Zestawienie nieobecności

System wFirma.pl pozwala na generowanie raportów i zestawień kadrowych w tym możliwe jest aby przygotować zestawienie nieobecności. Umożliwiają one swobodne planowanie pracy i weryfikację ilości dni urlopowych oraz wykorzystanych nieobecności. 

Zestawienie nieobecności 

Zestawienie nieobecności można wygenerować w zakładce: KADRY » PRACOWNICY » znaczenie pracownika lub pracowników  » DRUKUJ » ZESTAWIENIA.

Zestawienie nieobecności wybórPo pojawieniu się okna dialogowego, można określić czy zestawienie ma zawierać wszystkie rodzaje nieobecności czy tylko wybrane. 

Zestawienie nieobecności wybór

Raport można sporządzić dla wybranych typów absencji np. zestawienie wykorzystanych dni:

 • urlopu wypoczynkowego,
 • urlopu bezpłatnego,
 • opieki nad dzieckiem,
 • choroby,
 • nieobecności nieusprawiedliwionej,
 • przestoju.

Zestawienie nieobecności rodzaj nieobecności W oknie dialogowym można poza tym określić za jaki okres ma być wygenerowane zestawienie. Raport może być wygenerowany za okres miesięczny, kilku miesięczny lub roczny

Zestawienie nieobecności - okres

Wydruk informacji 

 Po wybraniu odpowiednich danych  zestawienie zostanie wygenerowane i zapisane do pliku w formacie PDF. Ma on formę wydruku, gdzie wykazane są wszystkie zaznaczone przez użytkownika dane. Raport jest generowany w formie tabeli. 

Zestawienie nieobecności - wydruk informacji

Zestawienie zawiera takie informacje jak:

 • rodzaj nieobecności
 • ilość dni
 • przedział czasowy. 

Jeśli jest generowane dla kilku pracowników to na wydruku nieobecności, będzie widoczny podział na osoby. Zestawienie nieobecności generuje się tylko dla umów o pracę.

Zestawienie limitu urlopów

Aby sporządzić, zestawienie limitów urlopu należy przejść do zakładki  KADRY » GRAFIK w filtrach na dole strony należy usunąć miesiąc (zostawić puste pole), wówczas pojawi się informacja o:

 • limicie urlopu z bieżącego roku
 • dniach urlopu przeniesionego z poprzedniego roku, 
 • dniach urlopach wykorzystanych 
 • urlopie, który pozostał do wykorzystania. 

Zestawienie nieobecności - grafik

Aby wydrukować zestawienie, należy kliknąć na ikonę kół zębatych znajdująca się w prawym górnym rogu i wybrać opcję drukuj tabelę. Zestawienie zostanie zapisane w formacie PDF i będzie gotowe do wydruku.

Dbamy o dostarczanie najwyższej jakości kompleksowego narzędzia do prowadzenia księgowości firmy. Przestrzegamy, aby wszystkie procesy, odbywające się w ramach modyfikacji systemu, przeprowadzane były zgodnie z polityką jakości ISO 9001.
Bartłomiej Lazarowicz Kierownik Działu Jakości Podpis eksperta wfirma
Ekspert wfirma Bartłomiej Lazarowicz