Zarządzanie fakturami

Anulowanie wystawionej faktury

System wfirma.pl oferuję możliwość anulowania błędnie wystawionej faktury sprzedażowej (jeśli nie trafiła ona do obrotu prawnego). Nie jest ona wówczas księgowana. Dowiedz się, jak we właściwy sposób przeprowadzić anulowanie wystawionej faktury! czytaj dalej

Duplikat faktury - jak wystawić

duplikat faktury Twój kontrahent zniszczył lub zgubił fakturę? System wfirma.pl posiada opcję wydruku duplikatu faktury do wcześniej wystawionej faktury. Dowiedz się, jak we właściwy sposób wygenerować duplikat faktury przychodowej! Odpowiedź w artykule! czytaj dalej

Drukowanie wystawionej faktury

Drukowanie System wfirma.pl umożliwia drukowanie wystawionej faktury wraz z dodatkowymi opcjami np. z druczkami przelewu czy z adresem nabywcy na odwrocie faktury. Dowiedz, się jak we właściwy sposób wygenerować wydruk faktury z systemu! Odpowiedź w artykule! czytaj dalej

Powielanie wystawionej faktury

W przypadku wystawiania kilku faktur dla jednego kontrahenta lub przy sprzedaży tego samego towaru lub usługi można skorzystać z funkcji powielania., która usprawni szybkość wystawiania faktur w systemie wfirma. Dowiedz się więcej na ten temat! czytaj dalej

Wysyłanie wystawionej faktury

Wystawioną fakturę można w dowolnym czasie wysłać e-mailem lub tradycyjną pocztą do nabywcy bezpośrednio z systemu. Dodatkową przydatną funkcją jest możliwość wysłania przypomnienia o niezapłaconej fakturze. czytaj dalej

Usuwanie wystawionej faktury

usuwanie wystawionej faktury Wfirma.pl umożliwia usuwanie nieprawidłowo wystawionych faktur, które nie trafiły jeszcze do obiegu prawnego. Dowiedz, się jak w prawidłowy sposób przebiega usuwanie wystawionej faktury oraz w jakich sytuacjach jet ono możliwe. Odpowiedź w artykule! czytaj dalej

Modyfikowanie wystawionej faktury

Jeżeli w wystawionej fakturze znajduje się błąd, a dokument nie został jeszcze przekazany kontrahentowi, można skorzystać z opcji modyfikowania dokumentu w celu skorygowania nieścisłości. Sprawdź, jak przebiega modyfikowanie faktur w systemie! czytaj dalej