowe przypadające w dzień, pracownikowi przysługuje dodatkowo 50% stawki godzinowej.

Ewidencja czasu pracy -  Godziny nadliczbowe w porze nocnej

Godziny nadliczbowe, które zostaną zamienione na wolne

Pracownik przepracował w danym dniu 10 godzin, z czego 2 to godziny nadliczbowe, za które na wniosek pracownika zostanie mu udzielony w tym samym wymiarze czas wolny do końca okresu rozliczeniowego.

Ewidencja czasu pracy - wolne z nadgodziny

Odebranie godzin nadliczbowych w innym okresie na wniosek pracownika

Pracownik przepracował w danym dniu 6 godzin, zaś w harmonogramie miał zaplanowane 8 godzin zgodnie  z rozkładem czasu pracy. Pracownik jednak na swój wniosek odebrał wypracowane wcześniej 2 godziny nadliczbowe.

Ewidencja czasu pracy - odbiór na wniosek pracownika

Odebranie  godzin nadliczbowych w innym okresie na wniosek pracodawcy

W sytuacji, gdy z inicjatywą udzielenia czasu wolnego występuje pracodawca, musi go udzielić w wymiarze o połowę wyższym niż liczba przepracowanych godzin nadliczbowych. Pracodawca może oddać czas wolny za pracę nadliczbową najpóźniej do końca okresu rozliczeniowego.

Przykład 1

Pracownik przepracował w danym dniu 2 godziny, zaś w harmonogramie miał zaplanowane 8 godzin zgodnie z rozkładem czasu pracy. Pracownik na wniosek pracodawcy wyszedł 6 godzin wcześniej, ponieważ wcześniej miał wypracowane 4 godziny nadliczbowe.

Ewidencja czasu pracy - odbiór na wniosek pracodawcy

Pomniejszenie wynagrodzenia o godziny przepracowane poniżej obowiązującego wymiaru

Pracownik przepracował w danym dniu 7 godzin przy obowiązującej go normie 8 godzin i ustalił z pracodawcą, że godzina nie będzie odrabiana, zostanie potrącona z wynagrodzenia.

Ewidencja czasu pracy - potrącanie nieprzepracowanych godzin z wynagrodzenia