Zamówienia do dostawców

Zakładka zamówienia do dostawców służy przede wszystkim do generowania zamówień i przyjęć tych towarów, których stan magazynowy jest niewystarczający do prowadzenia sprzedaży (występują braki, stany zerowe lub stany poniżej stanu minimalnego/bezpiecznego).

Dodawanie zamówienia

Aby wygenerować dokument ZD należy wejść w zakładkę MAGAZYN » ZAMÓWIENIA » DODAJ i zaznaczyć opcję DODAJ ZAMÓWIENIE.

Dodawanie nowego zamówienia

 W oknie dialogowym uzupełnia się dane dostawcy oraz informacje o towarze. Istnieje możliwość zmiany waluty zamówienia na wybraną obcą.

Okno dodawania dokumentu ZD

Po zapisaniu zamówienia będzie ono widniało na liście jako NIEZREALIZOWANE. Dopiero po dodaniu dokumentów PZ które uzupełnią całkowicie stan zamówienia status zmieni się na ZREALIZOWANE, a w stanach magazynowych danego produktu zostanie uwzględnione zwiększenie jego ilości.

Automatyczne generowanie zamówienia

Bardzo przydatną funkcją jest WYGENERUJ AUTOMATYCZNIE ZAMÓWIENIA.

Generowanie automatycznych zamówień

W sytuacji, kiedy w magazynie brakuje kilku różnych produktów, użytkownik nie musi generować zamówień osobno dla każdego z nich. Przy dodawaniu automatycznie zamówienia system sam uwzględni w nim te produkty, które muszą być uzupełnione. W oknie Generowanie zamówień w celu uzupełnienia stanów magazynowych, w polu Ilość zostanie automatycznie wpisana ilość produktu, której brakuje do stanu bezpiecznego.

Okno uzupełniania stanów magazynowych

Po zapisaniu zamówienia będzie ono widniało na liście jako NIEZREALIZOWANE. Dopiero po dodaniu dokumentów PZ które uzupełnią całkowicie stan zamówienia status zmieni się na ZREALIZOWANE, a w stanach magazynowych danego produktu zostanie uwzględnione zwiększenie jego ilości.

Jeśli w szczegółach produktu nie ma określonych progów stanów magazynowych, to przy próbie generowania takiego zamówienia pojawi się komunikat, że w magazynie nie ma produktów, które muszą być uzupełnione do stanu bezpiecznego lub minimalnego.

Komunikat o braku produktów w magazynie

Aby określić progi stanów magazynowych (opcja dostępna w pakietach z modułem Magazyn) należy zaznaczyć dany produkt (można również kilka) i wybrać opcję MODYFIKUJ. W oknie Modyfikowanie produktu, w zakładce Progi stanów magazynowych można określić stany: minimalny (min.), bezpieczny (bezp.) i maksymalny (maks.).

Okno modyfikowania produktu

PZ do zamówienia - pełne i częściowe

Na podstawie wygenerowanego zamówienia w momencie otrzymania towaru możliwe jest jego przyjęcie dokumentem PZ. Należy zaznaczyć zamówienie » WYSTAW » WYSTAW DOKUMENT PZ. Przyjęcie podpowiada pełna ilość z zamówienia, którą w przypadku częściowej realizacji można zmienić ręcznie. W momencie kolejnej dostawy.

zamówienia

Dodatkowe opcje

Wygenerowane zamówienia można wydrukować oraz modyfikować.

Przy częstym zamawianiu tego samego towaru od stałego dostawcy przydatna jest funkcja POWIEL. Należy zaznaczyć dokument, który chcemy powielić i zaznaczyć opcję POWIEL.

Widok tabeli z zamówieniami - opcja powiel

W oknie dialogowym dane uzupełnią się automatycznie. Po zapisaniu w tabeli pojawi się nowy dokument ZD - będzie on widniał na liście jako NIEZREALIZOWANE. Dopiero po dodaniu dokumentów PZ które uzupełnią całkowicie stan zamówienia status zmieni się na ZREALIZOWANE, a w stanach magazynowych danego produktu zostanie uwzględnione zwiększenie jego ilości.