Zakup towarów handlowych oraz materiałów podstawowych

Faktury bądź rachunki, dokumentujące zakup towarów handlowych lub materiałów podstawowych w systemie księguje się poprzez zakładkę WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT/FAKTURA (BEZ VAT) » ZAKUP TOWARÓW HANDLOWYCH ORAZ MATERIAŁÓW PODSTAWOWYCH.

Zakup towarów handlowych wprowadzenie faktury

Dokumenty zakupowe można księgować, wpisując:

  1. podsumowanie faktury (zakładka STAWKI) lub

Zakup towarów handlowych w zakładce stawki

  1. wpisując wszystkie pozycje faktury (zakładka POZYCJE). Druga metoda aktualizuje katalog produktów.

Zakup towarów handlowych w zakładce pozycje

Po zapisaniu wydatku za zakup towarów bądź materiałów zostanie on zaksięgowany w kol. 10 Księgi Przychodów i Rozchodów - zakup towarów handlowych i materiałów oraz w Rejestrze VAT zakupu (w przypadku czynnych podatników VAT).

W przypadku przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego i korzystających z Ewidencji Przychodów zaksięgowane faktury zakupowe będą widoczne w zakładce WYDATKI » KSIĘGOWANIE oraz - w przypadku czynnych podatników VAT - w Rejestrze VAT zakupu.