0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zadania w Panelu ePracownik

Wielkość tekstu:

Funkcja dodawania zadań w systemie ma na celu ułatwić zarządzanie firmą. Przedsiębiorca korzystając w dowolnym miejscu z wFirma, ma możliwość usystematyzować pracę własną oraz zyskuje ciągły podgląd progresu realizacji zadań przez swoich pracowników. Poniżej opisane zostały procedury postępowania, w ramach korzystania z funkcji ZADANIA w Panelu ePacownik, zarówno po stronie przedsiębiorcy jak i pracownika. 

Dodawanie i przypisywanie zadań - przedsiębiorca

Po stronie pracodawcy leży obowiązek tworzenia i przypisywania zadań do odpowiednich osób. Zadania do zrealizowania przedsiębiorca może dodać z poziomu zakładki CRMZADANIA wykorzystując opcję DODAJ.

Zadania w panelu ePracownik - zadania CRM

Korzystanie z funkcji ZADANIA w Panelu ePracownik

W zakładce ZADANIA w Panelu ePracownik udostępnione zostają wszystkie zadania przypisane przez pracodawcę danej osobie. 

Czerwony wykrzyknik przy zadaniu określa wysoki poziom priorytetu przypisanego zadania. Natomiast symbol kartki informuje pracownika o dodanych notatkach do zadania przez przedsiębiorcę. Jeżeli karta ma kolor czerwony - oznacza to, że do zadania zostały dodane nowe, nieodczytane jeszcze przez pracownika notatki. Po odczytaniu notatki ikona kartki zmieni kolor z czerwieni na szary.

 Zadania w panelu ePracownik - zadania

Filtry zadań

Pracownik ma możliwość korzystania z filtrów, które dzielą zadania na 3 grupy:

  • puste pole - wyświetlają się wszystkie zadania jakie są przypisane do danej osoby zarówno statusie zamknięte jak i otwarte,
  • otwarte - wyświetlaną są tylko zadania o statusie do realizacji,
  • zamknięte - wyświetlane są zadania, które pracodawca lub pracownik zaznaczył jako zrealizowane.

 

Zadania w panelu ePracownik - Statusy zadań

Dodatkowe notatki

Zadania w Panelu ePracownik są wyświetlane po kliknięciu w ich nazwę. Zostaje wygenerowane okno zawierające podstawowe informacje o zadaniu oraz notatki przypisane do zadania. Pracownik również ma możliwość dodawania komentarzy do danego zadania dzięki dostępnej opcji pola tekstowego. Po zapisaniu notatki należy kliknąć ZAPISZ.

Zadania w panelu ePracownik - Notatki do zadania

 

Zamykanie zadania 

W zakładce ZADANIA w Panelu ePracownik, po kliknięciu w dane zadanie zostaje wygenerowane okno zawierające pole z jego nazwą. Pracownik ma możliwość, poprzez zaznaczenie zadania, określić jego status jako zamknięte.

 Zadania w panelu ePracownik - Udostępnione zadania w Panelu Pracownika - zamykanie zadania z poziomu notatnika

Ponowne kliknięcie, w pole znajdujące się obok nazwy zadania, będzie skutkowało jego ponownym otwarciem.

Zadania można również zamykać z poziomu głównego podglądu zakładki PANEL ePracownik »ZADANIA. Należy zaznaczyć zadanie lub zadania, a następnie kliknąć opcję ZAMKNIJ.

 Zadania w panelu ePracownik - zamykanie zadania z poziomu zakładki ZADANIA

W analogiczny sposób można otworzyć dane zadania. W tym celu należy zaznaczyć pola przy wybranych zadaniach i kliknąć OTWÓRZ.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów