Artykuły na temat prowadzenie magazynu online

Magazyn

Zakładka magazyn służy do monitorowania i kontrolowania stanów magazynowych. Umożliwiają to opcje wydania i przyjęcia towaru na podstawie różnych dokumentów oraz dodawanie nowych produktów. czytaj dalej

Zamówienia do dostawców

Zakładka Zamówienia pozwala na szybkie generowanie zamówień i przyjęć towarów, których stan magazynowy jest niewystarczający do prowadzenia sprzedaży. czytaj dalej

Rezerwacje produktów od klientów

Funkcja Rezerwacje służy do wprowadzenie rezerwacji dla klientów. Na ich podstawie można następnie wystawić dokumenty WZ, faktury lub paragony, które automatycznie zmniejszają ilość towarów w stanach magazynowych. czytaj dalej

Dekompletacja produktów

System magazynowy umożliwia demontaż zakupionego produktu na części składowe. Stany magazynowe zostaną automatycznie zaktualizowane. czytaj dalej

Dokumenty magazynowe

Bezpośrednio w zakładce istnieje możliwość wystawienia dokumentów magazynowych: PZ, PW, WZ, RW. Każdy dokument automatycznie aktualizuje stany magazynowe. czytaj dalej

Grupy cenowe

Grupy cenowe mają zastosowanie przy definiowaniu cenników produktów. Domyślnie zdefiniowane są grupy cenowe detaliczne, hurtowe i w euro. Nie ma ograniczeń w dodawaniu indywidualnych grup cenowych. czytaj dalej

Scalanie i powielanie produktów

W systemie wfirma.pl istnieje możliwość zarówno scalania, jak i powielania produktów, wprowadzonych na stan magazynowy. Dodatkowo można tworzyć nowe produkty w oparciu o już istniejące. czytaj dalej

Drukowanie cennika i zestawienia stanów magazynowych

System umożliwia wygenerowanie cennika artykułów znajdujących się w magazynie oraz zestawienia stanów magazynowych. Funkcja dostępna jest tylko dla użytkowników korzystających z modułu magazynowego. czytaj dalej