0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zestawienie nieobecności

Wielkość tekstu:

System wFirma.pl pozwala na generowanie raportów i zestawień kadrowych w tym możliwe jest aby przygotować zestawienie nieobecności. Umożliwiają one swobodne planowanie pracy i weryfikację ilości dni urlopowych oraz wykorzystanych nieobecności. 

Zestawienie nieobecności 

Zestawienie nieobecności można wygenerować w zakładce: KADRY » PRACOWNICY » znaczenie pracownika lub pracowników  » DRUKUJ » ZESTAWIENIA.

Po pojawieniu się okna dialogowego, można określić czy zestawienie ma zawierać wszystkie rodzaje nieobecności czy tylko wybrane. 

Zestawienie nieobecności wybór

Raport można sporządzić dla wybranych typów absencji np. zestawienie wykorzystanych dni:

 • urlopu wypoczynkowego,
 • urlopu bezpłatnego,
 • opieki nad dzieckiem,
 • choroby,
 • nieobecności nieusprawiedliwionej,
 • przestoju.

Zestawienie nieobecności rodzaj nieobecności W oknie dialogowym można poza tym określić za jaki okres ma być wygenerowane zestawienie. Raport może być wygenerowany za okres miesięczny, kilku miesięczny lub roczny

Zestawienie nieobecności - okres

Wydruk informacji 

 Po wybraniu odpowiednich danych  zestawienie zostanie wygenerowane i zapisane do pliku w formacie PDF. Ma on formę wydruku, gdzie wykazane są wszystkie zaznaczone przez użytkownika dane. Raport jest generowany w formie tabeli. 

Zestawienie nieobecności - wydruk informacji

Zestawienie zawiera takie informacje jak:

 • rodzaj nieobecności
 • ilość dni
 • przedział czasowy. 

Jeśli jest generowane dla kilku pracowników to na wydruku nieobecności, będzie widoczny podział na osoby. Zestawienie nieobecności generuje się tylko dla umów o pracę.

Zestawienie limitu urlopów

Aby sporządzić, zestawienie limitów urlopu należy przejść do zakładki  KADRY » GRAFIK w filtrach na dole strony należy usunąć miesiąc (zostawić puste pole), wówczas pojawi się informacja o:

 • limicie urlopu z bieżącego roku
 • dniach urlopu przeniesionego z poprzedniego roku, 
 • dniach urlopach wykorzystanych 
 • urlopie, który pozostał do wykorzystania. 

Zestawienie nieobecności - grafik

Aby wydrukować zestawienie, należy kliknąć na ikonę kół zębatych znajdująca się w prawym górnym rogu i wybrać opcję drukuj tabelę. Zestawienie zostanie zapisane w formacie PDF i będzie gotowe do wydruku.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów