Długi i dłużnicy

Nota odsetkowa - jak wystawić?

W systemie wfirma.pl istnieje możliwość wystawienia noty odsetkowej oraz zbiorczej noty odsetkowej dla kontrahentów z tytułu nieterminowo opłaconych faktur. Dowiedz się, jak prawidłowo powinna zostać wystawiona nota odsetkowa w systemie. czytaj dalej

Katalog dłużników i wierzytelności - wysyłka przypomnień

Wfirma.pl oferuje możliwość monitorowania dłużników oraz wierzytelności. Z poziomu Katalogu dłużników lub wierzytelności możliwa jest również wysyłka przypomnień o zapłacie do kontrahenta. czytaj dalej

Wierzytelności - naliczanie i umarzanie odsetek

Przedsiębiorca ma możliwość automatycznego naliczania odsetek ustawowych na wezwaniach do zapłaty lub poprzez noty odsetkowe. W porozumieniu z klientem może również podjąć decyzję o umorzeniu odsetek. czytaj dalej

Kategorie artykułów