Artykuły na temat samochód w firmie

Samochód w ewidencji środków trwałych - jak wprowadzić?

Przedsiębiorca ma prawo wprowadzić do środków trwałych samochód zakupiony lub przekazany dla celów działalności i go amortyzować. W systemie wFirma.pl może tego dokonać na dwa sposoby. Dowiedz się, jak należy ująć samochód w ewidencji środków trwałych! czytaj dalej

Jak zaksięgować sprzedaż firmowego samochodu ciężarowego?

Przedsiębiorcy niejednokrotnie wykorzystują samochody ciężarowe w prowadzonej działalności. Dokonują także ich sprzedaży lub likwidacji z działalności. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, jak zaksięgować sprzedaż firmowego samochodu ciężarowego w syste czytaj dalej

Ewidencja pojazdów

Dostępna w systemie ewidencja pojazdów prezentuje wszystkie wprowadzone do systemu samochody, wykorzystywane w prowadzonej działalności gospodarczej. czytaj dalej

Kilometrówka dla VAT

W systemie wfirma.pl istnieje możliwość prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu (kilometrówki) dla celów odliczenia 100% podatku VAT od nabycia pojazdu oraz związanych z nim wydatków eksploatacyjnych. czytaj dalej

Inne wydatki związane z bieżącym użytkowaniem pojazdu

Wydatki eksploatacyjne, związane z użytkowaniem samochodu (np. części, oleje, bieżące naprawy), należy księgować poprzez schemat: Inne wydatki związane z bieżącym użytkowaniem pojazdu. System odliczy odpowiednio VAT. czytaj dalej

Dodawanie pojazdu do systemu

W systemie wfirma.pl można dodać pojazd (firmowy lub niefirmowy) na różne sposoby w zależności od tego, w jaki sposób został pozyskany. czytaj dalej

Dodanie samochodu prywatnego do systemu - rozliczenie kosztów w ramach kilometrówki

Przedsiębiorca, wykorzystujący w działalności gospodarczej prywatny samochód, ma możliwość dokonywania rozliczeń wydatków z nim związanych w ramach prowadzonej ewidencji przebiegu pojazdu. czytaj dalej

Jak wprowadzić samochód będący współwłasnością?

Aby samochód mógł stanowić środek trwały firmy musi stanowić własność lub współwłasność podatnika, być kompletny i zdatny do użytku o przewidywanym okresie użytkowania w celach działalności dłuższym niż 1 rok. czytaj dalej