Jak wprowadzić samochód będący współwłasnością do środków trwałych?

W jaki sposób wprowadzić prywatny samochód będący współwłasnością małżeńską do ewidencji środków trwałych?

 

Samochód musi być użytkowany w działalności gospodarczej, aby móc wpisać go do ewidencji środków trwałych. Dodatkowo męża/żonę powinna łączyć wspólnota majątkowa z małżonkiem, który nie prowadzi działalności gospodarczej (lub jeśli prowadzi działalność gospodarczą to nie wykorzystuje tego samochodu do celów z nią związanych - jeden samochód nie może być, co do zasady środkiem trwałym w dwóch działalnościach). Jeżeli założenia są spełnione, można zaliczyć samochód do środków trwałych.Od 2019 roku obowiązuje nowy limit amortyzacji samochodów osobowych wynoszący 150 tys. zł. W związku z tym dla samochodów o wartości początkowej powyżej wskazanego limitu system automatycznie będzie ujmował odpisy amortyzacyjne w kosztach w proporcji do wskazanego limitu. Dla samochodów osobowych wprowadzonych do środków trwałych przed 1 stycznia 2019 r. o wartości początkowej powyżej 20 tys. euro (limit obowiązujący do końca 2018 r.) system automatycznie zwiększy wartość odpisów amortyzacyjnych księgowanych w kosztach uzyskania przychodu w proporcji do nowo obowiązującego limitu - 150 tys. zł.

Jak dodać samochód będący współwłasnością do środków trwałych?

W celu wprowadzenia środka trwałego należy przejść do zakładki EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE » DODAJ ŚRODEK TRWAŁY. Wyświetli się okienko, które trzeba wypełnić (kategoria samochodów osobowych - 741 ze stawką amortyzacji 20% lub 40% przy samochodach używanych, 742 - kategoria dla samochodów ciężarowych). Za wartość początkową samochodu przyjmuje się cenę nabycia wynikającą z umowy kupna. Gdyby podatnik nie posiadał takiego dokumentu, to za wartość początkową uznaje się wartość rynkową z dnia nabycia określoną na podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie składnikami tego samego rodzaju z uwzględnieniem stanu i stopnia ich zużycia (np. według wartości eurotax ze strony internetowej - jeżeli tak należy wydrukować i załączyć w dokumentacji) lub z uwzględnieniem cen rynkowych środków trwałych tego samego rodzaju z grudnia roku poprzedzającego rok założenia ewidencji.

Samochód będący współwłasnością - księgowanie

Po uzupełnieniu danych dotyczących pojazdu i kliknięciu opcji ZAPISZ pojawi się okno, w którym należy dokonać wyboru sposobu przeznaczenia pojazdu w działalności, co wpłynie na sposób odliczenia VAT oraz kosztów od wydatków związanych z pojazdem. Więcej na temat odliczeń podatku VAT od pojazdów w artykule: Samochód w firmie rozliczenie w świetle ustawy o VAT.

Samochód osobowy można wykorzystywać na dwa sposoby:

  • prywatnie i w działalności - odliczenie 50% VAT oraz 75% wydatków eksploatacyjnych w kosztach podatkowych,
  • tylko w działalności - odliczenie 100% VAT oraz 100% wydatków eksploatacyjnych w kosztach podatkowych (wymaga prowadzenia kilometrówki, zgłoszenia pojazdu na druku VAT-26 oraz stworzenia regulaminu używania pojazdu w firmie).

Samochód będący współwłasnością małżeńską - pojazd osobowy

W przypadku pojazdów ciężarowych dla celów podatkowych należy zdefiniować czy pojazd jest o masie całkowitej:

  • powyżej 3,5 tony, bądź poniżej 3,5 tony, ale posiada VAT-1/VAT-2 - przysługuje odliczenie VAT 100% i 100% kosztów eksploatacyjnych, bez obowiązku prowadzenia kilometrówki dla celów VAT,

Samochód będący współwłasnością - spełniający definicję pojazdu ciężarowego

  • poniżej 3,5 tony bez VAT-1/VAT-2 - w tym przypadku należy dodatkowo wskazać sposób użytkowania pojazdu:
    • prywatnie i w działalności - odliczenie 50% VAT oraz 75% wydatków eksploatacyjnych w kosztach podatkowych,
    • tylko w działalności - odliczenie 100% VAT oraz 100% wydatków eksploatacyjnych w kosztach podatkowych (wymaga prowadzenia kilometrówki, zgłoszenia pojazdu na druku VAT-26 oraz stworzenia regulaminu użytkowania pojazdu w firmie).

Samochód będący współwłasnością ciężarowy

W przypadku użytkowania pojazdu TYLKO W DZIAŁALNOŚCI wyświetli się dodatkowe okno, w którym należy uzupełnić aktualny stan licznika oraz datę pomiaru:

Samochód będący współwłasnością - stan licznika

W KPiR w kolumnie 13 - Pozostałe wydatki co miesiąc automatycznie księgowane będą odpisy amortyzacyjne, zgodnie z planem amortyzacji, który można zobaczyć w zakładce EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE, po kliknięciu na nazwę środka trwałego.

Samochód będący współwłasnością - drukowanie OT

System po dodaniu samochodu prywatnego do środków trwałych automatycznie wygeneruje dokument OT, który należy wydrukować z zakładki EWIDENCJE » ŚRODKI TRWAŁE poprzez kliknięcie na dany środek trwały i przejście do zakładki DOKUMENTY MAJĄTKOWE. W zakładce tej znajduje się wygenerowany automatycznie dokument OT, który należy zaznaczyć i wybrać z górnego menu DRUKUJ. Pod wydruk trzeba podpiąć kopię dokumentu dokumentującej zakup samochodu bądź jego wycenę wraz z oświadczeniem.

Samochód będący współwłasnością - dokument OT

Samochód będący współwłasnością - księgowanie wydatków

Natomiast poniesione koszty bieżącej eksploatacji samochodu (paliwo, artykuły do samochodu) stanowią koszty uzyskania przychodów, które księguje się w zakładce WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT lub FAKTURA (BEZ VAT) jako rodzaj wydatku: Zakup paliwa do pojazdu lub Inne wydatki związane z bieżącym użytkowaniem pojazdu.

Samochód będący współwłasnością - księgowanie wydatku