Wiele magazynów - w jaki sposób dodać w systemie?

Zdarza się, że przedsiębiorcy prowadzą sprzedaż z dwóch punktów, w których od razu przechowują towary. Pomocną wówczas funkcją jest utworzenie dodatkowego magazynu. 

Wiele magazynów - jak dodać kolejne magazyny?

Do systemu wfirma.pl wprowadzona została możliwość posiadania więcej niż jednego magazynu. Aby włączyć dodatkowe magazyny należy przejść do modułu USTAWIENIA » MAGAZYN » MAGAZYNY i wybrać opcję DODAJ.


Wiele magazynów - dodawanie magazynu

Opcje, dostępne podczas dodawania magazynu to:

  • Nadanie nazwy,

  • Oznaczenie magazynu jako GŁÓWNY,

  • Uruchomienie dla danego magazynu funkcji BLOKADA WYDAŃ MAGAZYNOWYCH PRZEZ REZERWACJE,

  • Uruchomienie dla danego magazynu funkcji  PODPOWIADANIE CEN PRODUKTÓW NA DOKUMENTACH PZ,

  • Przypisanie domyślnej serii dokumentów PZ i WZ.

Modyfikowanie magazynów

Z poziomu ustawień magazynowych, w zakładce MAGAZYNY, można dokonać ukrycia lub pokazania wybranych magazynów a także ich modyfikacji.

Wiele magazynów - modyfikowanie 

Dodatkowe opcje, dostępne po wybraniu konkretnego magazynu i wciśnięciu MODYFIKUJ to:

  • Zmiana nazwy,

  • Oznaczenie magazynu jako GŁÓWNY,

  • Uruchomienie dla danego magazynu funkcji BLOKADA WYDAŃ MAGAZYNOWYCH PRZEZ REZERWACJE,

  • Uruchomienie dla danego magazynu funkcji  PODPOWIADANIE CEN PRODUKTÓW NA DOKUMENTACH PZ,

  • Przypisanie domyślnej serii dokumentów PZ i WZ.


Wiele magazynów - modyfikowanie szczegółów

Wprowadzone w ten sposób zmiany będą dotyczyć tylko tego magazynu jaki został poddany modyfikacji. W przypadku chęci wprowadzenia zmian w wielu magazynach należy modyfikować każdy magazyn oddzielnie. 

Wiele magazynów - ograniczenie ilości

Mimo wprowadzenia funkcjonalności wielu magazynów wprowadzone zostało ograniczenie ilości magazynów aktywnych. Użytkownicy mogą posiadać w systemie na raz 10 magazynów ze statusem WIDOCZNY. W przypadku posiadania już 10 magazynów przed dodaniem kolejnego, należy ukryć jeden z obecnie posiadanych. Aby ukryć magazyn należy na liście magazynów w module USTAWIENIA » MAGAZYN » MAGAZYNY zaznaczyć jeden lub więcej magazynów a następnie nacisnąć przycisk UKRYJ.


Wiele magazynów - blokada

Ukrycie magazynów nie powoduje ich usunięcia a jedynie blokuje możliwość korzystania z nich w systemie. Aby przejrzeć listę ukrytych magazynów należy w oknie ustawień magazynowych, za pomocą filtra WIDOCZNOŚĆ wybrać UKRYTE.


Wiele magazynów - filtr widoczności

Zapewniamy regularne aktualizacje systemu, które odpowiadają na potrzeby naszych klientów i są zgodne z obowiązującym stanem prawnym. Gwarantujemy bezpieczeństwo korzystania z serwisu, nad którym nieustannie czuwają eksperci z zakresu prawa.
Ewa Szpytko-Waszczyszyn Dyrektor Działu Prawnego Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Ewa Szpytko-Waszczyszyn