0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kalendarz kadrowy - wysyłka powiadomień

Wielkość tekstu:

Kalendarz kadrowy udostępniony jest w ramach dodatku “Kadry, płace i ubezpieczenia” lub pakiet o tej samej nazwie. To bardzo intuicyjne narzędzie, które pozwala na organizowanie pracy w firmie zarządzanej przez biuro rachunkowe oraz w samym biurze. Wysyłka powiadomień z kalendarza kadrowego umożliwia łatwą kontrolę nad zbliżającymi się terminami. Dostęp do kalendarza kadrowego posiadają użytkownicy o roli Szef biura, Księgowy, Kadrowy oraz Opiekun.

Kalendarz kadrowy 

Kalendarz kadrowy znajduje się w zakładce KADRY»KALENDARZ. Dzięki niemu użytkownicy biura rachunkowego, którzy opiekują się daną firmą będą mogli zapisywać najważniejsze terminy związane z jej pracownikami oraz samym przedsiębiorcą. Kalendarz został wzbogacony również o możliwość przypomnienia o najważniejszych terminach związanych nie tylko z umowami pracowników ale również przypomni o terminach płatności czy ich nieobecnościach

 Kalendarz kadrowy - widok kalendarza

Każdy użytkownik posiadający dostęp do kalendarza kadrowego ma możliwość wprowadzenia własnych terminów np.: ważnych spotkań czy kończących się szkoleń BHP pracowników. Kalendarz kadrowy posiada wprowadzone terminy świąt i dni wolnych od pracy.

Po wprowadzeniu do systemu umów zlecenie system automatycznie naniesie na kalendarz kadrowy terminy częściowych wypłat pracowników. Szczegóły danego terminu można wyświetlić po kliknięciu na niego prawym przyciskiem. Wówczas otworzy się okno z interaktywnym terminem, z poziomu którego dostępna będzie opcja przejścia do szczegółów umowy gdzie można od razu wprowadzić wypłatę.

 Kalendarz kadrowy - szczegóły terminu

Po prawej stronie kalendarza, tak jak ma to miejsce w terminarzu w zakładce START, znajdują się dodatkowe opcję takie jak:

  • filtr, który pozwala na szybkie znalezienie konkretnego terminu,

Kalendarz kadrowy - filtr

  • akcje, dzięki którym możemy wprowadzać nowe dane, ustawić przypomnienia i wyeksportować terminy z kalendarza,

 Kalendarz kadrowy -akcje

  • terminy,w tej sekcji wyświetlone są wszystkie grupy terminów dodane do kalendarza
  • która pozwala nam na włączenie lub wyłączenie wyświetlania danej grupy terminów, co ułatwia korzystanie z kalendarza w przypadku posiadania znacznej ilości terminów lub korzystania z niego przez kilku użytkowników. Dodatkowo w tej sekcji możemy także wybrać grupę terminów jaka ma być wyświetlana.

Kalendarz kadrowy - terminy

  • mini kalendarz, jest to skrócona wersja podstawowego kalendarza kadrowego,

Kalendarz kadrowy - mini kalendarz

Wspomniane grupy terminów można stworzyć korzystając z akcji UTWÓRZ NOWĄ GRUPĘ w sekcji TERMINY,
Kalendarz kadrowy - nowa grupa terminów

Na samym dole pod kalendarzem, znajduje się tabela przedstawiająca Zbliżające się terminy.

Kalendarz kadrowy - Zbliżające się terminy

Dodatkowo w prawym górnym rogu terminarza istnieje możliwość wyboru widoku: miesiąc, tydzień, dzień lub harmonogram.

 Kalendarz kadrowy - filtr dat

Dodawanie nowego terminu

Nowy termin można dodać poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na konkretny kafelek z dniem i wybraniu akcji DODAJ NOWY TERMIN. Termin można dodać również z poziomu sekcji ZBLIŻAJĄCE SIĘ TERMINY oraz po kliknięciu lewego przycisku myszy na kafelek z dniem.

 Kalendarz kadrowy - Dodawanie nowego terminu

W pierwszej kolejności zostanie wyświetlone okno pozwalające na wybór pracownika, do którego chcemy przypisać nowy termin.

 Kalendarz kadrowy - wybór pracownika

Po wyborze pracownika będziemy mogli określić utworzoną wcześniej grupę terminu, typ, datę, godzinę oraz notatkę.

Kalendarz kadrowy - tworzenie terminu

Zmiana typu dnia

Kalendarz kadrowy umożliwia również zmianę typu konkretnego dnia na dzień wolny od pracy lub święto. Zmiany typu dnia możemy dokonać poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na dany dzień i wybór akcji ZMIEŃ TYP DNIA.

Kalendarz kadrowy - zmień typ dnia

Podczas zmiany typu dnia dostępna będzie także możliwość wprowadzenia opisu danego dnia co pozwoli na wprowadzenie ważnych informacji dotyczących tego dnia.

Kalendarz kadrowy - wybór typu dnia

Do wprowadzenia opisu nie będzie również konieczne zmienianie jego typu, w tym celu wystarczy zostawić opcję TYP DNIA ustawioną na ZWYKŁY co pozwoli na dodanie samego opisu dnia.

Wysyłka powiadomień z kalendarza kadrowego

Kalendarz kadrowy posiada również funkcję wysyłki powiadomień o wprowadzonych terminach. Istnieje również możliwość zdefiniowania ustawień wysyłki przypomnień, które będą dostarczane na podany adres e-mail użytkownika, o wprowadzonych do kalendarza kadrowego terminów. Można to zrobić wybierając z sekcji AKCJE opcję PRZYPOMNIENIA.

Kalendarz kadrowy - opcja przypomnień

Wówczas w nowym oknie będzie istniała możliwość ustawienia przypomnień według własnych preferencji dzięki opcji TERMINY lub ręcznym odznaczeniu każdego terminu.

 Kalendarz kadrowy- ustawienia przypomnień kadrowych

Po ustaleniu grup terminów, z jakich system ma wysyłać powiadomienia na adres e-mail kolejnym krokiem będzie ustalenie częstotliwości ich wysyłki w opcji PRZYPOMINAJ. Z tego poziomu możemy je również całkowicie wyłączyć.

Kalendarz kadrowy- ustawienia dnia wysyłki przypomnień kadrowych

Wysyłka powiadomień z kalendarza kadrowego pozwala na łatwiejsze zarządzanie czasem w firmie. Terminarz kadrowy znacznie usprawni procesy kadrowe i placowe w firmie. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów