0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy w ECP

Wielkość tekstu:

Godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy to informacja jaka powinna znaleźć się na wydruku ewidencji czasu pracy.  W systemie w prosty sposób można wprowadzić te dane i zostaną one uwzględnione podczas tworzenie ewidencji.

Godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy - wszyscy pracownicy

W przypadku gdy w zakładzie większość pracowników ma takie same godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy np. 7-15 wówczas warto informację tę wprowadzić w  kalendarzu. W tym celu należy przejść USTAWIENIA » INNE » KADRY » »KALENDARZE PRACY kliknąć na utworzony kalendarz np. UNIWERSALNY.Godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy - ustawienia

Otworzy się okno Szczegóły kalendarza gdzie po zaznaczeniu harmonogramu i kliknięciu na modyfikuj będzie można wprowadzić godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy. Jeśli pracownicy codziennie pracują w tych samych godzinach wówczas można wprowadzić godziny i po zaznaczeniu odpowiednich dni kliknąć na ZASTOSUJ DLA ZAZNACZONYCH, dzięki czemu godziny pracy zostaną wprowadzone do harmonogramu. Godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy można wprowadzać także osobno dla każdego dnia. Wprowadzone zmiany należy zapisać.

Godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy - widok listy

Godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy zostaną ustawione na cały okres umowy  w której obowiązuje dany kalendarz uniwersalny.

Podczas wprowadzania nowego kalendarza USTAWIENIA » INNE » KADRY » DODAJ KALENDARZ, podczas wprowadzania harmonogramu w oknie Szczegóły kalendarza, po DODAJ HARMONOGRAM będzie można wprowadzić godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy. 

Wprowadzenie godzin rozpoczęcia i zakończenia prawy nie wpływa na wyliczenia wynagrodzenia.

Godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy indywidualnego pracownika

Jeżeli godziny pracy  danego pracownika często się zmieniają to można je wprowadzić  ze szczegółów pracownika w zakładce KADRY » PRACOWNICY kliknięcie na imię i nazwisko pracownika znajduje się CZAS PRACY »  ECP. Gdzie po kliknięciu Godziny pracy otworzy się okno w którym można wprowadzać godziny pracy w poszczególnych dniach.

 

Godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy - szczegóły pracownika

Informacje na temat godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy można wprowadzić także z poziomu grafiku KADRY  »GRAFIK kliknięcie na dany dzień prawym przyciskiem myszy  » GODZINY PRACY.

Godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy w grafiku

 

Wprowadzenie godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy nie wpływa na wyliczania wynagrodzenia np. nadgodzin czy dodatku za pracę w nocy. Te informacje należy wprowadzić zgodnie z artykułem Ewidencja czasu pracy w systemie wFirma.pl

Wydruk ECP

Wprowadzone godziny pracy zostaną uwzględnione na wydruku ewidencji czasu pracy. Wspomniane godziny pracy są widoczne również po kliknięciu na łączny czas pracy w ECP.

 

Godziny rozpoczęcia i zakończenia czas pracy na ECP

 

 

W celu wydruku ECP należy przejść do zakładki KADRY »PRACOWNICY oraz po kliknięciu na imię i nazwisko pracownika znajduje się CZAS PRACY. W danym oknie należy ustawić odpowiedni miesiąc, a następnie należy kliknąć DRUKUJ.

Godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy - szczegóły pracownika

Godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy - wydruk ECP

Listy obecności z godzinami pracy

Jeżeli do systemu wprowadzi się godziny pracy wówczas podczas drukowania szczegółowej listy obecności zostaną one w niej uwzględnione KADRY » PRACOWNICY » DRUKUJ » LISTĘ OBECNOŚCI » SZCZEGÓŁOWA

Godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy - lista obecności

Godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy lista

Pracodawca zobowiązany jest do wykazywania godzin rozpoczęcia i zakończenia  pracy w ewidencji czasu pracy. Wprowadzenie godzin pracy ułatwia wypełnianie godzin pracy i generowanie list obecności z już uzupełnionymi danymi.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów