Zakup towarów handlowych oraz materiałów podstawowych

Faktury bądź rachunki, dokumentujące zakup towarów lub materiałów, w systemie księguje się poprzez zakładkę WYDATKI » DODAJ WYDATEK » FAKTURA VAT lub FAKTURA (BEZ VAT) » ZAKUP TOWARÓW HANDLOWYCH ORAZ MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH.

Dokumenty zakupowe można księgować, wpisując:

  1. podsumowanie faktury (zakładka Stawki) lub

księgowanie zakupu towaru

  1. wpisując wszystkie pozycje faktury (zakładka Pozycje). Druga metoda aktualizuje katalog produktów.

zakup towaru

Po zapisaniu wydatku za zakup towarów bądź materiałów zostanie on zaksięgowany w kol. 10 Księgi Przychodów i Rozchodów - zakup towarów handlowych i materiałów oraz w Rejestrze zakupu VAT (w przypadku czynnych podatników VAT).

W przypadku przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego i korzystających z Ewidencji Przychodów zaksięgowane faktury zakupowe będą widoczne w zakładce WYDATKI oraz - w przypadku czynnych podatników VAT - w Rejestrze zakupu VAT.