0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zamówienia do dostawców w systemie wfirma.pl

Wielkość tekstu:

Zakładka zamówienia do dostawców służy przede wszystkim do generowania zamówień i przyjęć tych towarów, których stan magazynowy jest niewystarczający do prowadzenia sprzedaży (występują braki, stany zerowe lub stany poniżej stanu minimalnego/bezpiecznego). W systemie istnieje możliwość dodania ręcznie zamówienia lub wygenerowania go w formie zamówienia automatycznego.

Jak dodać zamówienia do dostawców?

Aby wygenerować dokument zamówienia (ZD) należy wejść w zakładkę MAGAZYN » ZAMÓWIENIA » DODAJ i wybrać opcję DODAJ ZAMÓWIENIE.

Zamówienia do dostawców - dodawanie nowego zamówieniaW oknie dialogowym uzupełnia się dane dostawcy oraz informacje o produkcie. Istnieje w tym miejscu również możliwość zmiany waluty zamówienia na wybraną walutę obcą.

Zamówienia do dostawców - kontrahentPo zapisaniu zamówienia będzie ono widniało na liście jako NIEZREALIZOWANE. Dopiero po dodaniu dokumentów PZ, które uzupełnią całkowicie stan zamówienia status zmieni się na ZREALIZOWANE, a w stanach magazynowych danego produktu zostanie uwzględnione zwiększenie jego ilości.

Zamówienia do dostawców - automatyczne generowanie

Bardzo przydatną funkcją jest opcja WYGENERUJ AUTOMATYCZNIE ZAMÓWIENIA dostępna w zakładce MAGAZYN » ZAMÓWIENIA pod akcją DODAJ.

Zamówienia do dostawców - zamówienie automatyczne

W sytuacji, kiedy w magazynie brakuje kilku różnych produktów, użytkownik nie musi generować zamówień osobno dla każdego z nich. Przy dodawaniu automatycznie zamówienia system sam uwzględni w nim te produkty, które muszą być uzupełnione. W oknie Generowanie zamówień w celu uzupełnienia stanów magazynowych, w polu ILOŚĆ zostanie automatycznie wpisana ilość produktu, której brakuje do stanu bezpiecznego.

Zamówienia do dostawców - uzupełnianie stanów magazynowychPo zapisaniu zamówienia będzie ono widniało na liście jako NIEZREALIZOWANE. Dopiero po dodaniu dokumentów PZ, które uzupełnią całkowicie stan zamówienia status zmieni się na ZREALIZOWANE, a w stanach magazynowych danego produktu zostanie uwzględnione zwiększenie jego ilości.

Jeśli w szczegółach produktu nie ma określonych progów stanów magazynowych, to przy próbie generowania takiego zamówienia pojawi się komunikat, że w magazynie nie ma produktów, które muszą być uzupełnione do stanu bezpiecznego lub minimalnego.

Zamówienia do dostawców - komunikat o braku produktów w magazynie

Aby określić progi stanów magazynowych (opcja dostępna w pakietach z modułem Magazyn) należy zaznaczyć dany produkt (można również kilka) i wybrać opcję MODYFIKUJ. W oknie Modyfikowanie produktu, w zakładce Progi stanów magazynowych można określić stany: minimalny (min.), bezpieczny (bezp.) i maksymalny (maks.).

Zamówienia do dostawców - modyfikowanie produktu

Zamówienia do dostawców - PZ pełne i częściowe

Na podstawie wygenerowanego zamówienia w momencie otrzymania towaru możliwe jest jego przyjęcie dokumentem PZ. Należy zaznaczyć zamówienie i wybrać opcję WYSTAW » WYSTAW DOKUMENT PZ. Przyjęcie podpowiada pełną ilość z zamówienia, którą w przypadku częściowej realizacji można zmienić ręcznie. 

Zamówienia do dostawców - wystawianie PZ

W przypadku przyjęcia dokumentem PZ jedynie części zamówienia system zmieni jego status na W REALIZACJI i podpowie, w przypadku wystawiania kolejnego dokumentu przyjęcia, jedynie brakującą do pełnej realizacji zamówienia ilość produktów. Status zamówienia zostanie zmieniony na ZREALIZOWANE po wprowadzeniu powiązanego z zamówieniem WYDATKU lub przyjęcia za pomocą PZ całości zamówienia.

Dodatkowe opcje 

Powielanie zamówień

Przy częstym zamawianiu tego samego towaru od stałego dostawcy przydatna jest funkcja POWIEL. Należy zaznaczyć dokument, który chcemy powielić i zaznaczyć opcję POWIEL.

Zamówienia do dostawców - powielanie

W oknie dialogowym dane uzupełnią się automatycznie. Po zapisaniu w tabeli pojawi się nowy dokument ZD - będzie on widniał na liście jako NIEZREALIZOWANE. Dopiero po dodaniu dokumentów PZ które uzupełnią całkowicie stan zamówienia status zmieni się na ZREALIZOWANE, a w stanach magazynowych danego produktu zostanie uwzględnione zwiększenie jego ilości.

Wysyłka zamówienia do dostawcy

Dostępna jest także możliwość wysyłki, wystawionego w systemie zamówienia, bezpośrednio do dostawcy. W tym celu należy zaznaczyć wybrane zamówienie a następnie wybrać WYŚLIJ.

Zamówienia do dostawców - wysyłka wiadomości

W otwartym w ten sposób oknie można dokonać zmian w treści wiadomości, adresie e-mail lub tytule wysyłanej wiadomości.

Informacja o cenie zakupu na wydrukach zamówień

Możliwe jest wyłączenie umieszczania na wydrukach ZAMÓWIEŃ informacji o cenie zakupu produktów. W tym celu należy w module USTAWIENIA » INNE » MAGAZYN » OGÓLNE odznaczyć opcję DRUKUJ CENY NA ZD (ZAMÓWIENIE DOSTAWY).

Zamówienia do dostawców - ustawienia

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów