Zakup towarów handlowych oraz materiałów podstawowych

W przedsiębiorstwach zajmujących się działalnością wytwórczą oraz handlową duży odsetek ponoszonych kosztów stanowią towary handlowe oraz materiały podstawowe. Do ich ewidencjonowania służy kolumna 10 KPIR - Zakup towarów handlowych i materiałów.

Księgowanie faktury za zakup towarów handlowych oraz materiałów podstawowych

Faktury bądź rachunki dokumentujące zakup towarów handlowych i materiałów podstawowych w systemie księguje się przez zakładkę WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT / FAKTURA (BEZ VAT) lub WYDATEK (w przypadku nievatowca) jako rodzaj wydatku: ZAKUP TOWARÓW HANDLOWYCH ORAZ MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH.

Zakup towarów handlowych wprowadzenie faktury

Po zapisaniu wydatku za zakup towarów bądź materiałów zostanie on zaksięgowany w kolumnie 10 Księgi Przychodów i Rozchodów - zakup towarów handlowych i materiałów oraz w Rejestrze VAT zakupu (w przypadku czynnych podatników VAT).

W przypadku przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego i korzystających z Ewidencji Przychodów zaksięgowane faktury zakupowe będą widoczne w zakładce WYDATKI » KSIĘGOWANIE oraz - w przypadku czynnych podatników VAT - w Rejestrze VAT zakupu.

Księgowanie faktury przez zakładkę STAWKI

Fakturę zakupu towarów można księgować w systemie poprzez zakładkę STAWKI. Wówczas dokonuje się ujęcia kwoty wskazanej w podsumowaniu faktury, odpowiednio w polu WARTOŚĆ NETTO, KWOTA VAT i WARTOŚĆ BRUTTO.

Zakup towarów handlowych w zakładce stawki

Faktura dokumentująca zakup towarów handlowych księgowana przez zakładkę STAWKI, nie wywołuje skutków magazynowych.

Księgowanie faktury przez zakładkę POZYCJE

Drugim sposobem księgowania faktury dotyczącej zakupu towarów handlowych i materiałów podstawowych, jest ujęcie jednostkowe zarówno wartości, jak i produktów wskazanych na fakturze w zakładce POZYCJE. Wówczas konieczne jest uzupełnienie wszystkich poszczególnych pozycji faktury - produktów z rozbiciem na poszczególne ich wartości i ilości. Księgowanie za pomocą tej zakładki aktualizuje katalog produktów (w zakładce: PRZYCHODY » PRODUKTY w pakiecie bez magazynu lub zakładce: MAGAZYN » PRODUKTY w pakiecie z włączonym magazynem) - po zaksięgowaniu wydatku system tworzy automatycznie dokument PZ (opcja dostępna w pakiecie z magazynem).

Zakup towarów handlowych - dane towaru

Księgowanie faktury zakupu z uwzględnieniem daty ważności produktów

Jeśli zakupione towary handlowe oraz materiały podstawowe posiadają daty ważności, możliwe jest ich dodanie z uwzględnieniem poszczególnych partii produktów. Sposób dodania daty ważności jest jednak uzależniony od zdefiniowania produktów widniejących na stanie w zakładce MAGAZYN » PRODUKTY.Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania dat ważności w systemie znajdują się w artykule: Daty ważności w rozbudowanym magazynie. Jeśli produkty posiadają:

  • włączoną opcję DATA WAŻNOŚCI - możliwe będzie uzupełnienie kolumny DATA WAŻNOŚCI.

Zakup towarów handlowych - daty

Gdy w ramach jednej dostawy przyjmujemy produkty posiadające rożne daty ważności, konieczne jest osobne wprowadzenie grup produktów z podziałem na posiadane przez nie daty ważności za pomocą opcji +NOWY WIERSZ.

  • wyłączoną opcję DATA WAŻNOŚCI - nie będzie można uzupełnić kolumny DATA WAŻNOŚCI (w tym przypadku brak jej uzupełnienia nie przeszkodzi w zapisaniu dokumentu magazynowego). Pojawi się wówczas komunikat “Daty ważności są wyłączone dla tego produktu”.

Zakup towarów handlowych - zablokowane okienko

Jeśli data ważności produktu jest datą przyszłą, po zapisaniu wydatku systemem wygeneruje dokument PZ. Jeśli jednak data ważności będzie datą wsteczną system wyśle komunikat o treści “Wprowadzona data ważności jest w przeszłości. Jesteś pewien, że chcesz kontynuować?”. Po zaakceptowaniu i wybraniu opcji TAK, system automatycznie wygeneruje dokument PZ. W przypadku wyboru opcji NIE system nie wygeneruje dokumentu magazynowego, lecz cofnie użytkownika z powrotem do okna dodawania wydatku.

Zakup towarów handlowych -  komunikat

Informacje na temat dodawania dat ważności dla posiadanych produktów są szczegółowo opisane w artykule: Daty ważności produktów - jak włączyć dla produktów posiadanych na stanie?