0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Praca zdalna - oznaczenie w grafiku pracowników

Wielkość tekstu:

Praca zdalna jest uregulowana przepisami Kodeksu pracy. Tym samym zatrudniając pracowników zdalnych należy rozliczać ich zgodnie z obowiązującymi przepisami. System wFirma umożliwia oznaczanie i rozliczenie pracy zdalnej w systemie. Jak wygląda oznaczenie w grafiku pracownika wykonywania pracy zdalnej? Poniżej przedstawiamy schemat postępowania.

Praca zdalna oznaczenie 

W szczegółach pracownika, w zakładce KADRY » PRACOWNICY » CZAS PRACY » GRAFIK - z tego miejsca można zarządzać grafikiem dla pracowników oraz kontrolować wprowadzone nieobecności.

Pracę zdalną można dodać poprzez KADRY » PRACOWNICY, gdzie należy kliknąć w pracownika a następnie przejść do pod zakładki CZAS PRACY » GRAFIK» AKCJE » ZMIEŃ TYP DNIA.

Praca zdalna - oznaczenie w grafiku pracowników

Po otwarciu okna ZMIANA TYPU DNIA należy wpisać dzień, w którym pracownik wykonuje pracę zdalnie. W opisie dnia można określić, że jest to praca zdalna. Typ dnia wybieramy jako PRACA ZDALNA, w pozycji godziny pracy należy wpisać wartość taką jaka wynika z grafiku pracy, czyli jeśli pracownik pracuje 8 godzin dziennie to należy wybrać 8, jeśli zaś pracuje 4 godziny dziennie wybrać należy 4. Praca zdalna nie będzie bowiem miała wpływu na nominał czasu pracy.

Praca zdalna - zmiana typu dnia

Oznaczenie w grafiku pracownika wykonywania pracy zdalnej

Oznaczenie w grafiku pracownika wykonywania pracy zdalnej spowoduje, że pojawi się na nim adnotacja.  

Praca zdalna - widok grafiku

W okresie świadczenia pracy zdalnej pojawi się symbol czerwonego trójkąta, zaś po najechaniu kursorem mszy pojawi się adnotacja, że w danym dniu odbywała się praca zdalna u tego pracownika. 

Oznaczenie w grafiku pracownika wykonywania pracy zdalnej jest więc niezwykle łatwe i szybkie. Praca zdalna nie wpłynie na nominał czasu pracy, co oznacza, że wynagrodzenie na liście płac będzie obliczone w ten sam sposób jakby pracownik świadczył pracę stacjonarnie.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów