Zakup wyposażenia - jak ująć w systemie wFirma.pl

W systemie wfirma.pl użytkownicy mają możliwość prowadzenia ewidencji wyposażenia dla składników majątku, których planowany okres użytkowania nie przekracza 1 roku oraz ich wartość wynosi minimum 1500 zł. 

Od 1 stycznia 2020 roku przedsiębiorcy nie mają obowiązku prowadzenia ewidencji wyposażenia, co szczegółowo omawia artykuł: Likwidacja ewidencji wyposażenia.

Zakup wyposażenia - księgowanie

Zakup wyposażenia należy zaksięgować wybierając w zakładce WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT/ FAKTURA (BEZ VAT) » MAJĄTEK TRWAŁY » ZAKUP WYPOSAŻENIA

Zakup wyposażenia - wprowadzenie do systemu

Oprócz podstawowych danych z faktury, w oknie należy uzupełnić także nazwę elementu wyposażenia oraz datę jego przyjęcia.

Zakup wyposażenia - określenie nazwy i daty wprowadzenia

Zakup wyposażenia - ujęcie w ewidencjach

Po zapisaniu wydatek trafi do Rejestru VAT zakupu oraz jako pozostały wydatek do 13 kolumny Księgi Przychodów i Rozchodów. Jednocześnie wyposażenie zostanie automatycznie wprowadzone do kartoteki wyposażenia.

Ewidencja wyposażenia znajduje się w zakładce EWIDENCJE » WYPOSAŻENIE.

Zakup wyposażenia - ewidencja wyposażenia