0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dodanie samochodu prywatnego do systemu

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorca, który wykorzystuje prywatny samochód również w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, ma możliwość zaliczenia do kosztów wydatków wynikających z jego eksploatacji w firmie. Do 2018 roku odbywało się to na podstawie kilometrówki dla celów PIT, natomiast od 2019 roku prowadzenie kilometrówki nie będzie obowiązkowe, bowiem koszty podlegać będą ujęciu w kosztach podatkowych do limitu 20%.

Więcej na temat zmian dotyczących rozliczania pojazdów prywatnych w artykule: Likwidacja kilometrówki dla samochodów prywatnych w 2019 r.

Dodanie samochodu prywatnego do systemu?

Aby móc rozliczyć wydatki związane z pojazdem prywatnym należy w pierwszej kolejności dodać pojazd do systemu w zakładce EWIDENCJE » POJAZDY » DODAJ POJAZD.

Dodanie samochodu prywatnego do systemu - rozliczenie kosztów w ramach kilometrówki- wprowadzenie pojazdu do ewidencji

W wygenerowanym oknie należy uzupełnić wszystkie wymagane pola:

 • nazwa,
 • numer rejestracyjny,
 • typ samochodu - w tym miejscu ważna jest znajomość definicji samochodu ciężarowego dla celów VAT, która dostępna jest w artykule: Samochód ciężarowy - definicja w VAT i podatku dochodowym,
 • forma własności - gdzie należy wybrać PRYWATNY,
 • sposób używania (oznaczany w przypadku pojazdu osobowego oraz ciężarowego poniżej 3,5t bez VAT-1/VAT-2):
  • PRYWATNIE I W DZIAŁALNOŚCI - definiuje 50% odliczenia podatku VAT dla wydatków związanych z pojazdem,
  • TYLKO W DZIAŁALNOŚCI - definiuje 100% odliczenia podatku VAT dla wydatków związanych z pojazdem, pod warunkiem zgłoszenia pojazdu do US na druku VAT-26 i prowadzenia szczegółowej kilometrówki VAT.

Dla typu samochodów ciężarowych pojawia się dodatkowe pole DEFINICJA, w której użytkownik wybiera:

 • powyżej 3,5t i poniżej z VAT-1/VAT-2 - oznacza pojazd spełniający warunki uznania go za pojazd ciężarowy, czyli powyżej 3,5t lub poniżej 3,5t konstrukcyjnie przeznaczony do działalności (posiadający jeden rząd siedzeń i aktualne VAT-1 lub VAT-2 jako dodatkowe badanie techniczne potwierdzone zaświadczeniem z OSKP). Dla tego pojazdu nie ma obowiązku prowadzenia kilometrówki,
 • poniżej 3,5t bez VAT-1/VAT-2 - oznacza pojazd niespełniający warunków uznania go za pojazd ciężarowy, czyli poniżej 3,5 tony masy całkowitej pojazdu, brak aktualnego VAT-1 lub VAT-2, czyli brak zaświadczenia z OSKP. Przy pełnym odliczeniu podatku VAT od tego pojazdu pojawia się obowiązek prowadzenia kilometrówki. Po wyborze tej opcji pojawi się pozycja SPOSÓB UŻYWANIA (wypełniana analogicznie jak przy samochodzie osobowym).

Dodanie samochodu prywatnego do systemu

W przypadku wyboru odliczenia 100% podatku VAT - pojazdu osobowego bądź pojazdu ciężarowego niespełniającego definicji ustawowej pojazdu ciężarowego, należy dodatkowo sporządzić regulamin wykorzystywania pojazdu w działalności, zgłosić pojazd do urzędu na druku VAT-26 oraz prowadzić kilometrówkę dla celów VAT.

Księgowanie wydatków związanych z prywatnym samochodem

Po dodaniu pojazdu do systemu do zaksięgowania wydatków związanych z użytkowaniem pojazdu prywatnego do celów służbowych należy skorzystać z odpowiednich schematów:

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów