0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Praca zdalna - oznaczenie w grafiku pracowników

Wielkość tekstu:

Praca zdalna jest uregulowana przepisami Kodeksu pracy. Tym samym zatrudniając pracowników zdalnych należy rozliczać ich zgodnie z obowiązującymi przepisami. System wFirma umożliwia oznaczanie i rozliczenie pracy zdalnej oraz pracy zdalnej okazjonalnej w systemie. Jak wygląda oznaczenie w grafiku pracownika wykonywania pracy zdalnej? Poniżej przedstawiamy schemat postępowania.

Praca zdalna oznaczenie 

W szczegółach pracownika, w zakładce KADRY » PRACOWNICY » CZAS PRACY » GRAFIK - z tego miejsca można zarządzać grafikiem dla pracowników oraz kontrolować wprowadzone nieobecności.

Pracę zdalną można dodać poprzez KADRY » PRACOWNICY, gdzie należy kliknąć w pracownika a następnie przejść do pod zakładki CZAS PRACY » GRAFIK» AKCJE » ZMIEŃ TYP DNIA.

Praca zdalna - oznaczenie w grafiku pracowników

Po otwarciu okna ZMIANA TYPU DNIA należy wpisać dzień, w którym pracownik wykonuje pracę zdalnie. W opisie dnia można określić, że jest to praca zdalna. Typ dnia wybieramy jako PRACA ZDALNA, w pozycji godziny pracy należy wpisać wartość taką jaka wynika z grafiku pracy, czyli jeśli pracownik pracuje 8 godzin dziennie to należy wybrać 8, jeśli zaś pracuje 4 godziny dziennie wybrać należy 4. Praca zdalna nie będzie bowiem miała wpływu na nominał czasu pracy.

Praca zdalna - zmiana typu dnia

Oznaczenie w grafiku pracownika wykonywania pracy zdalnej

Oznaczenie w grafiku pracownika wykonywania pracy zdalnej spowoduje, że pojawi się na nim adnotacja. 

Praca zdalna - widok grafiku

W okresie świadczenia pracy zdalnej pojawi się symbol czerwonego trójkąta, zaś po najechaniu kursorem mszy pojawi się adnotacja, że w danym dniu odbywała się praca zdalna u tego pracownika. 

Praca zdalna okazjonalna

Praca zdalna może być wykonywana okazjonalnie na wniosek pracownika złożony pracodawcy. Okazjonalna praca zdalna może być wykonywana w wymiarze nieprzekraczającym 24 dni w roku kalendarzowym. System umożliwia odnotowanie takiego rodzaju pracy.

Pracę zdalną okazjonalną można odnotować w zakładce KADRY » PRACOWNICY, kliknięcie w imię i nazwisko pracownika a następnie w CZAS PRACY » NIEOBECNOŚCI» PRACA ZDALNA OKAZJONALNA.

Praca zdalna - dodawanie pracy okazjonalnej

 

Praca zdana jest limitowana i wynosi 24 dni w roku, w przypadku wprowadzenia pracy zdalnej okazjonalnej ponad ten limit system odpowiednio zakomunikuje to przekroczenie.  Komunikat ma charakter informacyjny.

Praca zdalna okazjonalna - limit

 

Wniosek o pracę zdalną okazjonalną 

W systemie możliwe jest wygenerowanie i wydrukowanie wniosku o pracę zdalną. W tym celu należy w zakładce KADRY » PRACOWNICY, kliknięcie w imię i nazwisko pracownika a następnie w CZAS PRACY » NIEOBECNOŚCI» zaznaczyć dodaną wcześniej okazjonalną pracę zdalną» i z górnego paska wybrać opcję DRUKUJ. 

 

Praca zdalna okazjonalna - wnioskowanie

 

Wniosek o pracę zdalną jest rozbudowany i zawiera szczegółowe oświadczenia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy zdalnej. 

Praca zdalna okazjonalna w grafiku

Praca zdalna okazjonalna ma swoje oznaczenie w grafiku pracownika. Po jej wprowadzeniu będzie ona wyświetlana w grafiku jaki ZO - praca zdalna okazjonalna.

 Praca zdalna okazjonalna - grafik

Praca zdalna okazjonalna a świadectwo pracy 

Praca zdalna okazjonalna ma swoje miejsce w świadectwie pracy. Informacja o wymiarze wykorzystanej przez pracownika pracy zdalnej okazjonalnej powinna znaleźć się w ust. 6 pkt 10 świadectwa pracy. System automatycznie na podstawie wprowadzonej informacji wykaże ilość pracy zdalnej danego pracownika.

Praca zdalna okazjonalna - świadectwo pracy

Praca zdalna okazjonalna a bilans otwarcia

Wprowadzenie bilansu otwarcia pracownikowi w systemie gwarantuje użytkownikowi automatyczne uwzględnianie wprowadzonych danych przy rozliczaniu zatrudnionej osoby. Bilans otwarcia wprowadza się z poziomu zakładki KADRY » PRACOWNICY, gdzie należy kliknąć w pracownika. Ilość dni pracy okazjonalnej można odnotować w bilansie otwarcia pracownika.

Praca zdalna okazjonalna a bilans otwarcia

System wFirma daje możliwość odnotowania zarówno pracy zdalnej jak i okazjonalnej pracy zdalnej. Ponadto praca zdalna okazjonalna będzie automatycznie wykazana w świadectwie pracy zgodnie z przepisami. System pilnuje również limitu pracy zdalnej okazjonalnej, o przekroczeniu informuje odpowiednim komunikatem. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów