Dowody wewnętrzne dokumentujące wydatki

Jak wystawić dowód wewnętrzny?

Dowody wewnętrzne służą do udokumentowania niektórych wydatków. Same w sobie nie są wystarczającą podstawą do księgowania. Muszą wynikać z innych dokumentów np. wyciągów bankowych czy pokwitowań z poczty. Dokumenty powiązane należy podpiąć pod wydrukowane dowody wewnętrzne, ponieważ jako całość będą stanowić kompletny dowód księgowy.

Dowody wewnętrzne kosztowe należy wystawić w zakładce WYDATKI » DODAJ WYDATEK » DOWÓD WEWNĘTRZNY.

dowody wewnętrzne

W następnym kroku należy wybrać odpowiedni Schemat księgowy

dowody wewnętrzne

Poprzez wybór schematu Zakup towarów handlowych wydatek zostanie zaksięgowany w kolumnie 10 Księgi Przychodów i Rozchodów - Zakup towarów handlowych i materiałów. Natomiast wybór schematu Koszty prowadzenia działalności powoduje dokonanie zapisu w kolumnie 13 Księgi - Pozostałe wydatki.

W wyświetlonym oknie należy również uzupełnić datę wystawienia dowodu, jego wartość oraz nazwę wydatku (np. opłaty bankowe). Opcjonalnie można zmienić serię numeracji dokumentu.

Możliwe jest również dodawanie kolejnych pozycji poprzez wybranie DODAJ POZYCJĘ

dowody wewnętrzne
 

W zakładce ZAAWANSOWANE można wybrać sposób opisu w ewidencjach. 

dowody wewnętrzne

Jeśli wybrana zostanie opcja INNY, pojawi się dodatkowe okno, w którym należy wprowadzić opis zdarzenia gospodarczego. 

dowody wewnętrzne

Automatyczne dowody wewnętrzne

W systemie możliwe jest zdefiniowanie dowodów wewnętrznych, które będą wystawiane automatycznie  co miesiąc określonego dnia. W tym celu należy przejść do zakładki WYDATKI >> AUTOMATYCZNE. W szczególności należy uzupełnić dzień miesiąca, na który dowód ma zostać wygenerowany, od kiedy dowody mają być wystawiane oraz do kiedy mają on być wystawiane. 

dowody wewnętrzne

Warto zwrócić uwagę, że nie jest możliwe wystawianie automatycznych dowodów wewnętrznych wstecz.

Tak zdefiniowane dowody będą widoczne w zakładce WYDATKI >> AUTOMATYCZNE.

Możliwy jest również wybór metody płatności - w tym celu należy kliknąć na strzałkę obok napisu przelew i rozwinięta zostanie lista z dostępnymi metodami płatności. 

wybór metody płatności

Możliwe jest również wybranie odpowiedniej serii numeracji

wybór serii numeracji

Po rozwinięciu i wybraniu opcji NOWA SERIA w wygenerowanym oknie należy uzupełnić odpowiednie dane. Po kliknięciu na nazwę WZORZEC wygenerowana zostanie pomoc co do tego, jak wprowadzić schemat zapisu wzorca. 

schemat zapisu wzorca

Drukowanie dowodu wewnętrznego

Wystawiony dowód wewnętrzny należy wydrukować z systemu, a następnie wpiąć do segregatora w kolejności narzuconej przez podatkową księgę przychodów i rozchodów.

Wszystkie dowody wewnętrzne są widoczne w zakładce EWIDENCJE » KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW » DOWODY WEWNĘTRZNE

dowody wewnętrzne

Można je stamtąd wydrukować, ale modyfikacja możliwa jest wyłącznie w zakładce Wydatki.