Zaświadczenie Z-15A/B na panelu ePracownik

Każdy pracownik, któremu zostało udostępnione konto na panelu ePracownik, ma możliwość generować oraz modyfikować wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny lub dzieckiem. Przeczytaj artykuł i dowiedz się jak szybko i sprawnie wygenerować zaświadczenie Z-15A/B na panelu ePracownik.

Jak wprowadzić zaświadczenie Z-15A/B na panelu ePracownik?

Generowanie zaświadczenia Z-15A/B odbywa się w systemie z poziomu zakładki DEKLARACJE, gdzie należy kliknąć w opcję DODAJ. W zależności od zapotrzebowania pracownik może wygenerować zaświadczenie:

  • ZUS Z-15A (opieka nad dzieckiem),
  • ZUS Z-15B (opieka nad chorym członkiem rodziny).

z-15a/b na panelu epracownik - dodawanie zaśwaidczenia

Jeżeli do systemu wFirma.pl pracodawca wprowadził dane o członkach rodziny pracownika, to przy generowaniu Z-15A/B przez pracownika z poziomu panelu ePracownik, będzie możliwość wskazania nad kim sprawowana będzie opieka lub z kim dzielone jest gospodarstwo domowe. Po wskazaniu danej osoby, system automatycznie zaciągnie jej dane do zaświadczenia.

z-15a/b na panelu epracownik - wybór członka rodziny

System automatycznie generuje zaświadczenie Z-15A/B, częściowo je uzupełniając danymi ówcześnie wprowadzonymi do systemu. 

z-15a/b na panelu epracownik - wniosek Z-15a/b

Po wprowadzeniu zmian, należy je zapisać. Użytkownik ma również możliwość zapisać częściowy wypełniony wniosek.

Zaświadczenie Z-15A/B - drukowanie

Wygenerowane Zaświadczenie Z-15A/B na panelu ePracownik znajduje się w zakładce DEKLARACJE. W celu wydrukowania wniosku należy go zaznaczyć i kliknąć DRUKUJ.

z-15a/b na panelu epracownik - drukowanie

Usuwanie i modyfikowanie zaświadczenia Z-15A/B

Wygenerowane Z-15A/B użytkownik może usunąć na stałe z systemu poprzez zaznaczenie dokumentu i kliknięcie MODYFIKUJ » USUŃ. Wprowadzony dokument można również uaktualnić i zmieniać, służy do tego opcja MODYFIKUJ.

z-15a/b na panelu epracownik - modyfikacja i usuwanie

Wygenerowane przez pracownika zaświadczenia Z-15A/B nie jest widoczne w systemie po stronie pracodawcy.

Czegoś zabrakło? Skontaktuj się z nami
Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn