Inne przydatne funkcje

Globalna wyszukiwarka - jak z niej korzystać

Standardowo na większości stron internetowych zamieszczane są okna służące do przeszukiwania ich treści. Wfirma nie odbiega od powszechnie przyjętych standardów. Sprawdź jakie funkcje ma globalna wyszukiwarka w systemie oraz jak z niej korzystać. czytaj dalej

Wiadomości

W zakładce wiadomości znajduje się zestawienie powiadomień systemowych dotyczących m.in wystawiania faktur oraz historia korespodencji z Ekspertami wfirma.pl czytaj dalej

Wyszukiwarka w selectach

Wyszukiwarka w selectach pomoże na szybkie i łatwe wyszukanie niezbędnych opcji. Skorzystaj z tego rozwiązania i przyspiesz swoją pracę na każdym etapie pracy w systemie. Sprawdź, jak działa wyszukiwarka w selectach czytaj dalej

Różnice kursowe - automatyczne księgowanie

Różnice kursowe powstają w sytuacji, gdy zarówno faktura, jak i zapłata do niej są w walucie obcej. Obecnie za pomocą systemu wfirma.pl w prosty i wygodny sposób można dokonać wyliczenia różnic kursowych. Sprawdź, czytając nasz artykuł jak tego dokonać! czytaj dalej

Otwieranie i zamykanie okresów księgowych

System wFirma.pl umożliwia otwieranie i zamykanie okresów księgowych, aby zapobiegać dokonywania nieświadomych zmian w rozliczonych okresach. Przedsiębiorca powinien zmienić status księgowy po wyliczeniu podatków i wygenerowaniu deklaracji za dany okres . czytaj dalej

Analizy ogólne - KPiR

Analiza wartości w księdze przychodów i rozchodów pozwala na szybką ocenę sytuacji firmy. Podsumowanie poszczególnych kolumn KPiR z podziałem na okresy pozwala sprawdzić wysokość przychodów i kosztów podatkowych. czytaj dalej

Analizy ogólne - podatek VAT

Analiza podatku VAT to narzędzie, dzięki któremu można sprawdzić jakim obciążeniem dla firmy na przestrzeni wybranego okresu były rozliczenia z tytułu podatku od towarów i usług. czytaj dalej

Analizy ogólne - przychody i koszty

System posiada narzędzie, które pozwala utworzyć wykres obrazujący wzrost lub spadek dochodowości firmy we wskazanym okresie. Odzwierciedlenie wahań wartości dochodu na przestrzeni wybranego okresu pomaga podjąć działania mające na celu ich złagodzenie. czytaj dalej

Analizy ogólne - przepływy pieniężne

Utrzymanie zdolności firmy do bieżącego regulowania swoich zobowiązań jest niezwykle istotne. Przepływy pieniężne to narzędzie, które pozwoli ustalić stopień płynności finansowej własnej firmy. czytaj dalej

Analizy ogólne - odsetki podatkowe

System zawiera kalkulator odsetek podatkowych umożliwiający wyliczenie odsetek od zaległości wobec urzędu skarbowego lub ZUS. Co do zasady odsetki do kwoty 8,70 PLN nie podlegają wpłacie. czytaj dalej

Analizy ogólne - kursy walut

Prowadzenie transakcji w walutach obcych wymaga nieustannego dostępu do danych określających średni kurs walut ogłaszany przez NBP. Serwis zapewnia dostęp do historii notowań 21 walut. czytaj dalej