Dodanie samochodu prywatnego do systemu - rozliczenie kosztów w ramach kilometrówki

Przedsiębiorca, który wykorzystuje prywatny samochód również w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, ma możliwość zaliczenia do kosztów wydatków wynikających z jego eksploatacji w firmie. Wówczas konieczne jest dodanie samochodu prywatnego do systemu.

Rozliczenie następuje na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu. W tym celu w pierwszej kolejności należy wprowadzić dany samochód do systemu, w zakładce EWIDENCJE » POJAZDY » DODAJ POJAZD.

Dodanie samochodu prywatnego do systemu - rozliczenie kosztów w ramach kilometrówki- wprowadzenie pojazdu do ewidencji

W wygenerowanym oknie należy uzupełnić wszystkie wymagane pola:

  • nazwa,
  • pojemność silnika - ważne jest wpisanie prawidłowej wartości, ponieważ od tego zależy stawka kilometrówki,
  • numer rejestracyjny,
  • typ samochodu - w tym miejscu ważna jest znajomość definicji samochodu ciężarowego dla celów VAT, która dostępna jest w punkcie Samochód w firmie a VAT.
  • odliczony VAT - można zostawić puste
  • dane osoby używającej pojazdu - pole należy uzupełnić w szczególności, gdy użytkującym pojazd będzie pracownik lub osoba współpracująca.  

Okno przy rubryce pojazd firmowy powinno pozostać NIEZAZNACZONE.

Dodanie samochodu prywatnego do systemu - rozliczenie kosztów w ramach kilometrówki- określenie pojazdu w działalności

Następnie w związku ze zmianami VAT od 1 kwietnia 2014 należy określić sposób wykorzystania pojazdu w firmie. Ponieważ pojazd będzie użytkowany w działalności gospodarczej i prywatnie (prawa kolumna), pozwoli to na odliczanie 50% podatku VAT od zakupów związanych z tym pojazdem (poza paliwem, które do dnia 30 czerwca 2015 roku przy samochodach osobowych księgowane jest brutto do kosztów).

Dodanie samochodu prywatnego do systemu - rozliczenie kosztów w ramach kilometrówki- przeznaczenie pojazdu dla celów podatku VAT

Aby wydatki związane z użytkowaniem pojazdu prywatnego dla celów służbowych zaliczyć do kosztów firmy:

  • w przypadku samochodu osobowego - należy prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu dla celów podatku dochodowego (więcej na ten temat w punkcie Kilometrówka) oraz wprowadzać faktury dokumentujące wydatki Inne wydatki związane z bieżącym użytkowaniem pojazdu lub Zakup paliwa do pojazdu;

  • w przypadku samochodu ciężarowego - wydatki związane z użytkowaniem samochodu trafiają bezpośrednio do kosztów (na podstawie księgowanych faktur jako Inne wydatki związane z bieżącym użytkowaniem pojazdu lub Zakup paliwa do pojazdu).