Dodanie członka rodziny - pracownik

Zatrudniając osoby na podstawie umów o pracę, pracodawca zobowiązuje się do pełnienia roli zarówno pośrednika, pomiędzy pracownikiem a ZUS, jak i zarządcy danych osobowych, pracownika i jego członków rodziny. System wFirma.pl umożliwia użytkownikom wprowadzanie oraz zarządzanie danymi osobowymi członków rodzin ich pracowników. 

Dodanie członka rodziny pracownika do systemu

Dodanie członka rodziny pracownika do systemu odbywa się z poziomu KADRY » PRACOWNICY, gdzie po kliknięciu w danego pracownika, w oknie, które się  pojawi, należy w zakładce DANE PRACOWNIKA przejść do podzakładki RODZINA

dodanie członka rodziny pracownika - wprowadzanie członka rodziny

 

dodanie członka rodziny pracownika - zakładka rodzina

W celu dodania członka rodziny pracownika należy wybrać opcję DODAJ.

 

dodanie członka rodziny pracownika dodanie członka rodziny

W wygenerowanym oknie należy uzupełnić dane o członku rodziny, jakie zostały przekazane przez pracownika. 

System umożliwia, oprócz wprowadzenia podstawowych danych osobowych, określenie:

  • pokrewieństwa z daną osobą,

  • czy osoba została upoważniona do kontaktu,

  • czy osoba pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą ubezpieczoną.

 

dodanie członka rodziny pracownika - uzupełnianie danych

Po wprowadzeniu danych, należy je zapisać. 

Generowanie ZUS ZCNA dla członka rodziny pracownika

Dodanie członka rodziny pracownika do systemu umożliwia również szybsze generowanie deklaracji zgłoszeniowych ZUS ZCNA. Wszystkie wprowadzone dane osobowe członka rodziny pracownika, które są wymagane przy generowaniu deklaracji ZUS ZCNA zostają automatycznie zaciągnięte przez system do dokumentu.

W celu wygenerowania deklaracji zgłoszeniowej ZUS ZCNA należy zaznaczyć danego członka rodziny, a następnie wybrać opcję GENERUJ » DEKLARACJA ZGŁOSZENIOWA ZUS ZCNA.

dodanie członka rodziny pracownika - generowanie ZCNA

W wygenerowanym dokumencie użytkownik będzie musiał odręcznie uzupełnić tylko te dane, których nie podał przy dodawaniu członka rodziny pracownika do systemu.

dodanie członka rodziny pracownika - ZUS ZCNA

Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz