0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dodawanie zadań i zadania cykliczne

 • Zadania

Wielkość tekstu:

Zakładka Zadania, znajdująca się w module CRM, ma na celu usprawnienie działań podejmowanych w firmie oraz usprawnienie organizacji pracy.

Jak dodać nowe zadanie?

W celu dodania zadania w systemie należy wejść w zakładkę CRM » ZADANIA » DODAJ » ZADANIE w górnym menu:

Zadania w systemie wfirma.pl

Pojawi się okno Dodaj nowe zadanie:

Zadania w systemie wfirma.pl

W oknie Dodaj nowe zadanie można:

 • określić lub zmienić nazwę zadania,

 • wybrać listę zadań, do której zadanie ma zostać przyporządkowane (więcej na temat w artykule: Dodawanie listy zadań) ,

 • oznaczyć jako zadanie priorytetowe,

 • przypisać zadanie do odpowiedniego pracownika,

 • określić termin:

- w sposób prosty

Zadania w systemie wfirma.pl

- lub zaawansowany

Zadania w systemie wfirma.pl

Po zapisaniu terminu oraz ustawieniu priorytetu zadania zostaną wyświetlone na liście zadań:

Zadania w systemie wfirma.pl

Terminy zadań zintegrowane są z terminarzem, znajdującym się w zakładce START » TERMINARZ.

Zadania cykliczne

W celu dodania zadania cyklicznego (powtarzającego się zadania) w systemie należy wejść w zakładkę CRM » ZADANIA » DODAJ » ZADANIE CYKLICZNE w górnym menu.

Zadania w systemie wfirma.pl

W zadaniach cyklicznych możliwe jest ustawienie terminu (daty i godziny) zadania cyklicznego oraz opcji powtarzania zadania. Można także ustawić datę zakończenia zadania cyklicznego.

Zadania w systemie wfirma.pl

Po dodaniu zadania cyklicznego na liście zadań będzie widoczne jedynie najbliższe zadanie z tego cyklu. Po jego zamknięciu zadanie zostanie przeniesione do zamkniętych, a w jego miejscu pojawi się następne zadanie z cyklu.

Szczegóły zadania

Aby przejść do szczegółów danego zadania, należy kliknąć w jego nazwę. Po wejściu w dane zadanie po prawej stronie znajdują się wszystkie informacje, które zostały wcześniej uzupełnione.

Jeżeli zadania nie przypisano do żadnego użytkownika bądź nie określono terminu, można to zrobić również w tym miejscu.

Zadania w systemie wfirma.pl

W tym miejscu można:

 • Usunąć zadanie - opcja ta znajduję się na samej górze listy szczegółów w sekcji "Akcja" i jest podpisana jako "Usuń zadanie".

 • Dodać załączniki na dwa sposoby - upuścić załącznik na wyznaczony obszar lub kliknąć w przycisk "Załącz plik".

 • Przypisać kontrahentów do zadania poprzez kliknięcie w przycisk "Przypisz kontrahenta".

 • Opcja "Przypisane do" pozwala na przypisanie pracownika do zadania.
 • W sekcji Podsumowanie możemy zobaczyć historię zmian w zakresie danego zadania (kiedy zostało zmienione i przez kogo).

 • Dokumenty - w tym miejscu możemy przypiąć do zdania dokumenty istniejące w systemie wFirma.
 • Oznaczyć zadanie jako ważne lub zmienić status - w sekcji Podsumowanie zmienić status zadania na Otwarte/Zamknięte rozwijając listę kliknięciem w strzałkę w polu Status, ponadto poniżej znajduję się okno "Oznacz zadanie jako Ważne", które po zaznaczeniu zmieni nam priorytet zadania na Ważne.

W szczegółach zadania można zawierać różnego rodzaju notatki:

Zadania w systemie wfirma.pl

Jak zamknąć zadanie?

W celu zamknięcia zadania należy po jego zaznaczeniu wybrać akcję Zamknij w menu lub w szczegółach zadania zaznaczyć kwadracik, znajdujący się z lewej strony nazwy zadania.

Zadania w systemie wfirma.pl

Zadanie zostanie wtedy zamknięte. 

Zadania w systemie wfirma.pl

Zadanie najbliższe oraz przeterminowane

W zakładce START można za pomocą przycisku Dodaj nowy moduł dodać Zadania. W module tym wyświetlać się będą zadanie przeterminowane, na dzisiaj oraz zbliżające się. W module tym można również dodać nowe zadania oraz zamknąć zadanie zaznaczając je.

Zadania w systemie wfirma.pl

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów